BaseLinker umożliwia masową aktualizację aukcji Allegro.  Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje  → Aktualizuj aukcje (konfigurator). W tym miejscu możesz np. zmienić przypisany do aukcji (np. cennik, szablon).

 

 

 

Wszelkie zmiany na aukcjach należy wprowadzać w panelu BaseLinker. Jeżeli zmodyfikujesz aukcje bezpośrednio na Allegro, to wprowadzone zmiany nie będą widoczne w systemie BaseLinker.

 

W szczególności zalecamy, aby wyłączyć bezpośrednio w panelu Allegro opcję automatycznego wznawiania aukcji.

Zwróć uwagę na to, że zarówno cenę, jak i stan na aukcji BaseLinker może zmieniać automatycznie poprzez moduł sychronizacji. 

 

Ponadto system może aktualizować aukcje automatycznie przy ich ponowieniu zgodnie z ustawieniami w dziale Allegro → Ustawienia → Ustawienia ponownego wystawiania.

 

Opcje aktualizacji

Integracja z Allegro zawiera następujące opcje:

 

Co do zasady aukcje powinny zaktualizować się w ciągu kilku minut. Jednak w zależności od funkcjonowania Allegro oraz od liczby zmienianych aukcji, czas ten może się wydłużyć.


Cennik wysyłek

Do aukcji przypisany jest taki cennik wysyłek, z którym aukcja została początkowo wystawiona.

 

Wszelkie zmiany w cenniku Allegro będą od razu widoczne na aukcji z tym cennikiem (mechanizm po stronie Allegro).

 

Z poziomu panelu BaseLinker możesz zmienić cennik przypisany do aukcji, wybierając Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień cennik wysyłek.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj Cenniki wysyłek Allegro. 

 

Opis aukcji i zdjęcia

Aby zmienić opis i zdjęcia na trwających aukcjach wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień opis aukcji i zdjęcia.

 

Dostępne są następujące opcje:

 

 • Zaktualizuj opis i zdjęcie zgodnie z magazynem – Operacja ta umożliwi zaktualizowanie nie tylko opisu, ale również wszystkich zdjęć z aukcji, zgodnie ze zdjęciami znajdującymi się w magazynie. Podczas aktualizacji zostaną wzięte pod uwagę ustawienia z działu Allegro/eBay → Ustawienia → Parametry i galeria.Zwróć uwagę, że jeżeli wprowadziłeś zmiany w przypisanym do aukcji szablonie, to będą one również widoczne na aukcji.
 • Dodaj tekst na początku opisu aukcji.
 • Dodaj tekst na końcu opisu aukcji.
 • Zmień frazy w opisie – zmiana fraz w opisie jest operacją, która wymaga zastosowania identycznej frazy wraz z kodowaniem, które czasami Allegro wstawia między zdania w trakcie publikacji aukcji. Dlatego wygodniej jest zmienić dane przy produkcie w magazynie lub w szablonie i zaktualizować aukcję wybierając opcję 'Zaktualizuj opis i zdjęcie zgodnie z magazynem'. Jeżeli natomiast chcesz skorzystać z opcji 'zmień frazy w opisie' to skopiuj dany opis korzystając z opcji przeglądarki 'pokaż kod html' (w taki sposób zobaczysz, czy dany tekst nie ma dodatkowych symboli), a następnie podziel opis na części i spróbuj wykonać operację osobno dla każdej części.

 

Parametry

Aby zmienić parametry na trwających aukcjach, wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień parametry.

 

W tym miejscu możesz:

 • ręcznie wpisać nową wartość danego parametru
 • zaktualizować wartość parametru zgodnie z magazynem (z uwzględnieniem reguł mapowania z działu Allegro → Kategorie i parametry )

 

Cena

Aby zmienić cenę na trwających aukcjach, wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień cenę.

 

Dostępne są opcje:

 • zwiększ cenę
 • zmniejsz cenę
 • ustaw konkretną cenę
 • ustaw cenę na aukcji zgodną z ceną w magazynie – operacja ta uwzględnia mnożnik 

Dostępna jest też dodatkowa opcja 'zaokrąglanie'.

 

Zwrócić uwagę na to, że jeżeli masz włączony moduł synchronizacji cen, to nadpisze on zmiany wprowadzone ręcznie.

 

Liczba produktów

Aby zmienić stan na trwających aukcjach, wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień liczbę produktów.

 

Dostępne są opcje:

 • Ustaw ilość na aukcji zgodnie z ilością dostępną w magazynie
 • Ustaw ilość na aukcji zgodnie ze stanem magazynowym, nie większą niż MAX
 • Zwiększ / zmniejsz ilość
 • Ustaw konkretną ilość

Zwrócić uwagę na to, że jeżeli masz włączony moduł synchronizacji stanów, to nadpisze on  zmiany wprowadzone ręcznie.


Szablon aukcji

Do aukcji przypisany jest taki szablon, z którym aukcja została początkowo wystawiona.

 

Szablon ten można w trakcie trwania aukcji zaktualizować lub zmienić na całkowicie inny (przypisać nowy szablon).

 

 • Aktualizacja szablonu na trwającej aukcji. Jeżeli wprowadziłeś zmiany w przypisanym do aukcji szablonie (w dziale Allegro → Szablony aukcji) i chcesz go zaktualizować na trwających aukcjach, zaznacz aukcje i wykonaj: Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) → Zmień opis aukcji i zdjęcia.

 

 • Zmiana szablonu na trwającej aukcji. Jeśli natomiast chcesz zmienić szablon aukcji na całkowicie inny, wykonaj dwie operacje:
  1. Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) → Zmień szablon aukcji – po wykonaniu tej operacji do aukcji przypisany zostanie nowy szablon, z którym aukcja wystawi się przy ponownym wystawianiu (ale tylko w przypadku wystawienia pod nowym numerem) lub jeżeli wybierzesz opcję 'Wystaw ponownie (duplikuj)'.
  2. Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Zmień opis aukcji i zdjęcia – wówczas szablon zmieni się od razu na trwającej aukcji.

 

Zmień podatek VAT

Dostępne są następujące opcje:

 • Ustaw VAT (np. 0, 5, 8 lub 23% – można wpisać zarówno same cyfry, jak i %)
 • Aktualizacja VAT (zgodnie ze stawką przypisaną do produktu w magazynie)
 • Usuń VAT
Opcje dodatkowe ( promowanie)

Na trwającej aukcji możesz także np. włączyć/wyłączyć promowanie.

 

Wybierz  Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) → Opcje dodatkowe.

 

Dostępne są opcje:

 

 • Pogrubienie
 • Podświetlenie
 • Wyróżnienie
 • Pakiet podświetlenie, wyróżnienie, pogrubienie
 • Strona działu

 

Jeżeli np. chcesz wyłączyć promowanie, wystarczy, że dany check box pozostawisz pusty.

Tytuł aukcji

Aby zmienić tytuł na trwających aukcjach, wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Zmień tytuł.

 

Dostępne są opcje:

 

 • Dodaj tekst na końcu tytułu
 • Dodaj tekst na początku tytułu
 • Zmień frazy w tytule
 • Ustaw aktualną nazwę z magazynu
 • Ustaw ręcznie całą nazwę

Tytuł można zmienić jedynie na aukcjach, na których nie dokonano sprzedaży.

Nie jest możliwa aktualizacja tytułu na podstawie wartości parametru w magazynie.

Tagi

Aby zmienić tagi na trwających aukcjach, wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) Zmień tagi.

 

Zwróć uwagę na to, że

 1. Pojedynczy tag może mieć max 25 znaków.
 2. Poszczególne tagi należy oddzielić przecinkami.
 3. Maksymalnie do oferty można przypisać 10 tagów
 4. Dodanie tagów do aukcji oznacza usunięcie starych wartości i wstawienie nowych.

Warunki posprzedażowe

Aby zmienić warunki zwrotów, reklamacji i gwarancji, wybierz  Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Zaktualizuj warunku posprzedażowe.

 

Dane zostaną zaktualizowane zgodnie z informacjami w szablonie aukcji, a jeżeli nie nie są przypisane do danego szablonu, to zgodnie z informacjami w dziale Integracje → Konto Allegro → Ustawienia → Ustawienia aukcji.

 

Zaktualizuj dane z produktyzacji

W tym miejscu możesz zaktualizować następujące dane:

 • specyfikację techniczną TecDoc. Jest to związna z wprowadzoną przez Allegro produktyzacją
 • sekcję 'pasuje do'
 • parametry
Zgłoś do kampanii i oznaczeń

W dziale   Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Zgłoś do kampanii i oznaczeń możesz zgłosić ofertę do wybranej kampanii np. 'Strefa okazji', 'Wyprzedaż', 'Outlet' itp.

 

Dostępne są opcje 'Zmniejsz cenę' oraz 'Ustaw konkretną cenę'.

 

W przypadku zgłoszenia oferty do tego typu kampanii zalecane jest wyłączenie wtyczki synchronizacji – tak aby BaseLinker nie nadpisał ceny promocyjnej ceną standardową. Informacja o cenie promocyjnej nie będzie dostępna w panelu BaseLinker.

 

Włącz/wyłącz wznawianie aukcji

W dziale   Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator)  → Włącz/wyłącz wznawianie aukcji możesz wyłączyć wznawianie aukcji bezpośrednio po stronie Allegro.

 

Określ datę wykonania

Możesz zaplanować wykonanie danej operacji.

 

 

Nie gwarantujemy wykonania operacji o określonym czasie. Zmiany mogą zostać wprowadzone z opóźnieniem. Przy zmianie dużej ilości aukcji samo wysłanie zmian do marketplace może zająć wiele godzin.

 

 

Logi operacji

Statusy poszczególnych operacji wykonanych na aukcjach Allegro sprawdzisz w zakładce Operacje na aukcjach.

 

 

FAQ

Błąd - Przydzielony identyfikator wartości nie został znaleziony dla parametru słownikowego. Nie podano wartości dla parametru.

Dla danego parametru w określonej kategorii Allegro tworzy określoną listę wartości (słownik). Aby szybko sprawdzić, jakie wartości może przyjąć dany parametr w danej kategorii, przejdź do edycji danej aukcji i wybierz 'Wystaw podobną (formularz)'. Na formularzu wybierz przycisk 'Parametry' i sprawdź interesujący Cię parametr.

 

 

 

Wartość parametru (bezpośrednio z magazynu lub po zmapowaniu) musi być zgodna z wartością parametru podaną w słowniku.

 

Na przykład parametr 'Marka' przybiera inne wartości w kategorii 'Odzież, Obuwie, Dodatki/Odzież damska/Bluzki' a inne w kategorii 'RTV i AGD/AGD drobne/Do domu/Parownice, myjki i mopy parowe'.

 

Jeżeli podana zostanie wartość parametru niezgodna z wartościami dostępnymi w danej kategorii, to API Allegro zwróci błąd  'Przydzielony identyfikator wartości nie został znaleziony dla parametru słownikowego. Nie podano wartości dla parametru (np. Marka 5390)'

Czy mogę zmienić na aukcji miniaturkę, ale bez aktualizacji istniejącego opisu?

Niestety nie jest to możliwe.

 

Aktualizacja zdjęć wiąże się z koniecznością aktualizacji opisu.

Kod producenta, marka, model - jak zaktualizować parametry Allegro?

Allegro wprowadziło nowe uniwersalne parametry obowiązkowe – kod producenta, marka, model.

 

Parametry należy uzupełnić na istniejących aukcjach – w przeciwnym wypadku mogą występować problemy z ich synchronizacją i aktualizacją.

 

Aby uzupełnić parametry wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje  → Zmień parametry, a następnie podaj wybrany parametr i wpisz jego wartość.

 

Ponadto dostępna jest opcja 'Pobierz wartość parametrów z magazynu na podstawie reguł'.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Aktualizacja parametrów Allegro.

 

 

Czy istnieje możliwość hurtowej zmiany kategorii Allegro w których znajdują się aukcje?

Zgodnie z regulaminem Allegro, kategorię można zmienić tylko wtedy, gdy nie pojawiły się w niej jeszcze oferty kupna i od wystawienia upłynęło mniej, niż 12 godzin.

 

Niestety nie można wykonać tego przez operacje w systemie BaseLinker.

Jak masowo czas wysyłki na aukcjach?

Czas wysyłki możesz zmienić masowo poprzez operację w Zarządzaniu aukcjami – „Zmień czas wysyłki".

Stan w zarządzaniu aukcjami w systemie jest inny niż w Allegro

Jeżeli stan został zmieniony poza BL to taka zmiana nie jest pobierana do systemu. W efekcie w BaseLinker nadal widnieje stara wartość, która jest zgodna z magazynem i synchronizacja nie jest podejmowana (stan zgodny z magazynem). Aby zaktualizować wartość widoczną w systemie, możesz wykonać import z wybraną opcją aktualizacji.

Mimo włączonej synchronizacji cen nie są one aktualizowane

Zweryfikuj ustawienia wtyczki synchronizującej ceny w ustawieniach integracji konta Allegro, zakładka „Ceny".

Jak zmienić czas trwania aukcji?

W przypadku wystawionych już aukcji za pośrednictwem BL niestety nie ma takiej możliwości. Czas trwania możesz zmienić w ustawieniach integracji konta Allegro w zakładce „Ustawienia wystawiania" oraz bezpośrednio podczas wystawiania nowej aukcji. Opcje te będą dotyczyły jedynie nowo wystawianych aukcji.

Jak zmienić kategorię na aukcji Allegro?

Niestety w systemie nie ma możliwości zmiany kategorii trwającej aukcji. Kategorię aukcji możesz wybrać podczas jej wystawiania. W przypadku wystawiania aukcji powiązanej z produktyzacją Allegro również jest możliwość zmiany kategorii, o ile takowa widnieje w danej produktyzacji. 

Jeśli docelowa kategoria nie jest dostępna w produktyzacji, wówczas możesz zgłosić błąd w produktyzacji i zasugerować zmianę. Akceptacja tej zmiany jest jednak zależna od Allegro. 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy