Allegro co pewien czas wprowadza zmiany w istniejących kategoriach i parametrach. Po takiej zmianie trzeba uzupełnić wartości nowych parametrów, aby możliwa była obsługa aukcji. Można to zrobić w panelu BaseLinker  lub bezpośrednio na Allegro (ale wówczas zmiany nie będą widoczne w panelu BaseLinker).

 

Jeżeli aukcja nie ma uzupełnionych obowiązkowych parametrów, to przy obsłudze takiej aukcji mogą występować błędy, widoczne w następujących miejscach:

 

 

Parametry można uzupełnić bezpośrednio na aukcjach Allegro, bądź – pojedynczo lub masowo – w panelu BaseLinker.

 

Aby uzupełnić parametry wybierz Allegro → Zarządzanie aukcjami → Operacje  → Zmień parametry.

 

 

W tym miejscu możesz:

  • ręcznie podać nową wartość danego parametru
  • zaktualizować wartość parametru zgodnie z magazynem (na podstawie reguł mapowania z działu Allegro → Kategorie i parametry ). W tym celu należy zaznaczyć opcję  'Pobierz wartość parametrów z magazynu na podstawie reguł'.

 

Dział Allegro → Kategorie i parametry → Parametry Allegro umożliwia stworzenie reguł, określających, w jaki sposób mają uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania aukcji Allegro. Reguły te znajdą również zastosowanie w przypadku zmiany parametrów aukcji. 

 

EAN

W przypadku aktualizacji numeru EAN, należy skorzystać z opcji Zarządzanie aukcjami → Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) → Zmień EAN

 

Wartość parametru

Zwróć uwagę na to, iż dla danego parametru w określonej kategorii Allegro często tworzy określoną listę wartości (słownik). Wartość parametru (wpisana ręcznie lub pobrana – bezpośrednio z magazynu lub po zmapowaniu) musi być zgodna z wartością parametru podaną w słowniku.

 

Na przykład parametr 'Marka' przybiera inne wartości w kategorii 'Odzież, Obuwie, Dodatki/Odzież damska/Bluzki' a inne w kategorii 'RTV i AGD/AGD drobne/Do domu/Parownice, myjki i mopy parowe'.

 

Jeżeli podana zostanie wartość parametru niezgodna z wartościami dostępnymi w danej kategorii, to API Allegro zwróci błąd  'Przydzielony identyfikator wartości nie został znaleziony dla parametru słownikowego. Nie podano wartości dla parametru (np. Marka 5390)'

 

Aby szybko sprawdzić, jakie wartości w Allegro może przyjąć dany parametr w danej kategorii, przejdź do edycji danej aukcji i wybierz 'Wystaw podobną (formularz)'. Na formularzu wybierz przycisk 'Parametry' i sprawdź dostępną wartość interesującego Cię parametru.

 

 

Brakujące parametry należy dodawać dla wszystkich aukcji z danej kategorii.

 

Parametr 'Inne’

Niektóre kategorie Allegro mają możliwość podania własnej wartości parametru 'Marka'. Sprzedawca może uzupełnić ten parametr również z poziomu panelu BaseLinker.

 

 

Wystarczy w tym celu na formularzu wystawiania podać własną wartość (ręcznie lub wykorzystując do tego mechanizm mapowania parametrów). Wówczas na Allegro wybrana zostanie opcja 'Inny producent' i podana zostanie własna nazwa marki.

 

Mechanizm mapowania tego parametru jest następujący – BaseLinker usiłuje wyszukać zapisaną przy produkcie w magazynie markę wśród nazw dostępnych w Allegro. Jeżeli jej nie znajdzie – pozostawi puste pole, a w kolejnym polu tekstowym zwróci nazwę z magazynu. Opcja ta aktualnie jest dostępna dla wybranych kategorii Allegro.

 

Kategoria

Jeżeli Allegro zmieniło również kategorię, w której wystawiona została aukcja, to przy zmianie parametrów może wyświetlić się błąd 'Żaden z parametrów nie jest odpowiedni dla wybranej aukcji', mimo podania poprawnej wartości przez poprawnie utworzoną regułę.

 

Wówczas należy wykonać import aukcji z aktualizacją.

 

Mapowanie

Reguły mapowania można ustawić w taki sposób, aby parametr:

W tym drugim wypadku należy upewnić się, iż parametry zapisane są przy produkcie w magazynie.

 

Parametry w magazynie sklepu

To, jakie parametry pobierają się do systemu BaseLinker, sprawdzisz zgodnie z instrukcją Szczegółowe informacje o produkcie (Formularz wystawiania → Dane → Szczegóły  → Cechy/lista). 

 

Parametry można – w razie potrzeby – odpowiednio zmapować.

 

Parametry w magazynie BaseLinker

Jeżeli korzystasz z magazynu BaseLinker, możesz to parametry możesz sprawdzić / uzupełnić bezpośrednio w panelu.

 

 

 

Zmiany można wprowadzić ręcznie lub masowo – importując plik CSV.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy