Allegro Ads

Sprzedawcy, którzy chcą zwiększyć widoczność swoich ofert na Allegro, mogą promować je za pomocą reklam Allegro Ads. 

 

BaseLinker, jako Partner Allegro, udostępnia taką możliwość bezpośrednio ze swojego panelu.

 

BaseLinker to system do integracji różnych platform e-commerce i automatyzacji procesów w Twoim biznesie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Czym jest BaseLinker? 

 

Dodawanie ofert do kampanii Allegro Ads

Aby masowo zgłosić wiele aukcji do kampanii Allegro, wykonaj następujące kroki:

 

  1. Przejdź do działu Allegro → Zarządzanie aukcjami 
  2. Zaznacz aukcje, które chcesz przypisać do kampanii Allegro / usunąć z niej lub dla których chcesz utworzyć nową kampanię – możesz np. wybrać wszystkie aukcje znajdujące się w danej kategorii lub te, których sprzedaż przekroczyła określony próg
  3. Wybierz Operacje → Aktualizuj aukcje (konfigurator) → Dodaj / usuń z kampanii Allegro Ads

 

 

  1. Następnie wybierz, czy chcesz:
  • przypisać oferty do istniejącej kampanii

  • usunąć oferty z istniejącej kampanii
  • utworzyć nową kampanię

 

Zwróć uwagę na to, iż w tym miejscu podać należy wartość dziennego budżetu (a nie budżetu dla całej kampanii)!

 

Niestety API Allegro nie umożliwia aktualnie wyboru stawki za kliknięcie.

 

  1. Wybierz niebieski przycisk Wykonaj – i gotowe 🙂

 

 

  1. Kampania dodana przez system BaseLinker (za pomocą API Allegro) widoczna jest jako kampania partnerska. Jej edycja możliwa jest wyłącznie z poziomu panelu BaseLinker, natomiast można ją wstrzymać zarówno z poziomu panelu BaseLinker jak i bezpośrednio w panelu Allegro Ads 🙂

 

 

Aktualnie API Allegro pozwala na utworzenie na danym koncie Allegro jednej kampanii Allegro Ads, do której dodać można dowolną liczbę aukcji.

 

Filtr Allegro Ads

Aukcje dodane do kampanii można odfiltrować w dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Wyszukiwanie zaawansowane → Allegro Ads. Filtr widoczny jest tylko na tym koncie, na którym wystawiona jest kampania.

 

 

Każda taka aukcja oznaczona jest specjalną ikonką 'Ads’.

 

 

Ponadto w sekcji 'Eksport aukcji’ dostępne są pola 'Ads nazwa kampanii’ oraz 'Oznaczenie – Typ’.

 

Podgląd listy kampanii

W dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami →  Oznaczenia / Ads widoczne są wszystkie kampanie i oznaczenia (dla wszystkich podłączonych kont Allegro).

 

 

W tabeli Allegro Ads znajdują się następujące informacje:

 

 

Kampanie utworzone poza systemem BaseLinker nie będą widoczne w panelu BaseLinker.