Powrót do Pomocy

Wysyłanie maili – przykłady automatycznych akcji

Za pomocą BaseLinkera możesz również automatycznie wysyłać wiadomości e-mail i/lub SMS do swoich klientów. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i zadbać o wysoki poziom obsługi klienta. 

 

System może podziękować klientowi za zakup, poinformować go o statusie zamówienia, przekazać fakturę lub paragon, poprosić o wystawienie opinii na temat zakupu i wiele innych. Szablony możesz tworzyć samodzielnie, w dowolnej liczbie. 

 

Decydując się na wysyłanie do klienta wiadomości e-mail przez BaseLinkera, warto w pierwszej kolejności podłączyć swoje konto e-mail do systemu. Jeżeli nie dodasz swojej skrzynki, wiadomości będą wysyłane z serwera BaseLinkera.

 

Więcej informacji na temat podłączania kont e-mail znajdziesz w artykule Komunikacja z klientem.

 

Do klienta

 

  1. Przed przystąpieniem do tworzenia automatyzacji dodaj potrzebne szablony e-maili.

    Szczegółową instrukcję tworzenia szablonów e-mail przeczytasz w artykule Tworzenie szablonów e-mail.

  2. Utwórz nową automatyczną akcję (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję). W tym przykładzie będzie ona odpowiadała za wysyłkę faktury do klienta. 
  3. Wybierz zdarzenie Ustawiono status: Wysłane. 
  4. Dodaj warunek Klient chce fakturę: Tak oraz Status faktury: Wystawiona. W tym scenariuszu automatyczna akcja nie zostanie wykonana, jeżeli w momencie ustawienia statusu Wysłane w systemie nie będzie dostępna faktura do zamówienia. 
  5. Skonfiguruj akcję Wyślij e-mail – wybierz odpowiedni, utworzony wcześniej szablon, konto e-mail, z którego wiadomość ma być wysyłana, odbiorcę wiadomości (w przypadku wartości Klient wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail kupującego podany w zamówieniu) oraz Typ wiadomości (w zależności od tego, gdzie chcesz, by wiadomość była widoczna). 

 

 

Na wskazany adres e-mail

Wiadomości mogą być automatycznie wysyłane nie tylko na adres mailowy kupującego podany w zamówieniu, ale także na dowolny, wskazany w automatyzacji e-mail. Może to być np. adres księgowej lub pracownika magazynu. 

 

Możesz np. utworzyć automatyczną akcję, która wyśle na magazyn wydruk z informacjami o zamówieniu, by osoby przygotowujące przesyłkę dostały wszystkie istotne informacje.

Wydruk taki musisz wcześniej przygotować w sekcji Zamówienia → Wydruki i eksporty, a następnie wybrać go jako załącznik do stworzonego w tym celu szablonu e-mail.

 

  1. Utwórz nową automatyczną akcję ze zdarzeniem, np. Ustawiono status: Palety. 
  2. W zależności od tego, dla jakich zamówień akcja ma być wykonywana, możesz dodać dowolne warunki.
  3. Utwórz akcję Wyślij e-mail. Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni szablon, a w polu Do – adres odbiorcy wiadomości, np. adres skrzynki, którą obsługują magazynierzy. Jeśli taka wiadomość nie powinna być widoczna dla klienta, wybierz Typ wiadomości: Tylko wiadomość e-mail.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy