Powrót do Pomocy

Bonanza – konfiguracja konta

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z platformą Bonanza, pozwalającą zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie ofert. Moduł zawiera również podstawowe opcje zarządzania ofertami.

 

Moduł Bonanza umożliwia:

 

 

Jak podłączyć konto Bonanza

Aby podłączyć konto, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk '+Dodaj integrację', a następnie w sekcji 'Marketplace' wybierz 'Bonanza'.
 3. Wpisz wymagane dane w ustawienia integracji.
 4. Gotowe. Dodałeś właśnie nowe konto.

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta zobaczysz 6 zakładek:

 

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania – w tym miejscu możesz ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Statusy zamówień – dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie.
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł Bonanza

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Bonanza. Znajdziesz tu 5 zakładek:

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)'.
 • Zarządzanie ofertami – tutaj dostępne są podstawowe funkcje aktualizacji ofert. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Cenniki wysyłek
 • Kategorie i Parametry – w tej zakładce zmapujesz parametry
 • Szablony ofert
 • Powiązania

 

Konfiguracja

Aby wystawiać oferty dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł Bonanza, wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Stwórz i zaimportuj cenniki w dziale Bonanza → Cenniki wysyłek.
 3. Wybierz ulubione kategorie w dziale Bonanza → Kategorie i parametry → Kategorie Bonanza. Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.
 4. [Opcjonalnie] Stwórz własne szablony w dziale Bonanza → Szablony ofert. Możesz też skorzystać z dostępnych szablonów.
 5. Uzupełnij ustawienia aukcji w dziale Integracje → Bonanza  → Ustawienia aukcji. Uzupełnisz w tym miejscu domyślne ustawienia formularza (np. czas trwania, format aukcji, mnożnik itp.) oraz stwórz powiązania statusów.
 6. Zmapuj parametry w dziale Bonanza → Kategorie i parametry → Parametry Bonanza. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 7. [Opcjonalnie] Stwórz powiązania kategorii i produktów w dziale Bonanza  → Powiązania.  Do kategorii (lub produktów) z magazynu przypisz kategorie marketplace, szablony aukcji i cenniki wysyłek.
 8. Gotowe! 🙂

 

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy ofert zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → Bonanza  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → Bonanza  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień  do systemu BaseLinker w dziale Integracje → Bonanza  → Zamówienia.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 1. Zaimportuj oferty wystawione w panelu Bonanza, zgodnie z instrukcją Import aukcji (ofert) i produktów 
 2. Lub wystaw nowe.
 3. Oferty mogą wznawiać się automatycznie.
 4. Podstawowe zmiany w ofertach wprowadzisz zgodnie z instrukcją Aktualizacja ofert.

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji (ofert) z produktami w magazynie.

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy