Powrót do Pomocy

Przekazywanie zamówień do sklepu

Zamówienia ze wszystkich kont markeptlace – Allegro, eBay, Amazon i innych – możesz obsługiwać w jednym miejscu – w panelu systemu BaseLinker.

Ponadto w przypadku integracji dwukierunkowych marketplace system umożliwia przekazywanie zamówień do sklepu.

 

BaseLinker udostępnia następujące opcje:

 

 

Możesz wybrać, gdzie chcesz obsługiwać całą sprzedaż – w panelu BaseLinker czy też w sklepie. Najczęstszym wyborem sprzedawców jest przeniesienie obsługi zamówień do BaseLinkera, ponieważ Manager Zamówień zazwyczaj jest bardziej funkcjonalny i wygodniejszy niż panel zamówień w sklepie internetowym 🙂

 

Zanim włączysz opcję pobierania zamówień z Allegro i innych kont marketplace do systemu BaseLinker, skonfiguruj odpowiednio opcję przekazywania tych zamówień do sklepu.

 

Dwukierunkowa integracja zamówień

BaseLinker nie pobiera ponownie zamówień, które sam przekazał do sklepu – dlatego nie ma ryzyka, iż zamówienia się zduplikują jeżeli obie opcje – pobieranie zamówień ze sklepu i przekazywanie zamówień do sklepu – zostaną włączone.

 

Natomiast nie należy korzystać z zewnętrznych rozwiązań pobierających zamówienia bezpośrednio z Allegro do sklepu. W przeciwnym razie zamówienia będą się dublować. Zamówienie pobrane z Allegro do sklepu przez zewnętrzny moduł traktowane jest przez BaseLinker jako zamówienie ze sklepu ( w takim wypadku nie jest również możliwe nadanie przesyłki promocyjnej Allegro).

 

Przekazywanie zamówień

W dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Zamówienia możesz włączyć przekazywanie zamówień z Allegro, eBay i innych platform marketplace do Twojego sklepu.

 

Wraz z zamówieniem przekazana zostanie informacja o zakupionych produktach, ich cena oraz koszty wysyłki, dane do wysyłki oraz dane do faktury. Opcjonalnie BaseLinker może również przesłać dodatkowe informacje – login klienta, nr aukcji, uwagi do zamówienia. Takie informacje mogą pomóc przy identyfikacji danego zamówienia lub klienta w sklepie.

 

 

 

Po włączeniu omawianej opcji system będzie przekazywał wszystkie zamówienia ze wszystkich kont Allegro oraz eBay (aktualnie nie ma możliwości przekazywania selektywnego zamówień jedynie z wybranych kont Allegro lub eBay).

 

Natomiast opcję przekazywania zamówień z  Amazon i pozostałych integracji dwukierunkowych należy dodatkowo włączyć dla każdego konta osobno w dziale Integracje – Amazon / pozostałe integracje → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu.

 

Do jednego konta BaseLinker możesz podpiąć wiele sklepów. W związku z tym możliwe jest wystawianie i synchronizacja ofert marketplace z różnych magazynów. Natomiast aktualnie zamówienia można przekazywać do jednego, wybranego sklepu (pod warunkiem, iż oferty marketplace, na których złożono zamówienia powiązane są z produktami z tego magazynu). Nie jest możliwe przekazywanie zamówień z jednego sklepu do drugiego. Ponadto BaseLinker nie synchronizuje różnych magazynów między sobą.

 

BaseLinker co pewien czas sprawdza logi z przekazywania zamówień. Jeżeli są one błędne, to opcja przekazywania zostaje automatycznie wyłączona. Wówczas w tabeli integracji ikonka przekazywania zamówień zmienia kolor z zielonej na żółtą. W takim wypadku należy upewnić się, iż połączenie ze sklepem jest poprawne.

 

Statusy zamówień

Przy odpowiedniej konfiguracji systemu (w przypadku większości integracji) wraz z każdą kolejną zmianą statusu zamówienia w panelu, BaseLinker może zmieniać również status tego zamówienia w sklepie.

 

By powiązać statusy zamówień, przejdź do działu Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy → Powiązanie statusów.

 

Po lewej stronie widoczne będą wszystkie statusy utworzone w panelu BaseLinker w dziale Manager zamówień → Statusy zamówień, a po prawej – statusy pobrane ze sklepu. Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz odpowiadające im statusy ze sklepu.

 

 

 

BaseLinker nie pobiera informacji o statusach zamówień ze sklepu. 

Innymi słowy – synchronizacja statusów zamówień możliwa jest wyłącznie w kierunku BaseLinker → sklep, nie jest możliwa w kierunku sklep → BaseLinker.

 

Płatności 

W przypadku wszystkich integracji dostępna jest opcja przekazywania informacji o tym, czy zamówienie zostało opłacone, czy też nie (flaga tak lub nie).

 

Niektóre integracje zawierają również możliwość zmapowania metod płatności. Wówczas do sklepu przekaże się nie tylko informacja o tym, czy zamówienie zostało opłacone (flaga tak lub nie) ale również informacja o sposobie płatności (np. przelew tradycyjny, PayU itp).

 

Aby włączyć przekazywanie statusów płatności przejdź do działu  Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy → Przekazywanie statusów płatności.

 

W przypadku wybranych integracji możesz zmapować statusy płatności w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Płatności. Wybranym statusom płatności z BaseLinkera przypisz odpowiadające im statusy płatności w sklepie.

 

W dziale Integracje, w tabeli Ustawienia integracji możesz sprawdzić, czy mapowanie płatności jest dostępne i czy jest włączone dla wybranej platformy sklepu.

 

 

Przesyłki

W przypadku większości integracji sposoby wysyłki w systemie BaseLinker można powiązać ze sposobami w sklepie w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Wysyłki.

 

 

W tym miejscu możesz również określić czy do sklepu ma być przekazywany numer paczki, która została nadana w BaseLinkerze.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Przekazywanie numerów przesyłek.

 

Moment przekazania

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy BaseLinker przekazuje zamówienia do sklepu.

 

Platforma Kiedy BaseLinker przekazuje zamówienie?
Allegro natychmiast po pobraniu pełnego zamówienia (w panelu BaseLinker takie zamówienia oznaczone są zieloną ikonką ‚T’, w API Allegro mają one status ‚ready_for_processing’).)
eBay natychmiast po otrzymaniu FODu (Formularza Opcji Dostawy)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena natychmiast po pobraniu zamówienia ( jeżeli tylko została włączona dodatkowa opcja "Przekazuj zamówienia do sklepu" w ustawieniach modułu marketplace)
Zamówienia wprowadzone ręcznie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia ręcznie (przycisk „Potwierdź zamówienie”)

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

 

Aktualizacja zamówienia

Od momentu przekazania zamówienia do sklepu synchronizowany może być już wyłącznie status zamówienia oraz status płatności. BaseLinker może ponadto przekazać do sklepu numer nadania.

 

Pozostałe zmiany, dokonane w zamówieniu (np. edycja ilości zakupionych produktów, dodanie nowych produktów do zamówienia) pozostają już tylko w BaseLinkerze. W związku z tym w razie potrzeby należy osobno wprowadzić zmiany w zamówieniu w panelu BaseLinker – i osobno w sklepie.

 

Popularne błędy

Zamówienie nie zostało potwierdzone

BaseLinker przekazuje do sklepu tylko potwierdzone zamówienia. Zamówienie wprowadzone ręcznie, niepełne zamówienie z Allegro lub zamówienie z eBay bez FODu należy dodatkowo potwierdzić wybierając przycisk 'Potwierdź zamówienie' na karcie zamówienia.

 

Błędy związane z ID produktu

Przy produkcie w zamówieniu musi znajdować się ID produktu z magazynu sklepu i nazwa tego magazynu oraz – jeśli produkt posiada wariant – ID wariantu.

 

 

Jeżeli wszystkie twoje oferty znajdują się w systemie (zostały wystawione w panelu BaseLinker lub do niego zaimportowane) i są poprawnie powiązane z produktami w magazynie, to dane takie jak ID produktu, EAN, SKU, VAT i waga będą automatycznie uzupełniane w zamówieniach. Pamiętaj, iż w przypadku ofert Amazon każdy ASIN musi być przypisany w każdym rynku.

 

Również w ręcznie stworzonych zamówieniach dane te są automatycznie uzupełniane na podstawie informacji zapisanych przy produkcie w magazynie.

 

Jeżeli przy ręcznym dodawaniu do zamówienia produktów ze sklepu chcesz, aby BaseLinker pobrał również wagę i VAT przypisane tych produktów w sklepie, to w dziale Manager zamówień → Ustawienia → Karta zamówienia → Formularz dodawania produktów -pobierz wagę i VAT wybierz 'Tak' .

 

W każdej chwili można też ID produktu dodać ręcznie wybierając w kolumnie "Akcje" ikonkę ołówka i edytując informacje o produkcie w zamówieniu.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

System może zwrócić błąd, jeżeli:

  • w zamówieniu nie ma numeru ID produktu,
  • w magazynie nie istnieje produkt o ID podanym przy produkcie w zamówieniu (podano błędne ID lub produkt został usunięty),
  • produkt w zamówieniu pochodzi z innego magazynu niż magazyn sklepu, do którego chcesz przekazać zamówienie,
  • w zamówieniu podany jest poprawny numer ID produktu, ale błędny numer ID wariantu.

W takim wypadku należy poprawić dane w zamówieniu i przekazać zamówienie do sklepu wybierając przycisk "Potwierdź zamówienie". Aby uniknąć tego typu błędów w przyszłości, należy następnie upewnić się, iż oferty są poprawnie powiązane z produktami z magazynu w dziale Allegro / eBay / pozostałe moduły marketplace → Zarządzanie aukcjami .

 

Ponadto niektóre sklepy uniemożliwiają przekazanie zamówienia do sklepu, jeżeli stan magazynowy danego produktu jest zbyt niski (nie obsługują ujemnych stanów magazynowych).

 

W przypadku wybranych integracji sklep może przyjąć zamówienie bez numeru ID produktu i zapisać je jako usługę. Wówczas dane w zamówieniu należy zmienić ręcznie po stronie sklepu. 

 

Pozostałe błędy

Wszelkie komunikaty o błędach widoczne są na karcie zamówienia.

 

 

Po kliknięciu ikonki wykrzyknika zostaniesz przeniesiony do działu  Manager zamówień → Ustawienia → Logi zamówień → Logi synchronizacji.

 

 

 

Staramy się, aby komunikaty te były zrozumiałe i od razu wskazywały, jakie działania należy podjąć – na przykład:

  • sprawdzić, czy działa połączenie ze sklepem,
  • sprawdzić, czy klient, zaznaczając opcję "chcę fakturę", podał również NIP ( jeśli klient nie podał NIPu, to należy uzupełnić potrzebne informacje na karcie zamówienia).

Po usunięciu przyczyny błędu wybierz przycisk "Potwierdź zamówienie" aby przekazać zamówienie do sklepu.

 

 

 

Jeżeli masz problem z samodzielnym rozwiązaniem problemu, napisz do nas w dziale "Pomoc i kontakt" w panelu sprzedawcy, wybierając Zamówienia i Manager Zamówień → Pobieranie i synchronizacja zamówień → Nie pobrało się jedno lub więcej zamówień → Problem z przekazaniem zamówienia do sklepu.

 

 


FAQ

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy BaseLinker przekazuje zamówienia do sklepu.

 

Platforma Kiedy BaseLinker przekazuje zamówienie?
Allegro natychmiast po pobraniu pełnego zamówienia (w panelu BaseLinker takie zamówienia oznaczone są zieloną ikonką ‚T’, w API Allegro mają one status ‚ready_for_processing’).)
eBay natychmiast po otrzymaniu FODu (Formularza Opcji Dostawy)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena natychmiast po pobraniu zamówienia ( jeżeli tylko została włączona dodatkowa opcja "Przekazuj zamówienia do sklepu" w ustawieniach modułu marketplace)
Zamówienia wprowadzone ręcznie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia ręcznie (przycisk „Potwierdź zamówienie”)

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

 

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu są przekazywane wszystkie zamówienia ze wszystkich kont Allegro oraz eBay (aktualnie nie ma możliwości przekazywania selektywnego zamówień jedynie z wybranych kont Allegro lub eBay) oraz zamówienia wprowadzone ręcznie.

 

Natomiast opcję przekazywania zamówień z  Amazon, Ceneo, Arena i eMag należy dodatkowo włączyć dla każdego konta osobno w dziale Integracje – Amazon / Ceneo / Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu.

Dlaczego zamówienie nie przekazało się do sklepu?

Jeśli występują problemy z przekazywaniem zamówień do sklepu, koniecznie sprawdź poprawność połączenia sklepu w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Połączenie → Przetestuj połączenie. Jeśli połączenie jest błędne, spróbuj ponownie je skonfigurować, ewentualnie skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Upewnij się również, iż włączyłeś przekazywanie zamówień w dziale Integracje → Sklep → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu → Tak. A także w wybranych modułach markatplace Integracje → Amazon / Ceneo/ Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu → Tak.

 

Sprawdź, czy zamówienie jest potwierdzone. BaseLinker przekazuje do sklepu jedynie potwierdzone zamówienia (w przypadku zamówień Allegro oraz eBay ma to miejsce w momencie pobrania FODu – Formularza Opcji Dostawy). Aby ręcznie potwierdzić zamówienie, należy wybrać przycisk "Potwierdź zamówienie" widoczny na karcie zamówienia.

 

Upewnij się również, iż produkty w zamówieniu zawierają ID z magazynu sklepu (a także – jeżeli produkt ma warianty – ID wariantu). ID możesz uzupełnić ręcznie na karcie zamówienia wybierając Akcje → Ikonka ołówka. Pamiętaj, że nie jest możliwe przekazywanie zamówień między różnymi sklepami. W związku z tym musisz podać ID produktu z magazynu tego samego sklepu, do którego chcesz przekazać swoje zamówienie.

 

Aby numer ID produktu pojawiał się w zamówieniach automatycznie, w dziale [Zarządzanie aukcjami] musi znajdować się aukcja/oferta poprawnie powiązana z produktem z magazynu danego sklepu. Więcej informacji na temat powiązań znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Dane o zamówieniu są przekazywane do sklepu niekompletne

W zaistniałej sytuacji zainstaluj po stronie sklepu naszą wtyczkę. Znajdziesz ją do pobrania pod poniższym linkiem:

https://developers.baselinker.com/shops_api/extensions/

Jak przekazywać faktury wystawione w BaseLinkerze do sklepu?

System nie obsługuje aktualnie takiej funkcjonalności. Możesz jednak utworzyć akcję automatyczną, która wyśle wiadomość e-mail z fakturą do klienta.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy