Prodáváte v Best.net Extreme Commerce a ponecháváte knihy v VosFactures.fr? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti VosFactures.fr pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Best.net Extreme Commerce vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti VosFactures.fr hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v VosFactures.fr vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Best.net Extreme Commerce s jinými systémy:

Best.net Extreme Commerce + Marketplace

Best.net Extreme Commerce + Obchody

Best.net Extreme Commerce + Kurýři

Best.net Extreme Commerce + Účetní systémy

Best.net Extreme Commerce + Tisk

Best.net Extreme Commerce + Aplikace SMS

Best.net Extreme Commerce + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů