Integrace BaseLinkeru s Compari.ro umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Compari.ro budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Compari.ro. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.


Zkontrolujte integraci Compari.ro s jinými systémy:

Compari.ro + Marketplace

Compari.ro + Obchody

Compari.ro + Kurýři

Compari.ro + Aplikace SMS

Compari.ro + Jiné

Compari.ro + hp erp_accounting

Compari.ro + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů