Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti Comarch XL. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrací platformy BaseLinker s Comarch XL

CDNPARTNERS sp. z o. o.

Kontakt

Úroveň zásob

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost CDNPARTNERS Ltd.
.
Nabízený ErPSync Integrator pracuje zcela automaticky a umožňuje synchronizovat systém BaseLinker se systémem Comarch ERP XL bez zásahu uživatele. Přehledná a rozsáhlá konfigurace umožňuje nastavit synchronizaci samostatně. Díky e-mailovým notifikacím navíc nemusíte kontrolovat chod integrace - aplikace sama upozorní e-mailem na případné problémy, které se vyskytnou při synchronizaci zakázek.
Synchronizace se provádí prostřednictvím aplikace.

Funkčnost integrátoru ERPSync:
 • Export skupin zboží do BaseLinkeru:
  • Možnost exportovat různé stromy komoditních skupin do různých adresářů v BaseLinkeru.
 • Export zboží do BaseLinkeru:
  • Možnost určit, které zboží se má exportovat do BaseLinkeru (vybraný podstrom skupiny v ERP, zboží nebo skupiny označené uvedeným atributem, zboží zpřístupněné eStore).
  • Možnost párování zboží podle kódu zboží nebo EAN kódu.
  • Export atributů.
  • Export obrázků stažených z databáze ERP systému nebo určeného adresáře.
  • Export popisů (včetně možnosti párování jazyků v systému ERP s jazyky v BaseLinkeru).
  • Export parametrů a doplňkových polí (možnost exportovat libovolné pole ze systému ERP jako parametr/doplňkové pole v BaseLinkeru).
 • Export zásob do BaseLinkeru:
  • Možnost libovolného párování skladů v ERP systému se sklady v BaseLinkeru.
  • Diferencovaná synchronizace zásob.
  • Možnost počítat zásoby podle vlastních pravidel.
 • Export ceníků:
  • Možnost spárovat libovolný ceník v ERP systému s libovolným ceníkem v BaseLinkeru.
 • .
 • Import objednávek do systému ERP:
 • Možnost importovat objednávky do systému ERP:
  • Možnost nastavení více podmínek pro import objednávek do systému ERP:
   • Možnost uvést například typ dokladu v ERP systému, řadu, sklad, kategorii v závislosti na stavu v BaseLinkeru, zdroj objednávky nebo konkrétní oproti zdroji objednávky.
   • .
   • Možnost definovat nekonečné podmínky importu objednávky.
  • Kontrola zákazníků v systému VIES při importu objednávky.
  • Možnost uvést na dokladu v ERP systému konkrétní protistranu (i v závislosti na stavu nebo zdroji objednávky v BaseLinkeru).
  • Možnost definovat libovolný popis zakázky v systému ERP obsahující všechny údaje o zakázce z BaseLinkeru (vrácené rozhraním API BaseLinkeru).
  • Možnost nastavit zboží v systému ERP během importu objednávky.
  • .
  • Možnost uvést libovolný stav objednávky v BaseLinkeru, který se nastaví po importu objednávky do systému ERP.
  • Možnost uvést stav objednávky, který se má nastavit v BaseLinkeru, když nenajde zboží v ERP systému.
  • Možnost změnit stav objednávky v BaseLinkeru v případě chyby při importu objednávky do ERP systému (s tím, že obsah chyby se zapíše do uvedeného doplňkového pole v BaseLinkeru).
  • Možnost libovolného párování platebních forem a způsobů dodání.
  • Možnost libovolného párování atributů, které mají být nastaveny na dokladu v systému ERP (spolu s podmínkou na zdroji objednávky).
  • Více než 50 dalších možností konfigurace importu objednávek.
 • Export stavů objednávek do BaseLinkeru:
  • Možnost spárovat stavy objednávek v systému ERP s libovolnými stavy v BaseLinkeru.
  • .
  • Možnost individuálního rozšíření stavů dokladů v ERP systému.
 • Export tiskových sestav faktur do BaseLinkeru:
  • Možnost uvést typ tiskového výstupu ze systému ERP podle země/zdroje zakázky/konkrétního účtu zdroje zakázky.
 • Doplnit do BaseLinker>.
 • Export objednávek do BaseLinkeru:
 • Vyplníte objednávky do BaseLinkeru:
  • Možnost určit, které doklady ze systému ERP se mají exportovat jako objednávky do BaseLinkeru.
  • .
  • Možnost libovolně párovat pole dokladu v ERP systému s poli na objednávce v BaseLinkeru.
 • Importovat čísla nákladních listů do systému ERP.
 • Export čísel nákladních listů do BaseLinkeru:
  • Možnost definovat místo v ERP systému, ze kterého se mají stáhnout nákladní listy.
 • Automatické zasílání e-mailových oznámení:
  • Možnost zasílání oznámení o importovaných objednávkách nebo chybách při importu objednávek (např. chybějící zboží).
 • Automatická synchronizace:
  • Možnost určit frekvenci provádění synchronizace zvlášť pro každý typ synchronizace (export zboží, export cen, import objednávek atd.).
  • .
  • Možnost zadat časový interval pro každý typ synchronizace (např. export zboží má fungovat od 7:00 do 20:00).
 • .
 • V rámci individuální implementace nabízíme možnost daňového vypořádání dle postupu OSS DPH.

Výhody integrátoru ERPSync:
 • Žádné omezení počtu zboží a objednávek.
 • Rozsáhlá konfigurace - více než 100 konfiguračních parametrů synchronizace.
 • Flexibilita - možnost individuálního rozvoje integrátoru bez nutnosti úpravy kódu aplikace.
 • Možnost definovat více konfigurací a ukládat historii konfigurací.
 • Žádné další poplatky za implementaci. Program je dodáván s přehledným návodem pro vlastní implementaci.
 • Komplexní, velmi bohaté řešení, které se neustále vyvíjí. Zákazníci jsou o všech aktualizacích informováni prostřednictvím e-mailu.
 • Možnost vyzkoušet plnou verzi Integrátoru - výrobce poskytuje DEMO verzi.

Aplikace ErPSync - jeden integrátor, mnoho výhod!

CENA: PLN netto (jednorázový poplatek)

. V pořizovací ceně je zahrnuta roční záruka. V rámci záruky má zákazník právo stahovat veškeré aktualizace a nové verze Integrátoru.

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Společnost ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. je dlouholetým partnerem společnosti Comarch, což integrátorovi zaručuje kompatibilitu s nejnovějšími verzemi ERP XL.

. Automatizace procesů
Integrace ERP Comarch s BaseLinkerem umožňuje automatizovat řadu procesů souvisejících se správou internetového obchodu. Údaje o objednávkách, skladových zásobách, zákaznících a produktech lze synchronizovat mezi oběma systémy v reálném čase, čímž se eliminuje nutnost ručního zadávání dat a minimalizuje se riziko chyb.

Konsolidované řízení prodeje
Díky integraci Comarch ERP s BaseLinkerem může zákazník centrálně spravovat online prodej ze všech prodejních platforem, jako jsou Allegro, eBay, Amazon atd. Všechny objednávky se shromažďují na jednom místě, což usnadňuje dohled nad prodejními procesy a sledování stavu objednávek
.
Aktualizace skladových zásob
Integrace umožňuje automatickou aktualizaci zásob v systému Comarch ERP na základě prodejů uskutečněných různými prodejními platformami. Když zákazník zadá objednávku, zásoby se automaticky aktualizují, čímž se zabrání prodeji nedostupných produktů a minimalizuje se riziko chybných objednávek.

Zlepšení služeb zákazníkům
Díky integraci dat s Comarch ERP a BaseLinker má zákazník snadný přístup ke kompletním informacím o svých zákaznících. Historie objednávek, preference, kontaktní údaje a další důležité informace jsou k dispozici na jednom místě, což umožňuje lepší služby zákazníkům a personalizovanou interakci.

Efektivní analýza dat
Integrace umožňuje analýzu prodejních a provozních dat z obou systémů. Zákazník může sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, vytvářet přehledy a provádět analýzy prodeje, což umožňuje přijímat lépe informovaná obchodní rozhodnutí.
Funkce integrátoru:
 • Přenos dokumentů:
   Přenos dokumentů:
    Přenos různých typů dokumentů z Comarch ERP do BaseLinkeru, jako jsou faktury, zálohové faktury, účtenky a proforma faktury.
   • Import objednávek: Import objednávek ze systému BaseLinker do systému Comarch ERP umožňuje automatické vytváření a synchronizaci prodejních dokladů.
   • .
   • Import produktů: Import produktů z objednávek v rámci systému Commerzbank: Import produktů z Comarch ERP do BaseLinkeru, včetně charakteristik zboží, jako je například datum spotřeby.
   • Import cen: Import cen z Comarch ERP do BaseLinkeru s možností nastavení přirážky (marže) pro skupiny nebo kategorie zboží.
   • Import kompletních informací o produktu: Import doplňkových prvků z karty zboží z Comarch ERP do BaseLinkeru, jako jsou atributy, popis, EAN, kód dodavatele atd.
   • Synchronizace skupin zboží: Přiřazení komoditních skupin z Comarch ERP ke kategoriím v BaseLinkeru nebo přidání nové komoditní skupiny jako nové kategorie v BaseLinkeru.
   • Správa údajů o zákaznících: Přidávání a propojování dodavatelů v Comarch ERP, což usnadňuje správu údajů o zákaznících a spolupracovnících.
   • Aktualizace cen a skladových zásob: Automatická aktualizace cen a zásob z Comarch ERP do BaseLinkeru.
   • Import obrázků produktů: Import obrázků produktů z Comarch ERP nebo ze složky do BaseLinkeru.
   • Rozvrh aktualizací:
   • : Nastavte plán aktualizace produktů, cen a zásob.
   • Informace o chybách: Zobrazení informací o chybách v poznámkách k objednávkám v BaseLinkeru, což vám umožní rychle identifikovat a opravit problémy.
   • Licence a verze aplikace: Zobrazení informací o klíči, verzi aplikace a datu vypršení platnosti licence.
   • Cesta k pracovnímu postupu s dokumenty: Podpora výchozí cesty oběhu dokumentů od prodeje v BaseLinkeru přes objednávku prodeje v ERP až po vytvoření a odeslání faktury/paragonu do BaseLinkeru ve formátu PDF.
   • Definice a mapování stavů: Možnost definovat a mapovat stavy objednávek a přizpůsobit tak systém individuálním potřebám a obchodním procesům.

   Proč byste měli pracovat s námi?
   • Přesné analýzy stávajícího stavu
   • Vytváření řešení na klíč
   • Efektivní implementace optimalizace procesů
   • Zaručené zvýšení efektivity práce
   • Profesionální a přátelská servisní podpora
   • Zaručená dlouhodobá a poctivá spolupráce

   Integrátor má desktopovou instalační verzi - po jejímž stažení si uživatel aplikaci samostatně nainstaluje do počítače. Následně provede nastavení a konfiguraci dat a synchronizátor je připraven k práci.

   Využijte 14denní zkušební období!

Jednorázově 4 000 PLN netto (v kupní ceně je zahrnuta roční záruka. V rámci záruky má zákazník právo stahovat veškeré aktualizace a nové verze Integrátoru) nebo předplatné.

e-merge

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci provádí, udržuje a prodává společnost e-merge, která je třetí stranou

. Hlavními funkcemi programu jsou synchronizace:

 • Varianty zboží a zboží (popis, kategorie, cena, sazba DPH, kód, EAN, název, hmotnost, doplňková pole, doplňkové značky, fotografie a další)
 • Sklady (podpora více skladů, plánování nebo po každé změně v databázi, dostupnost zásob, stavy zásob, rezervace, externí stavy zásob, doklady od dodavatelů)
 • Objednávky (ID, číslo, původ, různé modely záznamů protistran, dodací adresy, další pole, měny, sazby DPH, převody skladů za chodu, popisy, změny stavu, platby, rozdělení objednávek do více skladů, mapování nákladů a typů zásilek a další)
 • Obchodní doklady (možnost automatického plnění objednávek na základě změn stavu v BaseLinkeru, vytváření MM a dalších dokladů, FV, příjemky, nahrávání pdf do BaseLinkeru a další)
 • Možnost připravit individuální synchronizaci vybraných parametrů, resp. dokladů
 • .

Integrace jsou vytvářeny striktně podle požadavků projektu. Tím je zajištěna jejich stabilita a kvalita.
Možnost rozšíření rozsahu funkcí a přizpůsobení jednotlivých synchronizací podle potřeb firmy.
Bezplatný předimplementační audit. K dispozici je poprodejní podpora.

Jednorázová cena od 6900 netto nebo předplatné

elte-s

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost ELTE-S.
Tato společnost je dlouholetým partnerem společnosti Comarch, čímž zaručuje integrátorům kompatibilitu s nejnovějšími verzemi ERP XL.
V roce 2021 se stala certifikovaným partnerem společnosti BaseLinker. Aplikace funguje automaticky a po dokončení konfigurace nevyžaduje údržbu.

Funkčnost integrace:
 • Import z BaseLinkeru do objednávek ERP spolu s dalšími hodnotami, které lze předat atributům. V závislosti na zdroji objednávky lze v optimu vytvořit doklad ZS, WZ nebo FS/PA
 • .
 • Po vyřízení objednávky vytvoření FS na ZS v ERP XL automaticky a poté PDF faktury/paragonu odeslaného do BaseLinkeru. Případně nejprve vytvořit WZ a pak FS/PA kvůli stavu v BaseLinkeru
 • Export zásob a cen z ERP do BaseLinkeru
 • .
 • Export do BaseLinkeru zboží s fotografiemi, atributy, popisy, zásobami u dodavatelů
 • Import zboží do ERP z BaseLinkeru
 • .
Zveme vás k přečtení celého popisu integrátoru na našich webových stránkách. Specializujeme se na specializované integrátory, které implementují zakázkové funkce.

5000 PLNTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů