Integrace BaseLinkeru s Idealo.de umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Idealo.de budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Idealo.de. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.


Zkontrolujte integraci Idealo.de s jinými systémy:

Idealo.de + Marketplace

Idealo.de + Obchody

Idealo.de + Kurýři

Idealo.de + Aplikace SMS

Idealo.de + Jiné

Idealo.de + hp erp_accounting

Idealo.de + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů