BaseLinker vám poskytuje nástroje pro efektivní vystavování a zpracování faktur a u některých účetních integrací také účtenek. Snadno generujte doklady pro vícekanálové objednávky a předávejte je do BitFaktura.cz. Vystavujte faktury pro jednotlivé objednávky nebo hromadně pro celý seznam. Systém může tento úkol provést za vás - stačí nastavit příslušné automatické akce, aby se účetní doklady generovaly automaticky. Pokud prodáváte na trzích v cizích zemích, BaseLinker vám pomůže vystavovat faktury v různých jazycích, s různými číselnými řadami a daňovými sazbami.

Tato integrace zahrnuje také nahlížení do skladových zásob BitFaktura.cz a poskytuje tak zdroj informací o produktech - importujte data o svých produktech do skladových zásob BaseLinkeru a použijte je k vypisování nabídek pro nové prodejní kanály a také k bezproblémovému nastavení synchronizace skladových zásob a cen mezi vašimi kanály a skladovými zásobami BitFaktura.cz.

Integrace s BitFaktura.cz vám umožňuje:

 • přeposílání faktur vytvořených v BaseLinkeru do BitFaktura.cz a generování příslušných faktur specifických pro účetní systém
 • .
 • exportovat faktury do BitFaktura.cz pro vás nejvhodnějším způsobem: buď automaticky při vytváření dokladu, nebo hromadně pomocí ručního exportu
 • .
 • stahování faktur z BitFaktura.cz a jejich odesílání zákazníkům v automatických e-mailech
 • .
 • přeposílání faktur z BitFaktura.cz na vybrané tržiště (např. Amazon)
 • rychlý tisk účetních dokladů díky přímé integraci s tiskárnou
 • snadné vyhledávání aktuálních informací o produktech z BitFaktura.czinventáře BaseLinker
 • .
 • synchronizovat skladové zásoby a ceny produktů z BitFaktura.cz do prodejních kanálů
 • zadávání nabídek na nová tržiště a prodejní plochy na základě údajů o produktech z BitFaktura.cz

Zkontrolujte integraci BitFaktura.cz s jinými systémy:

BitFaktura.cz + Marketplace

BitFaktura.cz + Obchody

BitFaktura.cz + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů