Integrace BaseLinkeru s Pricemania.cz umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Pricemania.cz budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Pricemania.cz. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.


Zkontrolujte integraci Pricemania.cz s jinými systémy:

Pricemania.cz + Marketplace

Pricemania.cz + Obchody

Pricemania.cz + Kurýři

Pricemania.cz + Účetní systémy

Pricemania.cz + Aplikace SMS

Pricemania.cz + Jiné

Pricemania.cz + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů