Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti Subiekt NEXO PRO. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrátorů systímů BaseLinker s Subiekt NEXO PRO

SellIntegro.pl

Kontakt

Objednávky

Integraci udržuje a prodává externí společnost Sellintegro sp. Z o. O. Integrace BaseLinkeru se Subiekt Nexo PRO zaručuje optimalizaci procesu a obrovskou úsporu času. Plugin umožňuje automatické stahování objednávek přímo do systému Subiekt Nexo PRO.

Modul umožňuje přeposílat všechny nebo vybrané objednávky z BaseLinker do Subiekt Nexo PRO.
Proces konfigurace spočívá v dokončení scénáře a automatickém stažení programu, který bude integrovat vaše prostředí s naším pluginem. Prostřednictvím podrobné konfigurace je uživatel schopen přizpůsobit funkcionalitu vlastním požadavkům na její provoz a použití.

možnosti:
- zpracování objednávek ze všech nebo pouze vybraných stavů,
- Vytváření dokumentů jako jsou objednávky ZK, osobní účtenky, faktury s DPH,
- Nastavení kategorií dokumentů,
- vytváření nebo propojování dodavatelů,
- Propojení produktů díky EAN, SKU,
- zpracování nákladů na dopravu,
- zpracování platebních metod,
a mnoho dalších definovaných procesů + možnost tvorby dedikovaných řešení.

Máte-li dotazy nebo problémy týkající se tohoto modulu, kontaktujte prosím comAPI.
E-mail:
pomoc@sellintegro.com
Odkaz na znalostní databázi: https://wiki.sellintegro.com/pytania-i-od-01dzi/

79 PLN měsíčně

e-merge

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci provádí, udržuje a prodává společnost e-merge, která je třetí stranou
.

Hlavními funkcemi programu jsou synchronizace:

  • Položky (popis, kategorie, cena, sazba DPH, kód, EAN, název a další)
  • .
  • Sklady (podpora více skladů, plánování nebo po každé změně v databázi, stav dostupnosti, stav skladu, rezervace)
  • .
  • Objednávky (ID, počet, původ, různé modely záznamů dodavatelů, dodací adresy, další pole, měny, sazby, převody skladů za chodu, DPH, popisy, změny stavu, platby a další)
  • .
  • Obchodní doklady (možnost automatického plnění objednávek na základě změn stavu v BaseLinkeru, vytváření MM, FV, odesílání pdf do BaseLinkeru a další)
  • .
.
. Integrace jsou budovány striktně podle požadavků daného projektu, z čehož vyplývá možnost rozšíření rozsahu funkcí a přizpůsobení

jednotlivých synchronizací potřebám firmy. Jednotlivé synchronizace podle potřeb společnosti.

Cena bude dohodnuta v závislosti na rozsahu

e-mo.pl

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Úroveň zásob

s2s
Integraci udržuje a prodává externí společnost e-mo.pl. Integrátor přenáší objednávky viditelné v BaseLinker na Subiekt NEXO a synchronizuje úložiště BaseLinker s úložištěm Subiekt NEXO.

1200 PLN (první rok)
360 PLN (roční předplatné)
V případě vystavování účtenek a faktur je nutné dokoupit pro s2s modul faktur a účtenky za 599 PLN + roční předplatné 210 PLN

rtnet.pl

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Úroveň zásob

Integraci udržuje a prodává externí společnost Rtnet Sp. z oo Sp. k.
Hlavní funkce programu:
 Automatický import objednávek z BaseLinker do Subiekta Nexo Pro (na výběr: ZK; ZK s rezervacemi; ZK + FS / PAi; FS / Pai, WZ)
 Vytváření souborů pro dodavatele v Předmětu, zpracování dodatečných dodacích adres
 Export zboží ze Subiektu do BaseLinkeru (názvy, SKU, ceny, popisy, fotografie, inventář, atributy - vlastnosti, čárové kódy, výrobci, váhy)
 Podpora více úložišť v BaseLinker
 Dovoz zboží
 Dvoustranná synchronizace zboží Subiekt Nexo Pro - BaseLinker
 Integrátor má možnost svázat zboží z BaseLinker EAN nebo SKU se zbožím v Předmětu na základě Symbolu nebo čárového kódu, díky čemuž probíhá běžné řízení skladu (zboží je rezervováno nebo vyskladněno v úložišti Subiekta)
 Fotografická podpora
 Podpora kategorií
 Měnové a daňové zpracování
 Automatické doplňování objednávek v Předmětu na základě změny stavu v BaseLinkeru
 Odesílání prodejních dokumentů v PDF (faktury, účtenky) do BaseLinker a zasílání e-mailových upozornění zákazníkům
 Mechanismus sledování změn ve zbožové základně v Předmětu - rychlá synchronizace
 Podpora libovolného počtu účtů BaseLinker a možnost instalace na libovolný počet stanic v rámci jedné entity
 Integrátor může pracovat v rozvrhovém režimu (jako systémová služba)
Integrátor je možné rozšířit o další funkce.

539 PLN ročně
789 PLN jednou


Etsy
Amazon
FedEx
Komplexní správa prodeje
BaseLinker to není jen Správce Objednávek

BaseLinker vám nabízí komplexní správu prodeje. Kromě Správce objednávek vám nabízíme také přístup do skladu, kde si můžete vytvořit databázi produktů, panel pro výpis hromadné nabídky nebo možnost integrovat obchod s platformami marketplace.

Správce objednávek Sklad produktů Správce Marketplace Správa přepravy Automatizace procesů

Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů