Integrace BaseLinkeru s Domodi/Allani umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Domodi/Allani budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Domodi/Allani. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.


Zkontrolujte integraci Domodi/Allani s jinými systémy:

Domodi/Allani + Marketplace

Domodi/Allani + Obchody

Domodi/Allani + Kurýři

Domodi/Allani + Aplikace SMS

Domodi/Allani + Jiné

Domodi/Allani + hp erp_accounting

Domodi/Allani + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů