BaseLinker vám poskytuje nástroje pro efektivní vystavování a zpracování faktur a u některých účetních integrací také účtenek. Snadno generujte doklady pro vícekanálové objednávky a předávejte je do Jacsys.com.br. Vystavujte faktury pro jednotlivé objednávky nebo hromadně pro celý seznam. Systém může tento úkol provést za vás - stačí nastavit příslušné automatické akce, aby se účetní doklady generovaly automaticky. Pokud prodáváte na trzích v cizích zemích, BaseLinker vám pomůže vystavovat faktury v různých jazycích, s různými číselnými řadami a sazbami DPH.

Integrace s Jacsys.com.br vám umožní:

  • předávání faktur vytvořených v BaseLinkeru do Jacsys.com.br a generování příslušných faktur specifických pro účetní systém
  • exportovat faktury do Jacsys.com.br pro vás nejvhodnějším způsobem: buď automaticky při vytvoření dokladu, nebo hromadně pomocí ručního exportu
  • stahování faktur z Jacsys.com.br a jejich odesílání zákazníkům v automatických e-mailech
  • přeposílání faktur z Jacsys.com.br na vybrané tržiště (např. Amazon)
  • rychlý tisk účetních dokladů díky přímé integraci s tiskárnou

Zkontrolujte integraci Jacsys.com.br s jinými systémy:

Jacsys.com.br + Marketplace

Jacsys.com.br + Obchody

Jacsys.com.br + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů