BaseLinker vám poskytuje nástroje pro efektivní vystavování a zpracování faktur a u některých účetních integrací také účtenek. Snadno generujte doklady pro vícekanálové objednávky a předávejte je do FakturaOnline.cz. Vystavujte faktury pro jednotlivé objednávky nebo hromadně pro celý seznam. Systém může tento úkol provést za vás - stačí nastavit příslušné automatické akce, aby se účetní doklady generovaly automaticky. Pokud prodáváte na trzích v cizích zemích, BaseLinker vám pomůže vystavovat faktury v různých jazycích, s různými číselnými řadami a sazbami DPH.

Integrace s FakturaOnline.cz vám umožní:

  • předávání faktur vytvořených v BaseLinkeru do FakturaOnline.cz a generování příslušných faktur specifických pro účetní systém
  • exportovat faktury do FakturaOnline.cz pro vás nejvhodnějším způsobem: buď automaticky při vytvoření dokladu, nebo hromadně pomocí ručního exportu
  • stahování faktur z FakturaOnline.cz a jejich odesílání zákazníkům v automatických e-mailech
  • přeposílání faktur z FakturaOnline.cz na vybrané tržiště (např. Amazon)
  • rychlý tisk účetních dokladů díky přímé integraci s tiskárnou

Zkontrolujte integraci FakturaOnline.cz s jinými systémy:

FakturaOnline.cz + Marketplace

FakturaOnline.cz + Obchody

FakturaOnline.cz + Fulfillment


Etsy
Amazon
FedEx
Komplexní správa prodeje
BaseLinker to není jen Správce Objednávek

BaseLinker vám nabízí komplexní správu prodeje. Kromě Správce objednávek vám nabízíme také přístup do skladu, kde si můžete vytvořit databázi produktů, panel pro výpis hromadné nabídky nebo možnost integrovat obchod s platformami marketplace.

Správce objednávek Sklad produktů Správce Marketplace Správa přepravy Automatizace procesů

Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů