Prodáváte v Upgates a ponecháváte knihy v FakturaOnline.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti FakturaOnline.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Upgates vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti FakturaOnline.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v FakturaOnline.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Upgates s jinými systémy:

Upgates + Marketplace

Upgates + Obchody

Upgates + Kurýři

Upgates + Účetní systémy

Upgates + Aplikace SMS

Upgates + Jiné

Upgates + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů