Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti Enova365. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrací platformy BaseLinker s Enova365

e-merge

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci provádí, udržuje a prodává externí společnost e-merge

Hlavními funkcemi programu jsou synchronizace:

 • Varianty zboží a zboží (popis, kategorie, cena, sazba DPH, kód, EAN, název, alternativní názvy, hmotnost, doplňková pole, sady, doplňkové značky, obrázky a další)
 • Sklady (podpora více skladů, plánování nebo po každé změně v databázi, dostupnost zásob, stavy zásob, rezervace, externí stavy zásob, doklady od dodavatelů)
 • Objednávky (ID, číslo, původ, různé modely záznamů protistran, dodací adresy, další pole, měny, sazby DPH, převody skladů za chodu, popisy, změny stavu, platby, rozdělení objednávek do více skladů, mapování nákladů a typů zásilek a další)
 • Obchodní doklady (možnost automatického plnění objednávek na základě změn stavu v BaseLinkeru, vytváření MM a dalších dokladů, FV, příjemek, automatický tisk PAR/FV, nahrávání pdf do BaseLinkeru a další)
 • Možnost připravit individuální synchronizaci vybraných parametrů, resp. dokladů

Integrace jsou vytvářeny striktně podle požadavků projektu. Tím je zajištěna jejich stabilita a kvalita.
Možnost rozšířit rozsah funkcí a přizpůsobit jednotlivé synchronizace podle potřeb firmy.
Bezplatný předimplementační audit. K dispozici je poprodejní podpora.

Jednorázová cena od 4900 netto nebo předplatné

Albus-IT sp z o.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Albus-IT sp z o.o. tvoří tým lidí, kteří spolupracují již od počátků ERP systému Enova Výrobce. Je autorizovaným partnerem, který zajišťuje kompatibilitu řešení s nejnovějšími verzemi systému Enova.
.

Aktuální funkce integrace:
 • import objednávek prostřednictvím webového plánu/události nebo ručně
 • aktualizace skladových zásob (podle plánu nebo na vyžádání)
 • spárování skladových karet
 • spárování více ceníků s možností aktualizace směrem k Enova "BaseLinker nebo naopak (ručně nebo prostřednictvím plánu)
 • .
 • zpracování stavů objednávek
 • odesílání faktur ve formátu pdf
 • sdílení čísel nákladních listů
 • podpora atributů komoditních karet
 • podpora více měn a daní
 • podpora plateb
 • dostupné vlastní rozhraní API, které umožňuje jednoduchou a rychlou implementaci řešení podle individuálních potřeb, například doplnění dalších funkcí

Další možnosti: Využívejte v praxi všechny možnosti, které vám nabízíme, např:
 • integrace se softwarem pro sběrače dat/mobilní terminály včetně WMS
 • .

2 500 PLN netto základní modul + implementace 190 PLN netto, demo verze 14 dní

ERP IT

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Doplněk ERPIT eCommerce umožňuje integraci s ERP enova365.

Podporovány jsou následující funkce:

 • výměna dat o zboží mezi BaseLinkerem a enova365
 • objednávky
 • exportování faktur
 • odebírání faktur
 • zpracování nedefinovaného zboží
 • změna stavů objednávek
 • obsluha více skladových zásob
 • obsluha více ceníků
 • mapování způsobů platby
 • export faktur do účetního modulu enova365

Díky těmto funkcím je možné realizovat kompletní řešení elektronického obchodu, ve kterém je podporován nejen prodej, ale i skladové hospodářství. Náš doplněk je neustále vyvíjen a přizpůsobován změnám v BaseLinkeru i v enova365.
Systém lze dále rozvíjet pomocí našich dalších doplňků, jako je ERPIT Scan WMS.

Cena produktu 2500 PLN + implementace za hodinovou sazbu 190 PLN / hTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů