Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti Comarch Optima. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrátorů systímů BaseLinker s Comarch Optima

CDN Partner we Wrocławiu

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost CDN Partner ve Wrocławi
Díky této integraci bude automaticky probíhat synchronizace dat mezi Comarch ERP Optima a BaseLinker, díky čemuž bude mít např. Allegro aktuální stavy zásob z ERP systému a objednávky se budou automaticky importovat do ERP Optima.
Aplikace má pokročilou konfiguraci synchronizace a každý synchronizační modul lze spouštět samostatně v pravidelných intervalech.
Integrační funkce:
- export skupin zboží z ERP systému do BaseLinkeru.
- export zboží z ERP systému do BaseLinker s atributy, popisy a fotografiemi.
- export stavu zásob z vybraných skladů z ERP systému do BaseLinkeru.
- import objednávek z BaseLinkeru do ERP systému
- import zboží z BaseLinkeru do ERP systému
- synchronizace stavu objednávky z ERP systému do BaseLinker
- import z BaseLinker informace o platbě, odeslání, změně stavu do ERP systému
- export faktur vystavených v ERP systému do BaseLinker
- export čísel nákladních listů z ERP systému do BaseLinkeru
- automatická synchronizace

K dohodě

elte-s

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost ELTE-S.
Společnost je dlouhodobým partnerem společnosti Comarch, která zaručuje kompatibilitu integrátora s nejnovějšími verzemi ERP Optima. Integrátor byl vytvořen ve spolupráci s implementačním oddělením BaseLinker. Aplikace funguje automaticky a po dokončení konfigurace nevyžaduje žádnou operaci.
Integrační funkce:
Import z objednávek BaseLinker do ERP spolu s dalšími hodnotami, které lze předat atributům. Volitelně na pozadí výběr komplexního zboží.
Po dokončení objednávky v ERP, odeslání faktury / účtenky na BaseLinker v PDF.
Export zásob do BaseLinker z ERP. Export zboží do BaseLinker s fotografiemi, atributy, popisy, stavy u dodavatelů
Import zboží do ERP z BaseLinker
Export objednávek do BaseLinker z ERP. Například objednávky z Comarch e-Store nebo ručně přidaný dokument do ERP

Zveme vás k přečtení úplného popisu integrátora na našich webových stránkách. Specializujeme se na specializované integrátory, které implementují nestandardní funkce.

Jednorázově 2 500 PLN čistého

e-merge

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci provádí, udržuje a prodává společnost e-merge, která je třetí stranou
.

Hlavními funkcemi programu jsou synchronizace:

 • Položky (popis, kategorie, cena, sazba DPH, kód, EAN, název a další)
 • .
 • Sklady (podpora více skladů, plánování nebo po každé změně v databázi, stav dostupnosti, stav skladu, rezervace)
 • .
 • Objednávky (ID, počet, původ, různé modely záznamů dodavatelů, dodací adresy, další pole,
  měny, sazby, převody skladů za chodu, DPH, popisy, změny stavu, platby a další)
 • .
 • Obchodní doklady (možnost automatické revize objednávek na základě změn stavu v BaseLinkeru, vytváření MM, FV, odesílání pdf do BaseLinkeru a další)
 • .

. Integrace jsou vytvářeny striktně podle požadavků daného projektu, z čehož vyplývá možnost rozšíření rozsahu funkčnosti a úpravy

. jednotlivých synchronizací podle potřeb společnosti.

Cena bude dohodnuta v závislosti na rozsahu

Fabryka Oprogramowania sp. z o.o

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci zajišťuje a prodává externí společnost Fabryka Oprogramowania sp. z o.o
. Díky této integraci bude synchronizace dat mezi Comarch ERP Optima a BaseLinker
. prováděna automaticky, takže můžeme synchronizovat data s ostatními platformami obchodů ze systému ERP.
Objednávky lze automaticky importovat do systému ERP Optima jako objednávky nebo přímo jako prodejní faktury.
Aplikace má pokročilou konfiguraci synchronizace a každý synchronizační modul lze spustit samostatně ve stejných časových intervalech.


Funkce modulu:

 • Přenos skupin zboží do BaseLinkeru
 • .
 • Aktualizace komoditních skupin
 • .
 • Odstranění nesouvisejících komoditních skupin integrátorem z úložiště
 • .
 • Čištění informací o nahraných skupinách
 • .
 • Přenos zboží do BaseLinkeru (úplný a rozdílový)
 • .
 • Přenos zásob do BaseLinkeru (úplný a rozdílový)
 • .
 • Přenos zboží z BaseLinkeru do ERP (úplný a rozdílový)
 • .
 • Přenos a stažení vybraného zboží
 • .
 • Vkládání cen do BaseLinkeru (úplné a rozdílové)
 • .
 • Párování skladů ERP-BaseLinker
 • .
 • Párování cen s ERP-BaseLinker
 • .
 • Párování sazeb DPH
 • .
 • Stažení objednávek - v závislosti na uvedených stavech a datu zadání
 • .
 • Stažení vybraných objednávek
 • .
 • Aktualizace stavu objednávek
 • .
 • Export faktur ve formátu PDF do obchodu
 • .
 • Možnost zadání symbolu a řady objednávek ke stažení
 • .
 • Možnost stahovat objednávky jako RO nebo FS
 • .
 • Konfigurace odesílání faktur
 • .
 • Konfigurace přenosu informací do popisu objednávky v Optimě, např. nákladní list, přihlášení zákazníka atd
 • .
 • Stažení a vytvoření dodavatelů
 • .
 • Konfigurace vytváření kódu protistrany a jména kupujícího/příjemce
 • .
 • Párování platebních formulářů pomocí dotazu SQL
 • .
 • Párování doručovacích služeb pomocí dotazu SQL
 • .
 • Párování stavů objednávek
 • .
 • Přenos obrázků skladových karet ze složky nebo atributu zboží
 • .
 • Možnost spustit program jako službu
 • .
 • Převzetí popisu z popisového pole na kartě e-shopu z Comarch ERP Optima do BaseLinkeru
 • .
.

Po kontaktu

SellIntegro.pl

Kontakt

Objednávky

Integraci prodává a udržuje externí společnost comAPI. Integrace BaseLinker s Comarch ERP Optima zaručuje optimalizaci procesů a obrovské časové úspory. Plugin umožňuje automatické stažení objednávky přímo do systému Comarch ERP Optima.

Modul umožňuje předávat všechny nebo vybrané objednávky z BaseLinker do Comarch ERP Optima. Proces konfigurace spočívá v dokončení scénáře a automatickém stažení programu, který bude integrovat vaše prostředí s naším pluginem. Prostřednictvím podrobné konfigurace je uživatel schopen přizpůsobit funkcionalitu vlastním požadavkům na její provoz a použití.

možnosti:
- zpracování objednávek ze všech nebo pouze vybraných stavů,
- Vytváření dokumentů, jako jsou objednávky RO, osobní účtenky, faktury s DPH,
- vytváření nebo propojování dodavatelů,
- Propojení produktu díky EAN, SKU, Name, ID, Product listing ID,
a mnoho dalších definovaných procesů + možnost tvorby dedikovaných řešení.

Máte-li dotazy nebo problémy týkající se tohoto modulu, kontaktujte prosím comAPI.
E-mail:
pomoc@sellintegro.com
Odkaz na znalostní databázi: https://wiki.sellintegro.com/pytania-i-od-01dzi/

50 PLN měsíčně

Zaplacením vzniká povinnost zaplatit.
Částka bude připočtena k příští faktuře za předplatné BaseLinkeru

.

SellIntegro.pl

Kontakt

Úroveň zásob

Integraci udržuje a prodává externí společnost comAPI. Integrace BaseLinker s Comarch ERP Optima zaručuje optimalizaci procesů a obrovskou úsporu času. Plugin umožňuje automatickou aktualizaci zásob produktů ve skladu BaseLinker jejich stažením z úložiště Comarch ERP Optima.

Proces konfigurace spočívá v dokončení scénáře a automatickém stažení programu, který bude integrovat vaše prostředí s naším pluginem. Prostřednictvím podrobné konfigurace je uživatel schopen přizpůsobit funkcionalitu vlastním požadavkům na její provoz a použití.

možnosti:
- Označení skladu, ze kterého budou sbírány stavy produktu,
- Propojení produktu díky EAN, SKU, Name, ID, Product listing ID,
a mnoho dalších definovaných procesů + možnost tvorby dedikovaných řešení.

Máte-li dotazy nebo problémy týkající se tohoto modulu, kontaktujte prosím comAPI.
E-mail:
pomoc@sellintegro.com
Odkaz na znalostní databázi: https://wiki.sellintegro.com/pytania-i-od-01dzi/

50 PLN měsíčně

Zaplacením vzniká povinnost zaplatit.
Částka bude připočtena k příští faktuře za předplatné BaseLinkeru

.

polkas.pl

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost polkas.pl. Integrátor mezi systémem Comarch ERP Optima a platformou BaseLinker je více než jen „výběr objednávek“. Poskytuje komunikaci na lince Optima-BaseLinker v oblasti zboží, skladů, objednávek a plateb.

2500 PLN + 500 PLN jednou


Etsy
Amazon
FedEx
Komplexní správa prodeje
BaseLinker to není jen Správce Objednávek

BaseLinker vám nabízí komplexní správu prodeje. Kromě Správce objednávek vám nabízíme také přístup do skladu, kde si můžete vytvořit databázi produktů, panel pro výpis hromadné nabídky nebo možnost integrovat obchod s platformami marketplace.

Správce objednávek Sklad produktů Správce Marketplace Správa přepravy Automatizace procesů

Testujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů

Vyzkoušejte zdarma