Integrace BaseLinker s ERP programy zajišťují externí společnosti . BaseLinker nevytváří vlastní integrátory tohoto typu. Níže naleznete externí integrátory dostupné k zakoupení od společnosti Comarch Optima. Integrátor se připojí k BaseLinker API a databázi ERP za účelem výměny informací. Náklady na integrátora a způsob účtování závisí na poskytovateli softwaru.

Pokud jste vývojář a máte připraveného vlastního integrátora s jakýmkoli ERP programem, kontaktujte nás prosím .


Poskytovatelé integrací platformy BaseLinker s Comarch Optima

elte-s

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Společnost ELTE-S je dlouholetým partnerem společnosti Comarch, což zaručuje kompatibilitu integrátoru s nejnovějšími verzemi ERP Optima.

. Integrátor byl vyvinut ve spolupráci s implementačním oddělením BaseLinker.

Aplikace pracuje automaticky a po dokončení konfigurace nevyžaduje údržbu.

Synchronizátor komplexně zvládá celý proces od zaslání ceníku, zpracování objednávky až po zaslání FS tuzemskému i zahraničnímu zákazníkovi

. Doporučené funkce:
 • Obsluha vrácení a výměny zboží
 • Realizace mezipodnikového prodeje
 • Obsluha vlastních doplňkových polí
 • Změny hodnot atributů dokladu v důsledku stavu v BL
Využijte 14denní DEMO!

Jednorázová čistá částka 3500 PLN

CDNPARTNERS sp. z o. o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Integraci udržuje a prodává externí společnost CDNPARTNERS sp. z o. o..

Nabízený Integrátor ERPSync pracuje zcela automaticky a umožňuje synchronizovat systém BaseLinker se systémem Comarch ERP Optima bez zásahu uživatele. Přehledná a rozsáhlá konfigurace umožňuje nastavit synchronizaci samostatně. Díky e-mailovým notifikacím navíc nemusíte kontrolovat chod integrace - aplikace sama upozorní e-mailem na případné problémy, které se vyskytnou při synchronizaci zakázek.

Funkčnost integrátoru ERPSync:
 • Export skupin zboží do BaseLinkeru:
  • Možnost exportovat různé stromy komoditních skupin do různých adresářů v BaseLinkeru.
 • Export zboží do BaseLinkeru:
  • Možnost určit, které zboží se má exportovat do BaseLinkeru (vybraný podstrom skupiny v ERP, zboží nebo skupiny označené uvedeným atributem, zboží zpřístupněné v eStore).
  • Možnost párování zboží podle kódu zboží nebo EAN kódu.
  • Export atributů.
  • Export obrázků stažených z databáze ERP systému nebo určeného adresáře.
  • Export popisů (včetně možnosti párování jazyků v systému ERP s jazyky v BaseLinkeru).
  • Export parametrů a doplňkových polí (možnost exportovat libovolné pole ze systému ERP jako parametr/doplňkové pole v BaseLinkeru).
 • Export zásob do BaseLinkeru:
  • Možnost libovolného párování skladů v ERP systému se sklady v BaseLinkeru.
  • Diferencovaná synchronizace stavů zásob.
  • Možnost výpočtu skladových zásob podle vlastních pravidel.
 • Export ceníků:
  • Možnost spárovat libovolný ceník v ERP systému s libovolným ceníkem v BaseLinkeru.
 • Přístup ke skladovým zásobám.
 • Import objednávek do systému ERP:
 • Možnost importovat objednávky do systému ERP:
  • Možnost nastavení více podmínek pro import objednávek do systému ERP:
  • .
   • Možnost uvést například typ dokladu v ERP systému, řadu, sklad, kategorii v závislosti na stavu v BaseLinkeru, zdroj objednávky nebo konkrétní oproti zdroji objednávky.
   • Možnost definovat nekonečné podmínky importu objednávek.
  • Kontrola zákazníků ve VIES při importu objednávky.
  • Možnost uvést na dokladu v ERP systému konkrétní protistranu (také v závislosti na stavu nebo zdroji objednávky v BaseLinkeru).
  • Možnost definovat libovolný popis zakázky v systému ERP obsahující všechny údaje o zakázce z BaseLinkeru (vrácené rozhraním API BaseLinkeru).
  • Možnost nastavit zboží v systému ERP během importu objednávky.
  • .
  • Možnost uvést libovolný stav objednávky v BaseLinkeru, který se nastaví po importu objednávky do systému ERP.
  • Možnost uvést stav objednávky, který se má nastavit v BaseLinkeru, když nenajde zboží v ERP systému.
  • Možnost změnit stav objednávky v BaseLinkeru v případě chyby při importu objednávky do ERP systému (s tím, že obsah chyby se zapíše do uvedeného doplňkového pole v BaseLinkeru).
  • Podpora DPH v systémuOSS.
  • Možnost libovolného párování forem plateb a způsobů dodání.
  • Možnost libovolného párování atributů nastavených na dokladu v systému ERP (spolu s podmínkou na zdroj objednávky).
  • Více než 50 dalších možností konfigurace importu objednávky.
 • .
 • Export stavů objednávek do BaseLinkeru:
  • Možnost párování stavů objednávek v ERP s libovolnými stavy v BaseLinkeru.
  • Možnost individuálně rozšířit stavy dokladů v ERP.
 • .
 • Export tiskových sestav faktur do BaseLinkeru:
  • Možnost uvést typ tiskového výstupu ze systému ERP v závislosti na zemi/zdroji zakázky/konkrétním účtu zdroje zakázky.
 • Doporučujeme.
 • Automatické generování faktur/výdajových dokladů v systému ERP:
  • Možnost uvést stavy v BaseLinkeru, které spustí generování faktury/výpisu v systému ERP.
  • .
  • Možnost uvést, zda se má pro fakturu/paragon generovat doklad WZ.
  • Možnost uvést, zda se má provést fiskalizace v ERP.
  • Možnost uvést, zda má být faktura/paragon zúčtována v systému ERP (v závislosti na tom, zda je objednávka uhrazena v BaseLinkeru).
 • Export objednávek do BaseLinkeru:
  • Možnost určit, které doklady ze systému ERP se mají exportovat jako objednávky do BaseLinkeru.
  • Možnost libovolně párovat pole dokladu v ERP systému s poli na objednávce v BaseLinkeru.
 • Import čísel nákladních listů do ERP systému.
 • Export čísel nákladních listů do BaseLinkeru:
  • Možnost definovat místo v ERP systému, ze kterého se mají stáhnout nákladní listy.
 • Automatické zasílání e-mailových oznámení:
  • Možnost zasílání oznámení o importovaných objednávkách nebo chybách při importu objednávek (např. chybějící zboží).
 • Automatická synchronizace:
  • Možnost určit frekvenci provádění synchronizace zvlášť pro každý typ synchronizace (export zboží, export cen, import objednávek atd.).
  • .
  • Možnost zadat časový interval pro každý typ synchronizace (např. export zboží má fungovat od 7:00 do 20:00).
 • .
Výhody integrátoru ERPSync:
 • Žádné omezení počtu zboží a objednávek.
 • Rozsáhlá konfigurace - více než 100 konfiguračních parametrů synchronizace.
 • Flexibilita - možnost individuálního vývoje integrátoru bez nutnosti úpravy kódu aplikace.
 • Možnost definovat více konfigurací a ukládat historii konfigurací.
 • Žádné další poplatky za implementaci. Program je dodáván s přehledným návodem pro vlastní implementaci.
 • Komplexní, velmi bohaté řešení, které se neustále vyvíjí. Zákazníci jsou o všech aktualizacích informováni e-mailem.
 • Možnost vyzkoušet plnou verzi Integrátoru - výrobce poskytuje DEMO verzi.

Společnost CDN Partner ve Vratislavi nabízí také integrátor se základní synchronizací - ERPync ve verzi Light. Srovnání integrátorů na stránkách výrobce.
AplikaceERPync - jeden integrátor, mnoho výhod!.

ErPSync CENA: PLN netto (jednorázový poplatek)

. Cena za systém ErPSyncLight: PLN netto (jednorázový poplatek). V pořizovací ceně je zahrnuta roční záruka. V rámci záruky má zákazník právo stahovat veškeré aktualizace a nové verze Integrátoru.

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Sklad (export)

Společnost ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. je dlouholetým partnerem společnosti Comarch a zaručuje kompatibilitu integrátora s nejnovějšími verzemi ERP Optima.

Automatizace procesů
Integrace ERP Comarch s BaseLinkerem umožňuje automatizovat řadu procesů souvisejících se správou internetového obchodu. Údaje o objednávkách, zásobách, zákaznících a produktech lze synchronizovat mezi oběma systémy v reálném čase, čímž se eliminuje nutnost ručního zadávání dat a minimalizuje riziko chyb.

Konsolidované řízení prodeje
Díky integraci Comarch ERP s BaseLinkerem může zákazník centrálně spravovat online prodej ze všech prodejních platforem, jako jsou Allegro, eBay, Amazon atd. Všechny objednávky se shromažďují na jednom místě, což usnadňuje dohled nad prodejními procesy a sledování stavu objednávek
.
Aktualizace skladových zásob
Integrace umožňuje automatickou aktualizaci zásob v systému Comarch ERP na základě prodejů uskutečněných různými prodejními platformami. Když zákazník zadá objednávku, zásoby se automaticky aktualizují, čímž se zabrání prodeji nedostupných produktů a minimalizuje se riziko chybných objednávek.

Zlepšení služeb zákazníkům
Díky integraci dat s Comarch ERP a BaseLinker má zákazník snadný přístup ke kompletním informacím o svých zákaznících. Historie objednávek, preference, kontaktní údaje a další důležité informace jsou k dispozici na jednom místě, což umožňuje lepší zákaznický servis a personalizované interakce.

Funkce integrátoru

Odesílání dokumentů: Nahrávání různých typů dokumentů z Comarch ERP do BaseLinkeru, jako jsou faktury, zálohové faktury, účtenky a proforma faktury.

Import objednávek: Import objednávek ze systému BaseLinker do systému Comarch ERP: umožňuje automatické vytváření a synchronizaci prodejních dokladů.

Import vyplněných informací o výrobku: Import doplňkových položek z karty zboží z Comarch ERP do BaseLinkeru, jako jsou atributy, popis, EAN, kód dodavatele atd.

.
Synchronizace skupin zboží: Přiřazení zbožových skupin z Comarch ERP ke kategoriím v BaseLinkeru nebo přidání nové zbožové skupiny jako nové kategorie v BaseLinkeru.

Správa dodavatelů:
Přidávání a přiřazování dodavatelů v Comarch ERP, což usnadňuje správu údajů o zákaznících a spolupracovnících.

Aktualizace cen a skladových zásob: Automatická aktualizace cen a zásob z Comarch ERP do BaseLinkeru.

Import obrázků produktů: Import obrázků produktů z Comarch ERP nebo ze složky do BaseLinkeru.

Aktualizovat plán:
: Nastavte plán aktualizace produktů, cen a zásob.

Informace o chybách: Zobrazení informací o chybách v poznámkách k objednávkám v aplikaci BaseLinker, což vám umožní rychleji identifikovat a odstranit problémy.

Cesta pracovního toku dokumentů. Podpora výchozí cesty oběhu dokladů: od prodeje v BaseLinkeru přes objednávku prodeje v ERP až po vytvoření a odeslání faktury/příjmového dokladu do BaseLinkeru ve formátu PDF.

Definice a mapování stavu: Možnost definovat a mapovat stavy objednávek, což vám umožní přizpůsobit systém vašim individuálním potřebám a obchodním procesům.

Vytváření karet produktů ERP: Provozovatel systému může využít funkci vytvoření karty produktu v systému ERP na základě údajů z prodejní platformy, která poskytuje relevantní informace o produktu.


Proč s námi spolupracovat?
 • Přesné analýzy stávajícího stavu
 • .
 • Vytváření řešení na klíč
 • Efektivní implementace, které optimalizují procesy
 • Zaručené zvýšení efektivity práce
 • Profesionální a přátelská servisní podpora
 • Zaručená dlouhodobá a poctivá spolupráce

Integrátor má desktopovou instalační verzi - po jejímž stažení si uživatel aplikaci samostatně nainstaluje do počítače. Poté se provede konfigurace nastavení a dat a synchronizátor je připraven k práci.

Využijte 14denní zkušební období!

Poplatek činí 2 900 PLN netto + implementační poplatek (určuje se při individuálních konzultacích).
Kupní cena zahrnuje roční záruku.
V rámci záruky má zákazník právo na stažení všech aktualizací a nových verzí Integrátoru.

e-merge

Kontakt

Objednávky

SKLAD (import)

Úroveň zásob

Sklad (export)

Integraci provádí, udržuje a prodává společnost e-merge, která je třetí stranou

. Hlavními funkcemi programu jsou synchronizace:

 • Varianty zboží a zboží (popis, kategorie, cena, sazba DPH, kód, EAN, název, hmotnost, další pole, doplňkové značky, obrázky a další)
 • Sklady (podpora více skladů, plánování nebo po každé změně v databázi, dostupnost zásob, stavy zásob, rezervace, externí stavy zásob, doklady od dodavatelů)
 • Objednávky (ID, číslo, původ, různé modely záznamů protistran, dodací adresy, další pole, měny, sazby DPH, převody skladů za chodu, popisy, změny stavu, platby, rozdělení objednávek do více skladů, mapování nákladů a typů zásilek a další)
 • Obchodní doklady (možnost automatického plnění objednávek na základě změn stavu v BaseLinkeru, vytváření MM a dalších dokladů, FV, příjemky, nahrávání pdf do BaseLinkeru a další)
 • Možnost připravit individuální synchronizaci vybraných parametrů, resp. dokladů

Integrace jsou vytvářeny striktně podle požadavků projektu. Tím je zajištěna jejich stabilita a kvalita.
Možnost rozšíření rozsahu funkčnosti a přizpůsobení jednotlivých synchronizací potřebám firmy.

Jednorázová cena od 4900 netto nebo předplatnéTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů