Oblíbený nástroj pro vystavovaní faktur Fakturoid.cz, můžete využívat díky integraci v panelu BaseLinker. Zrychlete si kompletní vyřízení objednávky jedním kliknutím.

BaseLinker vám poskytuje nástroje pro efektivní vystavování a zpracování faktur a u některých účetních integrací také účtenek. Snadno generujte doklady pro vícekanálové objednávky a předávejte je do Fakturoid.cz. Vystavujte faktury pro jednotlivé objednávky nebo hromadně pro celý seznam. Systém může tento úkol provést za vás - stačí nastavit příslušné automatické akce, aby se účetní doklady generovaly automaticky. Pokud prodáváte na trzích v cizích zemích, BaseLinker vám pomůže vystavovat faktury v různých jazycích, s různými číselnými řadami a sazbami DPH.

Integrace s Fakturoid.cz vám umožní:

  • předávání faktur vytvořených v BaseLinkeru do Fakturoid.cz a generování příslušných faktur specifických pro účetní systém
  • exportovat faktury do Fakturoid.cz pro vás nejvhodnějším způsobem: buď automaticky při vytvoření dokladu, nebo hromadně pomocí ručního exportu
  • stahování faktur z Fakturoid.cz a jejich odesílání zákazníkům v automatických e-mailech
  • přeposílání faktur z Fakturoid.cz na vybrané tržiště (např. Amazon)
  • rychlý tisk účetních dokladů díky přímé integraci s tiskárnou

Zkontrolujte integraci Fakturoid.cz s jinými systémy:

Fakturoid.cz + Marketplace

Fakturoid.cz + Obchody

Fakturoid.cz + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů