Prodáváte v OpenCart a ponecháváte knihy v Fakturoid.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Fakturoid.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek OpenCart vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Fakturoid.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Fakturoid.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci OpenCart s jinými systémy:

OpenCart + Marketplace

OpenCart + Obchody

OpenCart + Kurýři

OpenCart + Účetní systémy

OpenCart + Aplikace SMS

OpenCart + Jiné

OpenCart + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů