Integrace BaseLinkeru s Price.ro umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Price.ro budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Price.ro. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.

Vysoké hodnocení zákazníků závisí nejen na správné přípravě balíčku a rychlém dodání. Zákazníci očekávají, že budou informováni o každé fázi vyřízení objednávky. Proto naše integrace zahrnují SMSPLANET.plkomunikační platformu určenou k zasílání textových zpráv souvisejících s objednávkami, ať už z tržiště, obchodu nebo jiného zdroje. Odesílání oznámení probíhá přímo z panelu BaseLinker, takže celý proces je soustředěn na jednom místě!

Integrace aplikací BaseLinker a SMSPLANET.pl vám dává možnost vytvářet šablony SMS a hromadně je odesílat příjemcům z uvedeného seznamu objednávek, např. s poděkováním za nákup nebo s informacemi o expedici. SMS lze odesílat i bez vaší účasti, pokud nastavíte automatickou akci pro určitou událost, např. inkaso platby. Potřebujete-li odeslat zákazníkovi individuální zprávu, můžete tak učinit z dané karty objednávky.

BaseLinker si za odeslání SMS neúčtuje žádný poplatek, vyrovnáváte se přímo s SMSPLANET.pl


Zkontrolujte integraci Price.ro s jinými systémy:

Price.ro + Marketplace

Price.ro + Obchody

Price.ro + Kurýři

Price.ro + Účetní systémy

Price.ro + Tisk

Price.ro + Aplikace SMS

Price.ro + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů