Prodáváte v SkyShop a ponecháváte knihy v inFakt.pl? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti inFakt.pl pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek SkyShop vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti inFakt.pl hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v inFakt.pl vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci SkyShop s jinými systémy:

SkyShop + Marketplace

SkyShop + Obchody

SkyShop + Kurýři

SkyShop + Účetní systémy

SkyShop + Tisk

SkyShop + JinéTestujte všechny systémové integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů