Powrót do Pomocy

Empik – konfiguracja konta

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z platformą Empik, pozwalającą zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie ofert. Moduł zawiera również podstawowe opcje zarządzania ofertami.

 

Moduł Empik umożliwia:

 

 

Empik marketplace działa w oparciu o katalog produktów. Każda karta produktu założona w katalogu wymaga przypisania do niej prawidłowego numeru GTIN (EAN). Do każdego produktu przypisana jest również kategoria. W panelu Empik w zakładce Moje zapasy  Dodaj ofertę, możesz podać numer EAN i sprawdzić, czy znajduje się on w katalogu.

 

 

Jak podłączyć konto Empik

Aby podłączyć konto, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk '+Dodaj integrację', a następnie w sekcji 'Marketplace' wybierz 'Empik'.
 3. Zaloguj się do konta Empik, a następnie potwierdź zgodę na połączenie konta Empik i systemu BaseLinker.
 4. Gotowe. Dodałeś właśnie nowe konto Empik

Do systemu BaseLinker możesz podłączyć dowolną liczbę kont. Nie ma to wpływu na wysokość abonamentu 🙂

 

W systemie Empik sprzedawca ma możliwość wygenerowania wyłącznie jednego klucza API per sklep. W związku z tym, aby podłączyć kilka kont Empik, należy  do każdego ze swoich kont dodać unikalnego użytkownika i wtedy wygenerować klucz API dla każdego sklepu oddzielnie.

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta zobaczysz 6 zakładek:

 

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania – w tym miejscu możesz ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Statusy zamówień – dzięki powiązaniu statusów, każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie, przy czym aktualnie dostępny jest 1 status – Wysyłanie zamówienia. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł Empik

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Empik. Znajdziesz tu 4 zakładki:

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto oraz produkty i kliknij 'Wystaw zaznaczone (formularz)'.
 • Zarządzanie ofertami – tutaj dostępne są podstawowe funkcje aktualizacji ofert. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce zmapujesz parametry
 • Powiązania
Konfiguracja

Aby wystawiać oferty dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł Empik, wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto Empik  w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Dodaj ulubione kategorie w dziale Empik → Kategorie i parametry
 3. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale Integracje → Empik  → Ustawienia wystawiania. 
 4. Zmapuj parametry w dziale Empik → parametry. Dzięki stworzonym regułom, parametry ofert będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 5. Opcjonalnie ustaw powiązania.
 6. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy ofert zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → Empik  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → Empik  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień  do systemu BaseLinker w dziale Integracje → Empik  → Zamówienia. Zwróć uwagę na to, iż BaseLinker pobiera tylko pełne zamówienia (zamówienia w statusach 'CANCELED', 'CLOSED', 'WAITING_ACCEPTANCE', 'WAITING_DEBIT_PAYMENT', 'REFUSED' nie zostaną pobrane).

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 1. Zaimportuj oferty wystawione w panelu Empik, zgodnie z instrukcją Import aukcji (ofert) i produktów 
 2. Lub wystaw nowe – przy czym wystawianie produktów jest możliwe tylko w przypadku, gdy utworzone zostały dla nich karty produktowe w katalogu Empik. Do każdego produktu przypisany jest numer GTIN (EAN). Z poziomu panelu BaseLinker nie jest możliwy wybór kategorii produktu, ponieważ informacja taka jest przypisana do produktu bezpośrednio w serwisie Empik.
 3. Oferty mogą wznawiać się automatycznie.
 4. Podstawowe zmiany w ofertach wprowadzisz zgodnie z instrukcją Aktualizacja ofert.

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji (ofert) z produktami w magazynie.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy