System BaseLinker można zintegrować z systemem Fakturownia – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API serwisu Fakturownia przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 Array ( [status] => 404 [error] => Not Found ) Problemem jest błędny ID działu wpisany w ustawieniach integracji. W tym wypadku można:
– upewnić się, iż podany został ID w wersji numerycznej (nie tekstowej)
– usunąć ID działu (jeżeli po stronie Fakturownii jest tylko jeden dział)
– podać prawidłowy (domyślny) ID działu – w panelu Fakturownii w menu Ustawienia > Dane firmy należy kliknąć na firmę/dział i ID działu pojawi się w URL.
2 Pole nie może być puste (seller_name) – nie może być puste (number) Upewnij się, że prawidłowo uzupełnione są dane sprzedawcy w dziale https://[twojekonto].fakturownia.pl/departments
3 Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. W panelu Fakturowni należy:
– przejść do menu Ustawienia > Ustawienia Konta
– przejść do zakładki Konfiguracja > Bezpieczeństwo
– dokonać wyboru jednej z trzech opcji
– wybrać przycisk Zapisz.

 

 

Dodatkowe informacje
  • Informacja o tym, z jakiego kraju pochodzi zamówienie, przekazywana jest do serwisu Fakturownia tylko wtedy, gdy zamówienie nie pochodzi z Polski
  • Faktura przekazywana jest jednorazowo i jej dane nie są później aktualizowane po zmianach w systemie BaseLinker.
  • Nie jest możliwe automatyczne przekazywanie korekty.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy