System BaseLinker można zintegrować z systemem wFirma.pl – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API wFirmy przy przekazywaniu faktur.

 

 

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 COMPANY ID REQUIRED W ustawieniach integracji wFirmy przypisz seriom numeracji faktur BaseLinkera serie numeracji wFirma
2 TOTAL REQUESTS LIMIT EXCEEDED Przekroczono limit czasu wykonywania zapytań do API, spróbuj ponownie za chwilę
3 AUTH W ustawieniach integracji wFirma należy odświeżyć połączenie za pomocą przycisku "Podłącz ponownie konto wFirma"
4 Nie można wystawić faktury o numerze X i dacie wystawienia Y. Inna faktura o numerze A ma późniejszy numer i wcześniejszą datę wystawienia B. Operacja naruszyłaby chronologię i poprawność numeracji W panelu wFirma sprawdź ustawienia serii numeracji. Prawdopodobnie w panelu BaseLinker ustawiona jest miesięczna seria numeracji, natomiast w panelu wFirma – roczna.
5 INPUT ERROR Taki komunikat może się pojawić, jeżeli np. w adresie e-mail podane są dodatkowe informacje (np. nazwa odbiorcy, nawiasy kwadratowe itp.). W tym wypadku należy edytować dane w zamówieniu.

 

Dodatkowe informacje
  • Po wystawieniu faktury w Baselinkerze i przekazaniu jej do wFirmy, na karcie zamówienia pojawia się przycisk do otwarcia pliku PDF z fakturą z wFirmy

 

  • W przypadku paragonów fiskalnych w tym miejscu pojawi się komunikat 'Brak dokumentu w programie księgowym. Sprawdź, czy jest możliwość pobrania pliku w panelu wFirma.pl'. Paragony fiskalne mogą być drukowane wyłącznie przez drukarki fiskalne, więc nie można generować dla nich pliku PDF.
  • W dziale Integracje →  wFirma →  Ustawienia widoczny jest przycisk 'Eksportuj' – umożliwia on eksport tylko tych dokumentów, które nie zostały jeszcze przekazane do zewnętrznego serwisu.

 

  • Natomiast opcja 'Wyeksportuj wszystkie faktury / paragony ponownie' przekaże wszystkie dostępne dokumenty. W tym wypadku po stronie wFirma mogą pojawić się duplikaty. Z opcji tej należy korzystać jedynie przy testach integracji.

 

  • Nie ma możliwości wskazania na paragonie fiskalnym terminu płatności, ponieważ w systemie wFirma paragon oznaczany jest automatycznie jako zapłacony. Co do zasady, paragon fiskalny należy wystawić w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w przypadku sprzedaży na kasie fiskalnej powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, jednak w przypadku formy płatności za pobraniem, obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostarczenia towaru do odbiorcy.
  • wfirma nie pozwala na drukowanie paragonów fiskalnych – nie można takiego paragonu pobrać, ani wysłać na drukarkę. Jest on eksportowany do wfirmy i tylko z serwisu wfirmy może zostać wydrukowany na drukarce fiskalnej. Drukowanie paragonów fiskalny za pomocą BaseLinkera możliwe będzie jedynie, w przypadku zaznaczenia opcji "Wyświetlaj klientowi paragon wFirma.pl zamiast paragonu BaseLinker" na NIE.
  • Po usunięciu faktury z systemu BaseLinker należy osobno usunąć ją również w systemie wFirma.
  • Jeśli w serii numeracji faktury jest zaznaczona procedura "FP" (faktura do paragonu), po przekazaniu do wFirmy pole to powinno być zaznaczone.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy