Powrót do Pomocy

Integracje księgowe – synchronizacja

Integracje księgowe pozwalają na import produktów do BaseLinkera oraz synchronizację stanów i cen z zewnętrznego serwisu do BaseLinkera.

 

Import produktów

Import produktów z integracji księgowej możesz wykonać w sekcji Produkty → Import/Eksport  → Import → Import produktów z zewnętrznego magazynu (sklep, hurtownia, BaseLinker Connect).

 

BaseLinker – import produktów z zewnętrznego magazynu (sklepu, hurtowni, integracji księgowej)

 

Instrukcję, jak wykonać import produktów znajdziesz w artykule Import produktów z zewnętrznego magazynu. 

 

Jeśli w katalogu już znajdują się produkty i chcesz jedynie synchronizować stany lub ceny z integracji księgowej do BaseLinkera, to wystarczy, że utworzysz powiązania między produktami, a następnie postąpisz zgodnie z punktami 2. i 3.

 

Więcej informacji na temat powiązań między magazynami znajdziesz w artykule Powiązania magazynów.

 

Synchronizacja stanów

Aby pobieranie stanów z integracji księgowej do BaseLinkera było możliwe, w pierwszej kolejności należy pobrać lub powiązać produkty zgodnie z puntem 1. Następnie musisz włączyć synchronizację stanów w ustawieniach integracji (Integracje → Integracja księgowa → Stany).

 

BaseLinker – włączenie synchronizacji stanów z wFirma

 

Po włączeniu synchronizacji konieczne jest dodanie zewnętrznego magazynu do katalogu. Dokonasz tego w sekcji Produkty Ustawienia Katalogi.

 

BaseLinker – dodawanie magazynu do katalogu

BaseLinker – edycja katalogu: dodawanie magazynu

Synchronizacja cen

Aby włączyć pobieranie cen z integracji księgowej do katalogu BaseLinkera, w sekcji Integracje → Integracja księgowa → Ceny  wybierz opcję Synchronizacja z integracji księgowej do BaseLinkera, a następnie wskaż, do jakiej grupy cenowej system ma pobierać ceny.

 

BaseLinker – włączenie synchronizacji cen z wFirma

Możliwość wskazania grupy cenowej będzie dostępna wyłącznie, jeśli na Twoim koncie w BaseLinkerze będzie utworzona więcej niż jedna grupa cenowa.

 

Integracje księgowe obsługujące aktualnie import produktów oraz synchronizację stanów i cen:

  • wFirma,
  • odoo.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy