System BaseLinker można zintegrować z systemem inFakt – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API serwisu inFakt przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 Uwaga! Wystąpił duplikat numeru. (duplicated_number) Problem może powstawać np. kiedy użytkownik ręcznie dodaje faktury z wcześniejszą datą w programie księgowym. Aby przekazywane faktury brały pierwsze wolne numery zamiast zgłaszać duplikat numeru należy w ustawieniach integracji zmienić opcję "Numeracja" na używanie kolejnych numerów z serwisu.

 

Dodatkowe informacje
  • Przycisk z fakturą z serwisu InFakt na karcie zamówienia pojawia się dopiero w momencie, gdy faktura jest poprawnie przekazana
  • Jeden plik zawierający wiele faktur wygenerować można tylko bezpośrednio w panelu inFakt
  • Nie jest możliwe przekazywanie faktur proforma
Tags:

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy