System BaseLinker można zintegrować z systemem Firmao – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API Firmao przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 entityNotFoundForId Upewnij się, iż w dziale Integracje → Firmao → Ustawienia ID magazynu Firmao (opcjonalnie) podałeś ID magazynu Firmao (numer, a nie nazwę )
2 missingPermissionException Użytkownik API nie ma uprawnień do stworzenia tego obiektu (faktury / paragonu). W tym wypadku należy dodać w panelu Firmao użytkownika API z uprawnieniami admina
3 shouldModifyStorageState W panelu Firmao w polu "Aktualizacja stanu magazynowego…" wybrana jest opcja "Pytaj o aktualizację" – należy zmienić to ustawienie.
4 userNotFound Sprawdź, czy podałeś poprawne dane do logowania do konta Firmao w dziale  Integracje → Firmao → Ustawienia
5 noActiveLicence Upewnij się, iż Twoje konto Firmao jest aktywne.
6 userLimitExceeded Przekroczono limit faktur na koncie Firmao. W tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z supportem Firmao.
7 warehouseNotInSingleWarehouseMode Na koncie Firmao jest utworzony więcej niż jeden magazyn. Należy podać numer właściwego magazynu w ustawieniach integracji z Firmao w panelu BaseLinker.
8 storeStateCanNotBeNegative Upewnij sie, czy stan produktu z zamówienia nie jest ujemny po stronie Firmao.
8 transactionNumberAlreadyExists Błąd ten oznacza, że w systemie Firmao istnieje już faktura o podanym numerze. W przypadku Firmao przed wystawieniem faktury kolejny numer faktury jest pobierany z Firmao i wysyłany wraz z fakturą. Błąd ten może wystąpic w przypadku, gdy do wystawiania faktury korzystasz z akcji automatycznych. Automatyczne akcje działają równolegle i prawdopodobnie w tym samym momencie została wystawiona faktura w innym zamówieniu. Aby problem taki nie występował można np. zmienić w ustawieniach Firmao parametr "Numeracja" na "Dodawaj faktury z numeracją BaseLinkera". Przy takim ustawieniu kolejny numer jest generowany w BaseLinkerze i problem z duplikatem numeru nie będzie występował. Jeżeli wystawiasz faktury również poza BaseLinkerem, to możesz stworzyć osobną serię numeracji.
9 incomeDateMustBeBeforeOrEqualSaleDate Jeden z produktów z faktury ma datę dostawy późniejszą, niż data sprzedaży wynikająca z faktury. Zweryfikuj dokumenty magazynowe.

 

Dodatkowe informacje
  • Po wystawieniu faktury w Baselinkerze i przekazaniu jej do Firmao, na karcie zamówienia pojawia się przycisk do otwarcia pliku PDF z fakturą z Firmao

 

Tags:

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy