iFirma

System BaseLinker można zintegrować z system iFirma.pl – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API iFirmy przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 Pole Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT jest wymagane. System zwraca tego typu błąd, jeżeli w panelu iFirma podałeś, iż nie jesteś VAT-owcem, a na fakturze nie ma produktów zwolnionych z VAT.
2 Niepoprawna zawartość żądania – nie można utworzyć obiektu na podstawie zawartości żądania. Po stronie systemu BaseLinker ustawienia wskazują na użytkownika zwolnionego z VAT i rozliczającego się ryczałtem (WpisDoKpir i WpisDoEwidencji), a jednocześnie zawierają informację o stawce podatku VAT. Natomiast po stronie iFirmy konto wskazuje na podatnika zwolnionego z VAT lub na brak rozliczenia ryczałtem. Do wystawienia faktury są potrzebne następujące zmiany w żądaniu:
– usunięcie pola WpisDoEwidencji,
– zmiana wartości pola StawkaVat na null,
– zmiana wartości pola TypStawkiVat na ZW,
– usunięcie pola PKWIU z Pozycji,
– dodanie pola PodstawaPrawna do Pozycji.
Innymi słowy:
– jeżeli użytkownik jest zwolniony z VAT, to w ustawieniach serii numeracji należy ustawić stawkę ZW
– jeżeli użytkownik nie jest zwolniony z VAT, to należy usunąć parametr ‚Ewidencja’
3 Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 15 dzień miesiąca następnego względem miesiąca sprzedaży W takim wypadku należy zalogować się do systemu iFirma i sprawdzić, czy wybrany został aktualny miesiąc księgowy.
4 Użytkownik nie posiada prawa do korzystania z API. Konto zostało zablokowane lub został aktywowany darmowy pakiet, który nie posiada dostępu do API. Skontaktuj się z obsługą serwisu iFirma, aby aktywować API.

 

 

Dodatkowe informacje
  • Po wystawieniu faktury w Baselinkerze i przekazaniu jej do iFirmy, na karcie zamówienia pojawia się przycisk do otwarcia pliku PDF z fakturą z iFirmy.