System BaseLinker można zintegrować z system iFirma.pl – dokładna instrukcja znajduje się na stronie Integracje z systemami księgowości internetowej.

 

Błędy przy przekazywaniu faktur

Poniżej omówione zostały komunikaty błędów zwracane przez API iFirmy przy przekazywaniu faktur.

 

LP Treść komunikatu Rozwiązanie
1 Pole Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT jest wymagane. System zwraca tego typu błąd, jeżeli w panelu iFirma podałeś, iż nie jesteś VAT-owcem, a na fakturze nie ma produktów zwolnionych z VAT.
2 Niepoprawna zawartość żądania – nie można utworzyć obiektu na podstawie zawartości żądania. Po stronie systemu BaseLinker ustawienia wskazują na użytkownika zwolnionego z VAT i rozliczającego się ryczałtem (WpisDoKpir i WpisDoEwidencji), a jednocześnie zawierają informację o stawce podatku VAT. Natomiast po stronie iFirmy konto wskazuje na podatnika zwolnionego z VAT lub na brak rozliczenia ryczałtem. Do wystawienia faktury są potrzebne następujące zmiany w żądaniu:
– usunięcie pola WpisDoEwidencji,
– zmiana wartości pola StawkaVat na null,
– zmiana wartości pola TypStawkiVat na ZW,
– usunięcie pola PKWIU z Pozycji,
– dodanie pola PodstawaPrawna do Pozycji.
Innymi słowy:
– jeżeli użytkownik jest zwolniony z VAT, to w ustawieniach serii numeracji należy ustawić stawkę ZW
– jeżeli użytkownik nie jest zwolniony z VAT, to należy usunąć parametr ‚Ewidencja’
3 Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 15 dzień miesiąca następnego względem miesiąca sprzedaży W takim wypadku należy zalogować się do systemu iFirma i sprawdzić, czy wybrany został aktualny miesiąc księgowy.
4 Użytkownik nie posiada prawa do korzystania z API. Konto zostało zablokowane lub został aktywowany darmowy pakiet, który nie posiada dostępu do API. Skontaktuj się z obsługą serwisu iFirma, aby aktywować API.
5 Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż: 15-01-2020 (data wystawienia faktury nr 10/1/2020). Jeśli w systemie iFirma istnieje faktura z późniejszą datą niż chcemy przesłać (np. faktura z datą 10-01-2020) to zaburzyło by to kolejność i system iFirma blokuję taką czynność. Doszło do konfliktu w ramach serii – skonsultuj temat z księgową/księgowym.
Faktury w ramach jednej numeracji muszą być wystawione w jednym miejscu, inaczej mogą się pojawiać konflikty co do kolejności i daty, a jest to kluczowe i każdy system księgowy blokuje takie działania.
6 W polu CN / PKWiU należy podać artykuł ustawy o podatku VAT, na podstawie którego następuje zwolnienie Błąd iFirma.pl: Pole GTU jest wymagane. Bezpośrednio w panelu iFirma w ustawieniach konfiguracji domyślnych faktur, należy ustawić jako domyślne GTU wybraną wartość. Jeśli GTU nie jest używane, wybrać wartość "BRAK".

 

 

Dodatkowe informacje
  • Po wystawieniu faktury w Baselinkerze i przekazaniu jej do iFirmy, na karcie zamówienia pojawia się przycisk do otwarcia pliku PDF z fakturą z iFirmy.

 

 

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy