Powrót do Pomocy

Tworzenie paczek – przykłady automatycznych akcji

Nadawanie paczek należy do najpopularniejszych czynności wykonywanych za pomocą automatycznych akcji. Możesz ustawić system w taki sposób, aby po wygenerowaniu etykiety była ona od razu drukowana lub by wykonywane były inne, dowolne czynności, co znacząco przyspieszy i ułatwi realizację zamówień. 

 

Przesyłki mogą być tworzone automatycznie, np. gdy zamówienie znajdzie się w określonym statusie, na podstawie wymiarów produktów w zamówieniu czy zależnie od wybranego sposobu dostawy. 

 

Za pomocą zdarzenia własnego

Jedną z możliwości jest generowanie etykiet za pomocą zdarzenia własnego, czyli specjalnie utworzonego w tym celu przycisku. Będzie on dostępny na liście zamówień, karcie zamówienia oraz w Asystencie Pakowania. 

 

Więcej na temat zdarzeń własnych przeczytasz w artykule Akcje automatyczne – zdarzenia własne.

 

Korzystając z tego rozwiązania, będziesz mieć pełną kontrolę nad procesem nadawania przesyłek – etykieta, którą skonfigurujesz w automatyzacji, zostanie wygenerowana dopiero w momencie kliknięcia odpowiedniego przycisku.

 

 1. Rozpocznij od dodania zdarzeń własnych, czyli przycisków, za pomocą których będziesz tworzyć paczki. W tym celu przejdź do sekcji Zamówienia → Automatyczne akcje → Zdarzenia własne.
 2. Kliknij przycisk +Dodaj zdarzenie indywidualne.

  Każde zdarzenie własne może być wywoływane za pomocą przycisku, skrótu klawiszowego i/lub kodu kreskowego. Tutaj przypiszesz oraz skonfigurujesz wszystkie te opcje. W przypadku przycisku masz możliwość wybrania jego ikony, koloru, wyświetlanego na nim tekstu, a także zdefiniujesz, w których miejscach systemu przycisk ten ma być widoczny.

 3. W zależności od potrzeb możesz utworzyć dowolną liczbę przycisków. W kolejnych krokach do każdego przycisku przypiszesz automatyzację.
 4. Utwórz akcje automatyczne dla każdego zdarzenia własnego (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję). W tym przykładzie akcje te będą tworzyć przesyłki, drukować etykiety i zmieniać status zamówienia.
 5. Jako Zdarzenie wybierz utworzone zdarzenie własne. Utworzone zdarzenia indywidualne znajdziesz na samym dole listy zdarzeń.

  Ponieważ automatyzacja będzie wywoływana ręcznie (za pomocą przycisku, skrótu klawiszowego lub po zeskanowaniu kodu kreskowego) nie ma konieczności dodawania warunków.

 6. Wybierz akcje, które mają zostać wykonane:
  • Utwórz przesyłkę – wybierz przewoźnika i odpowiednio zdefiniuj parametry paczki, która ma być tworzona. Zmień również opcję Przerwij po błędzie na Tak. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia błędów, dalsze akcje nie zostaną wykonane;
  • Drukuj dokument – wybierz dokument (w tym przypadku Najnowsza etykieta lub Wszystkie etykiety, zależnie od tego, ile etykiet generuje Twoja automatyzacja) oraz drukarkę, na której ma być drukowany;
  • Zmień status.
 7. Zapisz automatyczną akcję. Analogicznie możesz utworzyć automatyzacje dla pozostałych zdarzeń własnych. 

 

Dla zamówień w wybranym statusie

Możesz stworzyć również automatyzację, która będzie generowała przesyłki bez udziału pracownika, dla zamówień spełniających określone kryteria. 

 

 1. Dodaj nową akcję automatyczną (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję). 
 2. Jako Zdarzenie wybierz Ustawiono status i zdecyduj, dla zamówień w jakim statusie ma być generowana etykieta.

  Do realizacji takiego scenariusza warto wcześniej utworzyć automatyzacje rozdzielające zamówienia na podstawie sposobu dostawy. Instrukcje, jak to zrobić, znajdziesz w artykule Automatyczne akcje – rozdzielanie zamówień.

 3. Dodaj warunki, np.: Spakowano zamówienie i/lub Najlepiej dopasowany karton. Jeżeli nie rozdzielasz zamówień według sposobu dostawy, dodaj także warunek Sposób wysyłki.

  Warunki związane z Asystentem Pakowania będą miały zastosowanie wtedy, gdy w zamówieniu znajdą się tylko i wyłącznie produkty powiązane z katalogiem BaseLinkera oraz będą one miały prawidłowo uzupełnione wszystkie wymiary. Musisz również wcześniej dodać kartony w sekcji Zamówienia → Ustawienia → Zbieranie/pakowanie.

 4. Dodaj akcję tworzącą przesyłkę (Utwórz przesyłkę). Pamiętaj, by wybrać właściwego przewoźnika oraz ustawić odpowiednie parametry, takie jak wymiary czy waga paczki.
 5. Jak w poprzednim przykładzie możesz dodać również akcję drukującą etykietę i/lub zmieniającą status zamówienia. 
 6. Dla każdego kartonu i przewoźnika należy stworzyć oddzielną automatyzację.

 

Na podstawie łącznej wagi produktów w zamówieniu

Przesyłki możesz również tworzyć automatycznie na podstawie zsumowanej wagi produktów, które zostały zakupione w ramach zamówienia. Jest to szczególnie pomocne, np. gdy wysyłasz bardzo ciężkie paczki, które chcesz nadawać za pośrednictwem wybranego kuriera.

 

 1. Utwórz akcję automatyczną (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję) ze zdarzeniem np. Ustawiono status lub Pobrano zamówienie.
 2. Dodaj warunek Łączna waga produktów i wprowadź przedział. 
 3. Wybierz akcję Utwórz przesyłkę i odpowiednio ustaw jej parametry.
 4. Możesz również dodać inne akcje do wykonania, takie jak drukowanie etykiety czy zmiana statusu zamówienia. 

 

Po spakowaniu zamówienia (Asystent Pakowania)

Potrzeba utworzenia przesyłki pojawia się po spakowaniu zamówienia. Jeżeli wykorzystujesz w tym celu Asystenta Pakowania, etykieta może być generowana automatycznie po zakończeniu procesu pakowania.

 

 1. Dodaj akcję automatyczną (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję), wybierając zdarzenie Spakowano zamówienie.
 2. Konieczne będzie utworzenie automatyzacji dla każdego sposobu wysyłki, aby nadawać paczki za pomocą różnych integracji kurierskich i/lub o różnych parametrach. Wybierz warunek Sposób wysyłki. Jeżeli wcześniej rozdzielasz zamówienia na podstawie sposobu wysyłki i do tego momentu znajdują się one w odpowiadającym wysyłce statusie, możesz również skorzystać z warunku Status zamówienia
 3. Warto skorzystać również z warunku Najlepiej dopasowany karton. Jeżeli nadajesz paczki tylko w jednym rozmiarze, nie ma takiej potrzeby. 
 4. Wybierz akcję Utwórz przesyłkę i ustaw odpowiednie parametry paczki. 

 

Przesyłki Allegro z deklarowaną liczbą paczek

W zależności od ustawień dostaw na Allegro, do każdego zamówienia pobierana jest informacja o deklarowanej liczbie paczek, czyli liczbie przesyłek, w których zamówienie zostanie wysłane. Wartość tę możesz sprawdzić w Informacjach dodatkowych na karcie zamówienia, po kliknięciu w numer transakcji Allegro. 

 

BaseLinker w zależności od deklarowanej liczby paczek może automatycznie tworzyć odpowiednią liczbę etykiet. 

 

Dla każdej liczby paczek należy stworzyć oddzielną automatyzację.

 

 1. Utwórz nową automatyczną akcję (Zamówienia → Automatyczne akcje → +Dodaj automatyczną akcję) ze zdarzeniem np. Pobrano formularz dostawy (Allegro/eBay).
 2. Wybierz warunek Allegro – deklarowana ilość paczek i wprowadź zakres. 
 3. Utwórz akcję Utwórz przesyłkę, wybierając odpowiednią integrację kurierską. Wskaż wszystkie parametry, w tym wagę i wymiary przesyłki. 
 4. W zależności od liczby paczek, które mają być tworzone przez automatyczną akcję, dodawaj parametry kolejnych za pomocą przycisku +Kolejna podpaczka.
 5. Jeżeli będziesz dodawać kolejne akcje, zalecamy skorzystać z opcji Przerwij po błędzie: Tak.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy