Prodáváte v Heureka a ponecháváte knihy v ABRA.eu? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti ABRA.eu pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Heureka vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti ABRA.eu hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v ABRA.eu vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Heureka s jinými systémy:

Heureka + Marketplace

Heureka + Obchody

Heureka + Kurýři

Heureka + Účetní systémy

Heureka + Aplikace SMS

Heureka + Jiné

Heureka + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů