Prodáváte v Magento a ponecháváte knihy v InvoiceOcean? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti InvoiceOcean pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek Magento vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti InvoiceOcean hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v InvoiceOcean vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci Magento s jinými systémy:

Magento + Marketplace

Magento + Obchody

Magento + Kurýři

Magento + Účetní systémy

Magento + Aplikace SMS

Magento + Jiné

Magento + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů