Prodáváte v osCommerce a ponecháváte knihy v Vyfakturuj.cz? Snadno propojte oba systémy v BaseLinkeru. Výhody? Zkraťte dobu vyřízení objednávky a rychle vystavujte a přeposílejte faktury společnosti Vyfakturuj.cz pomocí inovativních funkcí BaseLinker.

Jediné kliknutí v BaseLinker vygeneruje fakturu pro jednu objednávku nebo pro více objednávek osCommerce vybraných ze seznamu. Optimálně je však nastavit automatickou akci na generování dokladů za vás, např. při platbě objednávky.

Faktury předávejte automaticky společnosti Vyfakturuj.cz hned po vytvoření nebo je předejte hromadně pomocí ručního exportu. Z nich budou v Vyfakturuj.cz vytvořeny řádné faktury a poté je můžete posílat zákazníkům jako přílohy nebo odkazy v automatických e-mailech a SMS zprávách.


Zkontrolujte integraci osCommerce s jinými systémy:

osCommerce + Marketplace

osCommerce + Obchody

osCommerce + Kurýři

osCommerce + Účetní systémy

osCommerce + Aplikace SMS

osCommerce + Jiné

osCommerce + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů