BaseLinker nabízí obousměrnou integraci s Allegro, která umožňuje nejen stahovat objednávky do panelu, ale také hromadně vypisovat nabídky na základě produktů ze skladu pomocí několika kliknutí. Tento modul obsahuje také různé komplexní funkce pro správu nabídek.

Integrace s modulem Allegro umožňuje:

Jak propojit účet Allegro

Chcete-li účet připojit , postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejít na Integrace.
 2. Klikněte na zelené tlačítko+Přidat integraci‘, a poté v poliTržiště‘ vyberte možnostAllegro‘.
 3. Budete přesměrováni na stránky Allegro. Přihlaste se ke svému účtu Allegro a připojte jej k BaseLinker.
 4. Pokud jste byli přihlášeni již dříve, účet se připojí automaticky.
 5. Gratulujeme – právě jste přidali účet Allegro ke svému účtu BaseLinker. Připojení bude platné po dobu jednoho roku od okamžiku připojení. Po uplynutí jednoho roku nezapomeňte připojení obnovit.

Můžete připojit libovolný počet účtů Allegro! Na výši předplatného to nemá vliv 🙂

Nastavení integrace

Po přidání nového účtu se zobrazí 6 záložek:

 • Připojení – zde můžete otestovat, zda je připojení správné. Pokud bylo přerušeno (např. při změně hesla k účtu Allegro), stačí vybrat zelené tlačítko „Znovu připojit účet Allegro“. Neodstraňujte aktuální připojení! Pokud tak učiníte, smažete celou konfiguraci modulu.
 • Objednávky – zde můžete aktivovat stahování objednávek. Doporučujeme však, abyste nejprve nakonfigurovali Správce objednávek.
 • Nastavení nabídky – zde můžete vybrat šablonu, ceník a kategorii pro celý účet Allegro, nastavit cenový násobek a dokončit obecné nastavení nabídky.
 • Ceny – modul synchronizace cen vám umožní automaticky synchronizovat ceny v nabídkách podle cen výrobků na skladě.
 • Skladové zásoby – modul synchronizace skladových zásob vám umožní automaticky synchronizovat skladové zásoby v nabídkách podle skladu.
 • Konkurence – modul konkurence umožňuje sledovat ceny konkurence.
Modul Allegro

Na levé straně panelu BaseLinker se zobrazí modul Allegro. Zde najdete 8 karet:

 • Výpis na – Zde si zobrazíte seznam svých nabídek. Chcete-li přejít do formuláře pro výpis, vyberte sklad, účet Allegro a výrobky a klikněte na tlačítko „Vypsat vybrané (formulář)“.
 • Správa nabídek – zde můžete aktualizovat stávající nabídky. Můžete také importovat nabídky vypsané mimo BaseLinker (a spravovat je přímo v panelu) a exportovat nabídky pro další analýzu.
 • Nastavení – Zde jsou další nastavení výpisu a protokoly nabídek.
 • Šablony pro přepravu– Zde naimportujete šablony pro přepravu Allegro.
 • Kategorie a parametry – na této kartě vyberete své oblíbené kategorie a namapujete parametry
 • Šablony nabídek – zde vytvoříte šablony nabídek.
 • Asociace – zde můžete přiřadit kategorie tržiště, šablony nabídek a šablony přepravy ke kategorii (nebo produktům) ze skladu.
 • Allegro Ads – obsahuje kampaně Allegro Ads vytvořené aplikací BaseLinker. Zde můžete přidat novou kampaň.
Konfigurace

Chcete-li nabídky vypsat doslova na několik kliknutí, nakonfigurujte modul Allegro podle následujících kroků:

 1. Připojení účtu Allegro v Integrace → Přidat novou integraci.
 2. Ujistěte se, že jste na svém účtu Allegro zadali Podmínky reklamace, Informace o záruce a Podmínky vrácení.
 3. Vytvoření a import šablon pro přepravuAllegro v Allegro → Šablony přepravy
 4. Vyberte své oblíbené kategorie v Allegro → Kategorie a parametry → Kategorie Allegro. Takto budou vaše oblíbené kategorie viditelné z rozevíracího seznamu ve formuláři výpisu.
 5. Vytvořte si vlastní šablony nabídek v Allegro → Šablony nabídek . Můžete také použít dostupné šablony.
 6. Dokončete nastavení nabídky v části Integrace → Allegro → Nastavení nabídky. Zde vyplňte výchozí nastavení formuláře (např. dobu trvání, formát nabídky, násobek atd.).
 7. Zmapujte parametry v Allegro → Kategorie a parametry → Parametry Allegro. Díky vytvořeným pravidlům, Parametry nabídky se vyplní automaticky na formuláři nabídky.
 8. Vyplňte nastaveníAllegro v nabídce Allegro → Nastavení. Tam určíte pořadí zjišťování parametrů a pořadí zobrazení obrázků. Zde také nakonfigurujete nastavení relistingu.
 9. Vytvoření odkazů na kategorie a produkty v Allegro → Odkazy/mapování. Přiřazení kategorií tržiště, šablon nabídek a přepravních sazeb ke kategoriím (nebo produktům) ze skladu.
 10. Gratulujeme, právě jste kompletně nastavili svůj účet 🙂

Správná konfigurace modulu umožňuje hromadný výpis vašich nabídek na několik kliknutí

🙂

Chcete-li systém využívat co nejlépe, postupujte podle následujících kroků:

 1. Konfigurace modulu synchronizace cen v části Integrace → Allegro → Ceny.
 2. Konfigurace modulu synchronizace zásob v nástroji Integrace → Allegro → Skladové zásoby.
 3. Volitelně povolte a nakonfigurujte modul konkurence v nástroji Integrace. → Allegro → Konkurence.
 4. Konfigurace správce objednávek a aktivujte stahování objednávek z Allegra do BaseLinkeru v Integrace → Allegro → Objednávky.

Nyní můžete přejít ke skutečnému prodeji 🙂

 1. Seznam své první nabídky Allegro. Můžete také zadávat nabídky s více variantami.
 2. Nabídky lze označit jako nabídky automaticky přeřazeno na seznam
 3. Nabídky můžete upravovat podle popisu Aktualizace nabídky.
 4. Pokud jste nabídky Allegro zařadili mimo BaseLinker, můžete je importovat podle pokynů v části Importování nabídek a produktů

Nezapomeňte, že pro správné používání systému by každá nabídka měla být správně propojena s produktem ve skladu.

Bylo to užitečné?

Zpět k podpoře