Powrót do Pomocy

Skroutz – konfiguracja integracji

Skroutz to największa platforma sprzedażowa w Grecji i na Cyprze. Integracja ze Skroutz umożliwia wystawianie nowych ofert na marketplace, a także pobieranie i obsługę zamówień.

Jak podłączyć integrację?

Prawidłowe uruchomienie integracji Skroutz w BaseLinkerze można podzielić na cztery etapy.

Dodawanie integracji
 1. W pierwszej kolejności zaloguj się do swojego panelu w BaseLinker, przejdź do zakładki Integracje → Dodaj integrację i wyszukaj Skroutz na liście dostępnych wtyczek. 
 2. Wprowadź nazwę konta (wyświetlaną w systemie, dowolną) oraz tytuł sklepu wyświetlany na marketplace i kliknij „Zapisz”. Wtyczka zostanie podłączona na Twoim koncie. 
Generowanie linku do pliku XML z ofertą

Aby wystawiać oferty na marketplace za pośrednictwem BaseLinkera i/lub synchronizować ich stany oraz ceny przejdź do ustawień integracji Skroutz i w zakładce Ustawienia wystawiania przełącz opcję Generuj plik z ofertą na „Tak”. Skopiuj wyświetlony poniżej link i zapisz zmiany. Link ten należy wkleić podczas rejestracji sklepu na Skroutz.

 

Aby weryfikacja pliku przez Skroutz przebiegła prawidłowo, należy dodać do niego co najmniej 50 ofert produktów (z poziomu sekcji Skroutz → Wystawianie).

Rejestracja konta Skroutz
 1. W pierwszym kroku rejestracji sklepu na Skroutz należy podać podstawowe informacje o firmie. Jeśli wygenerowałeś wcześniej link do pliku XML z ofertą zaznacz checkbox „I have a feed file with the products of my store” na dole formularza. 
 2. W kolejnym kroku (Feed file) wklej skopiowany wcześniej z BaseLinkera link do pliku XML. Jego poprawność zostanie zweryfikowana przez Skroutz.
 3. Jeśli plik zostanie zaakceptowany, przejdziesz do strony z warunkami użytkowania. Przeczytaj je i jeśli się zgadzasz – zaakceptuj przez zaznaczenie checkboxa znajdującego się pod treścią. 
 4. Po zaakceptowaniu regulaminów przejdziesz do kolejnego kroku, w którym należy uzupełnić więcej informacji o firmie – takich jak główny kontakt, adres itp. 
 5. W zależności od kraju, w którym zarejestrowana jest Twoja działalność, może być konieczne przesłanie dodatkowych dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości właściciela firmy, wypis z CEIDG itp. 
 6. Po prawidłowej rejestracji należy opłacić subskrypcję, aby konto zostało aktywowane.

 

Aby rejestracja przebiegła prawidłowo pamiętaj o:

 1. Dodaniu oferty do xml przed weryfikacją w Skroutz.
 2. Wygenerowaniu opisów i nazw w języku angielskim (możesz to zrobić za pomocą wtyczki tłumacza DeepL lub funkcjonalności sztucznej inteligencji).
 3. Wygenerowaniu cen w EUR.
 4. Przygotowaniu odpowiednich dokumentów zależnie od swojej formy prawnej. Listę wraz z naszymi podpowiedziami znajdziesz tutaj: Skroutz – dokumenty.
Generowanie klucza API
 1. Aby pobierać zamówienia z marketplace do BaseLinkera i obsługiwać je w systemie, w panelu Skroutz przejdź do zakładki Services → Skroutz marketplace i w sekcji “BaseLinker Integration” wygeneruj i skopiuj klucz API. 
 2. Skopiowany kod wklej w pole Token w zakładce Połączenie w ustawieniach integracji w BaseLinkerze i kliknij Zapisz.
 3. Jeśli połączenie przebiegnie prawidłowo, w ustawieniach integracji pojawią się dodatkowe zakładki: Zamówienia, Statusy zamówień, Ceny i Stany

 

Konfiguracja integracji

Po dodaniu wtyczki, w ustawieniach integracji dostępne będą następujące zakładki:

 • Połączenie – tutaj sprawdzisz poprawność połączenia z kontem, a także wprowadzisz token API. 
 • Zamówienia – w tej zakładce znajdziesz ustawienia dotyczące zamówień: włączysz/wyłączysz ich pobieranie, ustawisz status nowych zamówień, skonfigurujesz przekazywanie numerów przesyłek itp.
 • Ustawienia wystawiania – z poziomu tej zakładki włączysz/wyłączysz generowanie linku do pliku z ofertą, a także skonfigurujesz domyślne ustawienia wystawiania dla wszystkich ofert takie jak między innymi szablon oferty, magazyn źródłowy czy mnożnik ceny. 
 • Feed log – zakładka ta pojawi się po wygenerowaniu linku do pliku XML z ofertą; sprawdzisz w niej kiedy plik został odświeżony przez BaseLinkera, a kiedy został pobrany przez marketplace. 
 • Statusy zamówień – tutaj włączysz powiązywanie statusów zamówień. Spowoduje to przekazanie do marketplace każdej zmiany statusu dla zamówienia w systemie. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu po stronie marketplace nie zmieni statusu w BaseLinkerze).
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Pamiętaj, że ustawienia synchronizacji cen oraz stanów dotyczą aktualizacji pliku XML z ofertą przez BaseLinkera. Częstotliwość jego pobierania przez Skroutz zależna jest od marketplace i odbywa się aktualnie co 15 minut.

Moduł

W sekcji Marketplace Skroutz w menu BaseLinkera zobaczysz następujące zakładki:

 • Wystawianie – w tym miejscu możesz wybrać produkty do wystawienia oraz uzupełnić wszystkie informacje o nich, które mają zostać przekazane do marketplace.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu zobaczysz swoje wystawione oferty, powiążesz je z produktami z magazynu lub zakończysz je. Możesz też wyeksportować do pliku dostępne oferty.
 • Kategorie i parametry – z tego poziomu zmapujesz parametry produktów. 
 • Szablony ofert – tutaj utworzysz własne wzory nowych ofert.
 • Powiązania – w tym miejscu przypiszesz poszczególnym produktom i/lub kategoriom w magazynie cenniki wysyłek oraz szablony ofert, które mają mieć dla nich zastosowanie.

 

Możliwości integracji

Integracja ze Skroutz w BaseLinkerze umożliwia:

 • wystawianie ofert na podstawie produktów z magazynu BaseLinkera, podłączonego magazynu sklepu, hurtowni, systemu ERP;
 • aktualizację stanów i cen w ofertach wystawionych przez BaseLinkera, na podstawie automatycznie aktualizowanego pliku XML; 
 • pobieranie zamówień i ich obsługę;
 • przekazywanie numeru nadawczego do marketplace i/lub do klienta (po nadaniu/wprowadzeniu przesyłki w naszym systemie);
 • przesyłanie zamówień do sklepu internetowego lub systemu ERP;
 • powiązania statusów zamówień na linii BaseLinker → Skroutz (każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie).

 

Umów się na rozmowę z przedstawicielem Skroutz i poznaj platformę marketplace nr. 1 w Grecji i na Cyprze (rozmowa w jęz. angielskim)! Wybierz termin.

Wystawianie ofert 

Aby prawidłowo wystawiać oferty na Skroutz, w pierwszej kolejności skonfiguruj cenniki wysyłek bezpośrednio po stronie marketplace (zakładka Store → Shipping Cost).

 

W przypadku marketplace Skroutz wystawianie ofert odbywa się na podstawie pliku XML, którego link (zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji podłączania integracji) należy wygenerować z poziomu BaseLinkera i wkleić po stronie marketplace. 

 

Domyślnie plik z ofertą jest pusty i nie zawiera żadnych produktów.

Uzupełnianie pliku z ofertą odbywa się automatycznie, na podstawie wypełnionego formularza wystawiania (Skroutz → Wystawianie), jak w przypadku innych marketplace. 

 

Każdy produkt wystawiany na Skroutz powinien mieć przypisaną kategorię w magazynie. Domyślna kategoria wybrana w Ustawieniach wystawiania czy zmapowana w sekcji Kategorie i parametry w przypadku tego marketplace'u nie ma zastosowania.

Oferty wielowariantowe

Na Skroutz wystawisz również oferty wielowariantowe, których parametrem rozróżniającym jest rozmiar. 

 

W tym celu wystarczy, że wybierzesz z magazynu produkt z wariantami do wystawienia, w taki sam sposób jak w przypadku wystawiania pojedynczych produktów. 

Następnie, kliknij przycisk Warianty w prawym rogu formularza wystawiania i wybierz warianty, które chcesz wystawić. Na dole okna zaznacz Utwórz nową grupę wariantową i jako parametr wybierz Rozmiar.

 

Aby połączyć pojedyncze produkty w grupę wariantową, możesz wystawić je standardowo. Pamiętaj jednak, aby na formularzu wystawiania uzupełnić parametr Rozmiar. Skroutz dokona ich połączenia po swojej stronie.

 

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru znajdziesz TUTAJ.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy