Powrót do Pomocy

OLX – konfiguracja konta

System BaseLinker można zintegrować z internetową platformą OLX. Integracja wykorzystuje API OLX.pl.

 

Moduł umożliwia:

 • wystawianie ofert na OLX na podstawie produktów z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera,
 • zarządzanie ofertami OLX,
 • synchronizację stanów w ofertach zgodnie z magazynem,
 • synchronizację cen zgodnie z magazynem – z uwzględnieniem mnożnika cen.

Wyjątkowo w przypadku OLX system nie pobiera zamówień, ponieważ serwis OLX nie umożliwia kupującym dokonywania zakupów. Ułatwia on jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Sprzedaż następuje więc mailowo, telefonicznie lub poprzez wiadomości w aplikacji OLX, a zamówienie powinno zostać wprowadzone do systemu ręcznie przez osobę obsługującą danego klienta.

 

Cykl dotyczący platformy OLX zawiera następujące artykuły:

 1. Konfiguracja konta OLX.
 2. Wystawianie i zarządzanie ofertami OLX.

 

Podłączanie konta OLX

Aby podłączyć konto OLX, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do działu Integracje i kliknij zielony przycisk +Dodaj integrację, a następnie w sekcji Marketplace wybierz OLX.
 2. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w panelu oraz wybierz region a następnie kliknij przycisk Zapisz i połącz.
 3. Zostaniesz przekierowany na stronę olx.pl. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Wybierz Zgadzam się aby wyrazić zgodę na dostęp aplikacji BaseLinker do Twojego konta.
 5. Gotowe. Do systemu automatycznie zostanie dodane konto OLX, a nowy moduł OLX pojawi się w panelu po lewej stronie. Warto w tym momencie w dziale Integracje → OLX → Ustawienia wystawiania uzupełnić następujące informacje: lokalizacja, rodzaj oferty, osoba do kontaktu i (opcjonalnie) telefon kontaktowy.

Konfiguracja konta OLX

Cennik wysyłek

OLX nie posiada cenników. Informację o wysyłce można podać w treści ogłoszenia – np. umieścić ją w szablonie.

Kategorie

BaseLinker pozwala na masowe wystawianie ofert we wszystkich dostępnych po stronie OLX kategoriach.

 

Kategorie aktualizowane w systemie są codziennie w nocy na podstawie marketplace.

 

Wybierz kategorie, w których wystawiasz oferty w sekcji OLX → Kategorie i parametry →  Kategorie OLX.  W przypadku problemów ze znalezieniem właściwej kategorii możesz skorzystać z wyszukiwarki kategorii.

 

Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.

 

Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnej kategorii OLX – dla określonych kategorii z magazynu bądź produktów, ale także dla całego konta OLX.

 

Domyślne kategorie możesz wybrać w dwóch miejscach:

 • w sekcji OLX → Powiązania możesz przypisać właściwą kategorię OLX dla określonych kategorii z magazynu lub produktów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Powiązania;
 • w ustawieniach integracji w sekcji Integracje → Konto OLX → Ustawienia wystawiania→ Domyślna kategoria możesz przypisać właściwą kategorię OLX dla całego konta.
Parametry

System BaseLinker umożliwia stworzenie reguł określających, w jaki sposób mają automatycznie uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania oferty. Takie reguły stworzysz w sekcji OLX → Kategorie i parametry → Parametry OLX.

 

Dla parametrów OLX możesz wskazać odpowiednie parametry z magazynu lub ustawić dla nich stałe wartości. Reguły należy zdefiniować osobno dla każdego magazynu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Reguły mapowania parametrów.

Szablony ofert
Tworzenie nowego szablonu

Nowy szablon ofert stworzysz w sekcji OLX → Szablony ofert, klikając zielony przycisk +Nowy szablon.

 

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nazwę szablonu oraz właściwy tekst.

Do stworzenia uniwersalnych szablonów możesz użyć specjalnych tagów BaseLinkera. Podczas wystawiania zostają one automatycznie zamienione na odpowiednie informacje danego przedmiotu (np. w miejsce tagu [opis] zostanie wstawiony opis przedmiotu z magazynu). Spis tagów znajduje się z lewej strony ekranu Dodaj/edytuj szablon.

 

Opis i szablon nie mogą zawierać znaczników HTML. Jeśli szablon lub opis zawierają takie znaczniki, zostaną one automatycznie usunięte podczas wystawiania oferty./vc_message]
Domyślny szablon oferty

Podczas wystawiania nowej oferty przez BaseLinkera będziesz mógł wybrać szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu – dla całego konta OLX, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla konkretnych produktów.

 

Domyślnie wykorzystywany szablon oferty możesz ustawić w dwóch miejscach:

 • dla całego konta OLX – w sekcji Integracje → Konto OLX → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty;
 • dla wybranych kategorii w magazynie lub produktów – w sekcji OLX → Powiązania. 
Powiązania

Aby ułatwić proces wystawiania ofert, system BaseLinker pozwala na przypisanie kategorii OLX i szablonu do produktu lub kategorii z magazynu albo nawet do całego konta OLX. Dzięki temu właściwy szablon oraz kategoria będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.

 • Sekcja OLX→ Powiązania → Przypisz kategoriom pozwala na stworzenie powiązań dla określonych kategorii z magazynu.
 • Sekcja OLX → Powiązania → Przypisz produktom umożliwia stworzenie powiązań dla określonych produktów.

 

Dobór kategorii i szablonu odbywa się w następującej kolejności:

 1. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę wartości przypisane bezpośrednio do produktu w zakładce Przypisz produktom.
 2. Jeśli produkt bezpośrednio nie ma przypisanych wartości, pobierane są przypisania do kategorii z zakładki Przypisz kategoriom.
 3. Jeśli kategoria nie ma przypisanych żadnych wartości, przyjmowane są wartości domyślne z ustawień konta w sekcji Integracje → Konto OLX → Ustawienia wystawiania.
Konto OLX

Ustawienia dla całego konta OLX należy skonfigurować w sekcji Integracje→ Konto OLX. Na ekranie ustawień integracji znajdują się cztery zakładki: Połączenie, Ustawienia wystawiania, Ceny, Stany.

Połączenie

W tym miejscu sprawdzisz, czy połączenie z kontem OLX jest aktywne. Jeżeli połączenie zostało zerwane, odśwież połączenie z kontem, wybierając przycisk +Ponownie podłącz konto OLX. Nie należy usuwać istniejącego połączenia.

Ustawienia wystawiania

Zakładka Ustawienia wystawiania dotyczy domyślnych ustawień związanych z wystawianiem ofert dla całego konta OLX.

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Lokalizacja, Typ oferty, Osoba do kontaktu, Nr telefonu, Wznawianie ofert;
 • Domyślna kategoria, Domyślny szablon oferty;
 • Magazyn źródłowy, Grupa cenowa, Mnożnik ceny, dodaj do ceny;
 • Rozwinięte sekcje – w tym miejscu możesz zdecydować czy po otwarciu formularza wystawiania oferty sekcje Parametry oraz Dane będą rozwinięte;
 • Galeria zdjęć – kolejność, Galeria zdjęć – ilość zdjęć, Uwzględniaj przerwy w galerii, Użyj w wariantach;
 • Warianty – tu wybierzesz, co zrobić w przypadku braku kodu EAN i/lub SKU w wystawianych wariantach produktów;
 • Filtr nazwy, Zmień wielkość liter w nazwie.
Synchronizacja
Ceny

BaseLinker umożliwia automatyczną zmianę cen produktów wystawionych na platformie OLX, zgodnie z cenami produktów w magazynie. Częstotliwość synchronizacji zależna jest od wybranej opcji. Moduł może również automatycznie kończyć oferty produktów, które mają cenę ustawioną na 0,00 zł.

 

Więcej temat modułu synchronizacji cen przeczytasz w artykule Synchronizacja cen.

 

Zarządzanie cenami na marketplace OLX możliwe jest jedynie za pomocą modułu Ceny, obecnie nie ma możliwości ręcznej zmiany cen.

Stany

Oferty OLX nie zawierają informacji o liczbie dostępnych produktów. Natomiast moduł Stany aktualizuje ilość sztuk dostępną w ofertach w panelu BaseLinker, zgodnie z aktualnym stanem magazynowym.

 

Szczegóły dotyczące moduły synchronizacji stanów znajdziesz w artykule Synchronizacja stanów magazynowych.

 

Częstotliwość aktualizacji zależna jest od wybranej opcji. Dzięki temu, w przypadku gdy ostatnia sztuka produktu schodzi ze stanu, oferta może zostać automatycznie dezaktywowana.

 

Aby moduł synchronizacji działał poprawnie konieczne jestpowiązanie oferty z produktami z magazynu.

 

FAQ – OLX

Dlaczego w panelu nie ma wszystkich kategorii OLX?

Aktualnie oferty OLX można wystawiać w wybranych kategoriach.

 

To kiedy zostaną udostępnione pozostałe kategorie, zależy od OLX (nie od BaseLinkera).

 

Nie mogę wystawić oferty OLX, system zwraca błąd "Token refresh call has failed"

Błąd "Token refresh call has failed" oznacza, że tokeny dostępowe wygasły i trzeba ponownie podłączyć dane konto OLX.

 

W takim wypadku należy podłączyć konto OLX ponownie w dziale Integracje → OLX.

 

Należy użyć przycisku 'Podłącz konto OLX'. Nie należy usuwać obecnego połączenia z kontem, zostanie ono tylko odświeżone.

Przycisk „Połącz konto OLX" jest nieaktywny (nie można w niego kliknąć)

W pierwszej kolejności kliknij przycisk „Zapisz" – przycisk zostanie aktywowany.

Czy wystawiając oferty przez BL mogę włączyć opcję „Przesyłka OLX"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Błąd przy wystawianiu: „Data validation error occurred Pole description: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne".

Błąd wskazuje na nieakceptowalny znak użyty w opisie. Niestety nie mamy pełnej wiedzy, jakie znaki akceptuje OLX. Komunikat błędu zwracany jest przez ich API, w związku z czym sugerujemy skontaktować się bezpośrednio z obsługą OLX celem uzyskania większej ilości informacji.

Błąd przy wystawianiu: „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony”

Błąd „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony” pochodzi z serwerów OLX, nie jest wygenerowany przez BaseLinker. Nie śledzimy limitu ogłoszeń po naszej stronie. Pojawienie się tego błędu oznacza, że BaseLinker wysłał ofertę do OLX, ale OLX odmówiło publikacji właśnie z powodu przekroczonego limitu. Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace.

Błąd przy wystawianiu: „Proszę ponownie podłączyć konto"

W takiej sytuacji należy odświeżyć połączenie z kontem za pomocą przycisku „Podłącz konto ponownie" znajdującego się w ustawieniach integracji OLX. Po tej operacji ponów wystawienie ofert.

Błąd przy wystawianiu: „Nie można importować ogłoszeń do tej kategorii"

Błąd oznacza, że kategoria jest zablokowana dla Twojego konta po stronie OLX. My ze swojej strony nie mamy możliwości jej odblokowania – celem wyjaśnienia sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace. 

Błąd przy wystawianiu: „Pole person: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne"

Przejdź do zakładki Integracje → OLX → Ustawienia wystawiania, a następnie sprawdź, czy w polu „Osoba do kontaktu" nie użyłeś polskich znaków – nie są one akceptowane przez marketplace w tym miejscu. 

Czy da się wystawić oferty z opcją „Zapłać jak sprzedasz"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Chciałabym przenieść oferty z Allegro na OLX. Jak to zrobić?

Niestety nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia aukcji/ofert z jednego marketplace na inny. Każdy portal ma swoją własną architekturę ofert i inne wymagania. W takim przypadku można jednak wykonać import aukcji Allegro z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinkera, a kolejno wystawić takie pozycje na samym OLX.

Czy integracja pozwala na pobieranie zamówień?

Niestety na chwilę obecną integracja z OLX nie posiada funkcjonalności pobierania zamówień. Samo OLX nie udostępnia w API takiej możliwości. Jak tylko OLX udostępni możliwość pobierania zamówień, na pewno uruchomimy również taką funkcjonalność w systemie.

Czy ten tekst był pomocy?

Powrót do Pomocy