Integrace BaseLinkeru s Favi umožňuje rychle vypsat více nabídek ve vybraných kategoriích produktů. Během procesu vypisování můžete použít libovolný zdroj produktů, jako je sklad BaseLinker, sklad obchodu, velkoobchod nebo ERP. Díky integraci BaseLinkeru s Favi budou zásoby a ceny v nabídce vždy aktuální a v souladu s údaji, které máte na skladě. Přehledné uspořádání informací v panelu BaseLinker vám umožní rychle ověřit, které produkty již mají nabídku na platformě Favi. Navíc můžete nabídky dříve uvedené přímo na tržišti stáhnout do systému BaseLinker a všechny je spravovat z našeho systému. Po jednoduchém připojení k integraci ve vašem panelu v sekci Integrace → Tržiště můžete okamžitě využívat možnosti modulu.

Dobré hodnocení zákazníků závisí nejen na správném zabalení balíku a jeho rychlém odeslání. Zákazníci očekávají oznámení o každé fázi jeho realizace. Proto se mezi našimi integracemi objevila komunikační platforma sendSMS.ro (SMS, RCS, Viber), která umožňuje odesílat SMS zprávy související s objednávkami, ať už pocházejí z tržiště, obchodu nebo jiného zdroje. Odesílání oznámení se provádí přímo z ovládacího panelu BaseLinker, takže celý proces je soustředěn na jednom místě!

Integrace BaseLinker a sendSMS.ro vám dává možnost vytvářet šablony SMS a hromadně je odesílat příjemcům z určeného seznamu objednávek, například s poděkováním za nákup nebo s informacemi o expedici. Systém může odesílat SMS zprávy i bez vaší účasti, pokud nastavíte automatickou akci pro určitou událost, například inkaso platby. Pokud potřebujete zákazníkovi poslat individuální zprávu, máte i tuto možnost - z objednávky.

BaseLinker neúčtuje žádné poplatky za odesílání SMS, jsou vám účtovány přímo na sendSMS.ro.

Zákazníci společnosti BaseLinker, kteří chtějí používat modul SendSMS, obdrží speciální nabídku:

  • 100 zpráv zdarma
  • Zvýhodněné ceny bez prahových hodnot objemu (po vyčerpání 100 bezplatných zpráv)
  • Výhodná cena za implementaci Sender ID
  • Správce účtu vyhrazený pro práci s BaseLinker
  • Zdarma e-mailová podpora 24/7 v angličtině
  • Telefonická podpora od 9 do 17 hodin ve všední dny (v angličtině a rumunštině)

Chcete-li využít možností nové integrace, stačí se registrovat u SendSMS, a poté modul připojit v panelu BaseLinker v části Integrace → Ostatní → SendSMS.


Zkontrolujte integraci Favi s jinými systémy:

Favi + Marketplace

Favi + Obchody

Favi + Kurýři

Favi + Aplikace SMS

Favi + Jiné

Favi + hp erp_accounting

Favi + FulfillmentTestujte všechny služby, integrace a funkce zdarma po dobu 14 dnů