Rejestr sprzedaży

Czy rejestr uwzględnia również faktury wystawione dla usuniętych zamówień?

Nie, nie jest możliwe wygenerowanie rejestru dla usuniętych zamówień