FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Allegro SMART

Allegro SMART

W jaki sposób oznaczyć zamówienia Allegro SMART na liście zamówień?

W tym celu możesz stworzyć akcję automatyczną:

 

  1. Wybierz zdarzenie (systemowe lub własne), np. Pobrano formularz dostawy (Allegro / eBay)
  2. Dodaj odpowiedni warunek – Allegro ‚SMART
  3. Wybierz akcję Zmodyfikuj zamówienie,a następnie wybierz jakie pole ma zostać zmienione (np. Pole dodatkowe 1) i w jaki sposób (wartość SMART).
  4. Tak oznaczone zamówienia możesz filtrować zgodnie z instrukcją Filtrowanie zamówień
  5. Jeżeli chcesz, aby dodatkowa informacja pojawiła się na liście zamówień przy samym zamówieniu- przejdź do działu Manager zamówień → Ustawienia →  Lista zamówień i upewnij się, iż zaznaczony jest odpowiedni checkbox w sekcji Dodatkowa kolumna zgodnie z instrukcją Lista zamówień

Gotowe 🙂