FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Sklepy internetowe

Sklepy internetowe

W jaki sposób BaseLinker pobiera ze sklepu informację o płatności?

BaseLinker pobiera ze sklepu zarówno zamówienia opłacone, jak i nieopłacone:

 • jeżeli zamówienie widnieje w sklepie jako opłacone, to taką informację pobierze również BaseLinker,
 • jeżeli zamówienie nie jest opłacone od razu, to BaseLinker przez kolejne 24 godziny sprawdza co 1 godzinę, czy klient dokonał płatności. Po tym czasie system sprawdza status płatności raz dziennie przez następne 14 dni.

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy BaseLinker przekazuje zamówienia do sklepu.

 

Platforma Kiedy BaseLinker przekazuje zamówienie?
Allegro natychmiast po pobraniu pełnego zamówienia (w panelu BaseLinker takie zamówienia oznaczone są zieloną ikonką ‚T’, w API Allegro mają one status ‚ready_for_processing’).)
eBay natychmiast po otrzymaniu FODu (Formularza Opcji Dostawy)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena natychmiast po pobraniu zamówienia ( jeżeli tylko została włączona dodatkowa opcja "Przekazuj zamówienia do sklepu" w ustawieniach modułu marketplace)
Zamówienia wprowadzone ręcznie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia ręcznie (przycisk „Potwierdź zamówienie”)

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

 

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu są przekazywane wszystkie zamówienia ze wszystkich kont Allegro oraz eBay (aktualnie nie ma możliwości przekazywania selektywnego zamówień jedynie z wybranych kont Allegro lub eBay) oraz zamówienia wprowadzone ręcznie.

 

Natomiast opcję przekazywania zamówień z  Amazon, Ceneo, Arena i eMag należy dodatkowo włączyć dla każdego konta osobno w dziale Integracje – Amazon / Ceneo / Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu.

Dlaczego zamówienie nie przekazało się do sklepu?

Jeśli występują problemy z przekazywaniem zamówień do sklepu, koniecznie sprawdź poprawność połączenia sklepu w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Połączenie → Przetestuj połączenie. Jeśli połączenie jest błędne, spróbuj ponownie je skonfigurować, ewentualnie skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Upewnij się również, iż włączyłeś przekazywanie zamówień w dziale Integracje → Sklep → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu → Tak. A także w wybranych modułach markatplace Integracje → Amazon / Ceneo/ Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu → Tak.

 

Sprawdź, czy zamówienie jest potwierdzone. BaseLinker przekazuje do sklepu jedynie potwierdzone zamówienia (w przypadku zamówień Allegro oraz eBay ma to miejsce w momencie pobrania FODu – Formularza Opcji Dostawy). Aby ręcznie potwierdzić zamówienie, należy wybrać przycisk "Potwierdź zamówienie" widoczny na karcie zamówienia.

 

Upewnij się również, iż produkty w zamówieniu zawierają ID z magazynu sklepu (a także – jeżeli produkt ma warianty – ID wariantu). ID możesz uzupełnić ręcznie na karcie zamówienia wybierając Akcje → Ikonka ołówka. Pamiętaj, że nie jest możliwe przekazywanie zamówień między różnymi sklepami. W związku z tym musisz podać ID produktu z magazynu tego samego sklepu, do którego chcesz przekazać swoje zamówienie.

 

Aby numer ID produktu pojawiał się w zamówieniach automatycznie, w dziale [Zarządzanie aukcjami] musi znajdować się aukcja/oferta poprawnie powiązana z produktem z magazynu danego sklepu. Więcej informacji na temat powiązań znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Dane o zamówieniu są przekazywane do sklepu niekompletne

W zaistniałej sytuacji zainstaluj po stronie sklepu naszą wtyczkę. Znajdziesz ją do pobrania pod poniższym linkiem:

https://developers.baselinker.com/shops_api/extensions/

Jak przekazywać faktury wystawione w BaseLinkerze do sklepu?

System nie obsługuje aktualnie takiej funkcjonalności. Możesz jednak utworzyć akcję automatyczną, która wyśle wiadomość e-mail z fakturą do klienta.

Jak często pobierane są zamówienia?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, jak często BaseLinker pobiera zamówienia:

 

Platforma Jak często pobierane są zamówienia
Allegro Co 10 minut
eBay Co 10 minut
Amazon Co 10 minut
Pozostałe marketplace Co 10 minut (API) lub w momencie ręcznego importu (MyDeal, Groupon i Gruper)
Sklep internetowy Co 10 minut

 

Zamówienia ze sklepu oraz pozostałych platform marketplace (podłączonych przez API) domyślnie pobierane są co 10 minut, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (dział Integracje  sekcja Ustawienia Integracji kolumna Pobierane dane → przycisk Zamówienia).

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Pobieranie zamówień.

Jakie dane w zamówieniach pobiera BaseLinker?

Wraz z zamówieniem BaseLinker pobiera dodatkowe informacje m.in. o płatności, sposobie wysyłki, rabacie itp.

 

Płatność

BaseLinker pobiera ze sklepu zarówno zamówienia opłacone, jak i nieopłacone:

 • jeżeli zamówienie widnieje w sklepie jako opłacone, to taką informację pobierze również BaseLinker,
 • jeżeli zamówienie nie jest opłacone od razu, to BaseLinker przez kolejne 24 godziny sprawdza co 1 godzinę, czy klient dokonał płatności. Po tym czasie system sprawdza status płatności raz dziennie przez następne 14 dni.

 

Sposób wysyłki

BaseLinker wraz z zamówieniem pobiera również informację o wybranym przez klienta sposobie wysyłki.

 

Taka informacja (sposób wysyłki, dane punktu odbioru) powinna być uzupełniona po stronie sklepu.

 

W związku z tym czasem konieczne jest zainstalowanie dodatkowych modułów w sklepie. Na przykład w przypadku platformy PrestaShop konieczne jest zainstalowanie dodatkowej wtyczki 'Paczkomaty' po stronie sklepu (tak, aby klient mógł wybrać punkt odbioru w momencie składania zamówienia).

 

Rabaty

Wraz z zamówieniem ze sklepu BaseLinker może również pobrać rabat.

Rabat może być:

 • ujęty jako odrębna pozycja zamówienia,
 • rozłożony równo na wszystkie produkty.

 

Ilość produktów w zamówieniu

Ilość produktów w zamówieniu w panelu BaseLinker może być wyrażona jedynie za pomocą wartości całkowitej. W przypadku produktów sprzedawanych w metrach, aby pokazać ilość z większą dokładnością, powinna ona być wyrażona w centymetrach.

 

Komentarz

BaseLinker wraz z zamówieniem pobiera również komentarz pozostawiony przez klienta w trakcie składania zamówienia. Jest on widoczny na karcie zamówienia, w sekcji Wymiana wiadomości.

 

Ponadto można stworzyć akcję automatyczną, która przeniesie zamówienia do osobnego statusu lub doda gwiazdkę w przypadku, gdy zamówienie posiada komentarz (warunek – Komentarz kupującego / uwagi sprzedawcy).

Aktualizacja bazy danych w sklepie

W przypadku aktualizacji bazy danych w sklepie zwróć uwagę na to, aby nie zmieniać przyjętej numeracji zamówień.

 

W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do 2 rodzajów błędów:

 • jeżeli zwiększono numery zamówień o kilka rzędów wielkości (np. zamiast formatu 1XXXX ustawiono format 2XXXX), to w panelu BaseLinker mogą pojawić się duplikaty (to samo zamówienie pobrane zostanie początkowo w formacie 1XXXX, a następnie – jako zupełnie nowe zamówienie – w formacie 2XXXX),
 • jeżeli zmniejszono numery zamówień o kilka rzędów wielkości  (np. zamiast formatu 2XXXX ustawiono format 1XXXX), to nowe zamówienia (w formacie 1XXXX) nie zostaną pobrane do panelu (system potraktuje je jako duplikaty).

Ponadto zwróć uwagę na to, iż BaseLinker obsługuje jedynie numerację od 1 do 2^31 (2147483647), a numery zamówień ze sklepu nie mogą zawierać liter.

Pobieranie zamówień ze sklepu typu multistore

Jeżeli masz sklep typu multistore i chcesz, aby zamówienie z poszczególnych wątków sklepu spływały do osobnych statusów, to każdą wersję sklepu należy podłączyć oddzielnie.

Edycja zamówienia w sklepie

BaseLinker pobiera zamówienie tylko raz. W związku z tym w razie potrzeby należy osobno wprowadzić zmiany w zamówieniu w panelu BaseLinker – i osobno w sklepie.

W zamówieniach pobieranych ze sklepu, w których zakupiono kilka sztuk produktu są one rozbijane i jeden ma inną cenę

Przyczyną jest różnica w zaokrąglaniu cen po stronie sklepu i systemu. Aby wyeliminować problem, wyłącz opcję og_fix w ustawieniach zaawansowanych integracji sklepu. 

Zamówienie zostało oznaczone jako opłacone pomimo braku wpłaty

Informacja ta pobierana jest ze sklepu i nie mamy na nią wpływu.

W przypadku sklepów na WooCommerce zamówienia oznaczane są na podstawie statusu processing i completed.

Jeśli problem dotyczy sklepu PrestaShop – zamówienia oznaczane są jako opłacone na podstawie flag płatności przypisanych po stronie sklepu.

Czy można powiązać statusy w BL ze statusami ze sklepu?

Tak, zależnie od platformy sklepu, statusy zamówień mogą być synchronizowane w kierunku BaseLinker > sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale IntegracjeSklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Czy można synchronizować statusy zamówień w sklepie ze statusami w BL?

Nie, synchronizacja statusów nie jest możliwa w kierunku sklep -> Baselinker, jest możliwa tylko w kierunku BaseLinker -> sklep. Ustawienia znajdziesz w dziale Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień. 

Jak pobrać produkty ze sklepu do BaseLinkera?

Produkty nie są pobierane do magazynu BaseLinkera – nie jest to możliwe i nie ma takiej potrzeby. Produkty widoczne są w locie z magazynu sklepu w dziale Allegro/eBay → Wystawianie.

Jak zintegrować BaseLinker z systemem CMS MODX MiniShop2?

Podłączenie sklepu internetowego umożliwia wymianę informacji o produktach i zamówieniach.
Integracja sklepu internetowego z systemem BaseLinkerem odbywa się za pomocą specjalnego pliku wymiany danych. Może on zostać stworzony dla dowolnej platformy sklepu i dla dowolnej bazy danych. Możesz zlecić wykonanie tego pliku twórcom sklepu lub własnemu programiście. Udostępniamy dokumentację niezbędną do jego utworzenia. Jeśli chcesz podłączyć do systemu nieobsługiwany standardowo sklep internetowy, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe dostępne są w dziale kontakt.

Czy system synchronizuje stany między magazynem BaseLinker a magazynem sklepu?

Magazyn sklepu nie jest w żaden sposób powiązany z magazynem systemu BaseLinker. 

 

BaseLinker może synchronizować stany i ceny w ofertach marketplace zgodnie z magazynem sklepu, natomiast nie synchronizuje danych pomiędzy różnymi magazynami. Nie jest też możliwe dodawanie produktów do magazynu sklepu z poziomu panelu BaseLinker.

Zmiany w magazynie sklepu

Zmiana informacji o produkcie w sklepie widoczna będzie w dziale Allegro / eBay / Amazon / pozostałe moduły marketplace → Wystawianie.

 • w przypadku integracji sklepu przez plik integracyjny produkty są widoczne natychmiast,
 • w przypadku sklepów podłączonych przez API, prędkość wyświetlania produktów jest zależna od sposobu działania platformy sklepu.

 

Natomiast aby taka zmiana widoczna była na aukcji Allegro/eBay należy wykonać dodatkowe kroki:

 • w przypadku informacji takich jak EAN, VAT, SKU, waga lub nazwa produktu – dodatkowo trzeba ponownie powiązać aukcje z produktami z magazynu (odświeżyć połączenie).
 • w przypadku pozostałych zmian aukcje należy zaktualizować. Dostępne opcje aktualizacji dla danego modułu marketplace możesz sprawdzić w dziale  Allegro/pozostał moduły → Zarządzanie aukcjami →Operacje. Dla modułu Allegro opcje te opisane są szczegółowo w artykule  Aktualizacja aukcji
 • Ceny i stany można synchronizować automatycznie.

Produkty ze sklepu nie wyświetlają się przy wystawianiu na marketplace

Zweryfikuj, czy nie są blokowane poniższe adresy IP:
18.194.204.155
51.77.52.107
3.74.135.112
Sprawdź również mode security oraz ustawienia whitelist w CloudFlare.

Dlaczego przy wgrywaniu produktów ze sklepu (podrzędnego) do BaseLinkera (nadrzędnego) nie mogę wgrać stanów magazynowych?

Ustawiając BaseLinker jako nadrzędny, to on jest miejscem zarządzającym oraz wskazującym ilość produktów.