FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Moduły marketplace

Moduły marketplace

Komunikat 'You are not allowed to save any change on this order' pojawia się przy próbie przekazania faktury do eMAG. Co to oznacza?

Jeżeli na platformie eMAG włączona jest opcja fullfilment, to obsługą zamówień zajmuje się eMAG – w takim przypadku przekazywanie faktur nie jest możliwe.

Jak rozróżnić zamówienia Amazon AFN i MFN?

Dla zamówień Amazon w Polu dodatkowym 2 dostępna jest informacja o rodzaju zamówienia (AFN lub MFN).

 

Możesz stworzyć akcje automatyczne przenoszące zamówienia do osobnych statusów w zależności od tego, jaka informacja pojawia się w Polu dodatkowym 2.

W integracji Ceneo możliwe jest wystawienie na jedno konto produktów tylko z jednego magazynu. Dla tego konta zostały już wystawione produkty z innego magazynu X

Jeżeli system zwróci taki błąd, wykonaj następujące kroki:

 • upewnij sie, iż przy wystawianiu wybrałeś właściwy magazyn
 • upewnij się, iż wszystkie oferty w dziale Ceneo -> Zarządzanie ofertami są powiązane z jednym magazynem (Wyszukiwanie zaawansowane -> Magazyn)
 • na wszelki wypadek wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

 

Dlaczego parametry na formularzu wystawiania nie uzupełniają się automatycznie?

Zwróc uwagę na to, czy poprawnie ustawiłeś mapowanie parametrów – zgodnie z pkt. 5 instrukcji Konfiguracja konta Morele.

Podczas dodawania oferty wyskakuje wiadomość "Wystąpił błąd podczas wystawiania oferty: Pole 'Dostępność' musi być większe od zera". Ilość produktów w magazynie jest większa od zera, co jeszcze muszę zmienić?

Oferty wystawione na platformie Arena zawierają informacje dotyczące dostępnej ilości oferowanych produktów. Dane te są automatycznie synchronizowane ze stanem magazynowym i nie ma potrzeby podawania takich informacji podczas wystawiania oferty.

 

Widoczne na formularzu wystawiania oferty pole "Dostępność" to dodatkowy parametr Arena. Oznacza on czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia i określony jest w dniach. Parametr ten można ustawić:

 

 1. Ręcznie przy wystawianiu oferty, po wybraniu zakładki "Param" na formularzu wystawania oferty.
 2. Korzystając z automatycznego uzupełniania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. W tym celu należy przejść do działu Arena -> Kategorie i parametry -> Parametry Arena. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

Nie należy mylić parametru "Dostępność" w module Arena z polem "Wysyłka w ciągu" dostępnym w module Allegro. W module Arena nie ma możliwości ustawienia dla całego konta jednej, wybranej wartości tego parametru.

Mam problem z podłączeniem konta Arena.pl. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Przy problemach z podłączeniem konta Arena należy sprawdzić, czy następujące warunki zostały spełnione:

 

 1. Podany został poprawny login. Warto spróbować podać login pomijając fragment zaczynający się od znaku "@".
 2. Podany został poprawny klucz API. Długość takiego klucza wynosi około 60 znaków. W przypadku problemów należy skontaktować się z opiekunem Arena, aby sprawdził, czy klucz jest poprawny.
 3. Konto Arena zawiera przynajmniej jeden cennik, produkt lub zamówienie. W innym przypadku podłączenie jest niemożliwe, ponieważ API Areny nie zwraca żadnego komunikatu o ewentualnym błędzie połączenia. Z tego powodu system BaseLinker usiłuje pobrać jedną z wyżej wymienionych danych, w celu sprawdzenia poprawności podłączenia. Ich brak odbierany jest tak samo, jak błędnie podane dane. W takim wypadku należy dodać cennik na platformie Arena, a następnie podłączyć konto.

Podczas synchronizacji przy produktach usuniętych ze sklepu pojawia się informacja: "Oferta pominięta, ze względu na to, że przypisany do niej produkt nie istnieje już w magazynie". Czy jest możliwość, aby taka oferta w Arena.pl została zakończona w takim przypadku?

System BaseLinker nie rozróżnia ofert, których nie ma w magazynie, od tych, które są chwilowo niedostępne. W przypadku problemów z połączeniem, po wprowadzeniu proponowanej zmiany, istniałoby ryzyko zamknięcia wielu ofert.

 

W przedstawionej sytuacji można pozostawić oferty na pewien czas ze stanem zero, a wtyczkę skonfigurować w taki sposób, iż cena 0 zł spowoduje zakończenie oferty.

 

Dlaczego nie działają ustawione powiązania kategorii?

Aby powiązania kategorii działały poprawnie, należy utworzyć jedno powiązanie dla głównej kategorii wystawianego produktu.

 

Produkt w magazynie może znajdować się w kilku kategoriach. Podczas wystawiania oferty można odnaleźć ten sam produkt, wybierając różne kategorie, do których jest przypisany. Natomiast powiązanie kategorii działa tylko dla jednej głównej kategorii magazynowej produktu. Nie należy ustawiać powiązania dla dodatkowych kategorii magazynowych produktu.

 

Można również ustawić domyślną kategorię dla całego konta Arena w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Konta Arena.pl.

Mam problemy z wystawianiem ofert Arena. Co muszę zmienić?

Przy problemach z wystawianiem ofert konta Arena należy sprawdzić, czy nie wystąpiły następujące błędy:

 • Za długi opis produktu. Podczas wystawiania został wysłany za długi opis produktu (maksymalnie może mieć 60 tysięcy znaków), przez co zapytanie nie zostało w całości przekazane do Areny. W takim wypadku należy usunąć i wystawić ponownie produkty, podając krótszy opis produktu.
 • Błędny format kodu EAN. Kody EAN mają ustalony format. Platforma Arena weryfikuje ich poprawność i blokuje wystawienie oferty, jeżeli format się nie zgadza.
 • Brak aktualnych kategorii i parametrów Arena w systemie BaseLinker. Być może Arena dokonała zmian w swoich kategoriach i parametrach, przez co te zapisane w systemie BaseLinker nie są aktualne. Kategorie i parametry w systemie BaseLinker aktualizowane są automatycznie codziennie w nocy. W takim wypadku należy spróbować ponownie wystawić ofertę następnego dnia.

Dlaczego nie działają ustawione powiązania parametrów?

Przy problemach z prawidłowym mapowaniem parametrów należy sprawdzić, czy w systemie nie utworzono kilku reguł dla tego samego parametru. Taka sytuacja ma miejsce na przykład wtedy, gdy dwa odrębne parametry przypisane do produktu w magazynie powiązane są z tym samym parametrem Arena. W momencie wykonywania mapowania wykrywana jest wówczas pierwsza reguła z brzegu, którą da się zastosować.

Czy mogę założyć konto sprzedawcy Ceneo, jeżeli nie posiadam sklepu?

Tak. Wystarczy, że przy zakładaniu konta w polu "Profil" wybierzesz "Nie mam sklepu (np. handmade)".

 

Zwróć uwagę na to, iż "handmade" to tylko przykład, a produkty możesz wystawiać w dowolnych kategoriach 🙂

Czy jest możliwe wystawianie tylko wybranych produktów z magazynu?

Tak, do pliku XML w dziale [Ceneo -> Wystawianie] można dodać jedynie wybrane produkty z magazynu.

W jaki sposób zmienić opis produktów wystawionych na Ceneo?

Należy wystawić ten sam produkt z danego magazynu po raz drugi (z identycznym numerem ID), ale ze zmienionym opisem. Wówczas w pliku XML wszystkie informacje przypisane do danego produktu zostaną zaktualizowane ("stary" produkt zostanie usunięty i zastąpiony "nowym", z nowym opisem).

Jaki jest koszt integracji z Ceneo?

Integracja z Ceneo jest dostępna w ramach abonamentu. Cennik znajduje się na stronie: http://baselinker.com/cennik/.

Natomiast w kwestii opłat związanych z obsługą samego konta należy skontaktować się bezpośrednio z Ceneo. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są również na stronie: https://biznes.ceneo.pl/baza-wiedzy (Pierwsze kroki -> Finanse).

Czy mogę dodać do konta Ceneo dwa pliki XML – jeden ze sklepu i jeden z systemu BaseLinker?

Na konto Ceneo można wstawić tylko jeden plik XML. Sprzedawcy, którzy chcą wystawiać oferty jednocześnie przez sklep i przez system BaseLinker muszą mieć osobne konta.

Czy mogę wystawić na Ceneo produkty bez numeru EAN?

Co do zasady Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Mechanizm systemu BaseLinker również sprawdza, czy informacje te są uzupełnione.

Jakie dane podlegają aktualizacji na podstawie pliku XML?

Oferta, która została przeniesiona z zakładki "W kolejce" do zakładki "Trwające" zawiera już tylko informacje o cenie i o stanie magazynowym produktu.

 

 

Przy zerowym stanie magazynowym przy danej ofercie Ceneo wyświetli się informacja "Aktualnie brak ofert tego produktu".

Mam problem z importem ofert Ceneo

Upewnij się, czy podałeś poprawny link do pliku XML (wygenerowany przez sklep i umieszczony na koncie Ceneo).

 

Taki plik powinien być dostępny z przeglądarki (dla każdego IP).

 

Zwróć również uwagę na prędkość skryptu, który generuje plik (maksymalny czas oczekiwania to 2 minuty). W razie problemów możesz też wygenerować plik i zapisać na swoim serwerze, a  następnie podać do niego link w panelu BaseLinker.

 

 

Klient złożył zamówienie na platformie eMAG i poprosił o fakturę. W systemie BaseLinker widoczne jest zamówienie na osobę prywatną. Z czego to wynika?

Aby klient mógł zażądać faktury na firmę, musi być zarejestrowany jako osoba prawna i mieć podany NIP.

Dlaczego w zamówieniu z platformy eMAG nie ma adresu e-mail klienta oraz sposobu wysyłki?

eMAG nie udostępnia sprzedającym adresu e-mail kupujących. Informacja taka znajduje się w FAQ

eMAG nie zwraca również sposobu wysyłki, nazwę należy ustawić w dziale eMAG → Konta eMAG → Ustawienia →  Zamówienia → Sposób wysyłki.

 

 

Dlaczego oferty eMag znajdują się w zakładce "błędne" i nie mają miniaturek?

Oznacza to, iż wystąpił błąd przy wystawianiu oferty. Komunikaty o błędach pobierane są bezpośrednio z platformy eMAG. Przy każdej ofercie wyświetlona jest informacja, dlaczego oferta została odrzucona.  Jeżeli oferty nie przechodzą weryfikacji poprawnie, należy skontaktować się bezpośrednio z supportem eMAG.

Miniaturki produktów pobierane są z eMAG, ale tylko dla aktywnych ofert, które zostały zatwierdzone w eMAG.

Jak często BaseLinker aktualizuje kategorie i parametry eMAG?

Kategorie i parametry aktualizowane są automatycznie codziennie w nocy.

W jaki sposób można "skopiować" aukcje z platformy Allegro na platformę eMAG?

W tym celu należy po prostu wystawić w eMAG te same produkty co w Allegro, zgodnie z instrukcją Masowe przenoszenie aukcji i ofert.

 

Serwisy te w zasadniczy sposób różnią się od siebie, więc skopiowanie ofert za pomocą jednej operacji nie jest możliwe.

Jaka cena wysyłana jest do eMAG?

Cena na liście ofert w BL jest ceną brutto. System jednak przekazuje do eMAG cenę netto, ale wyliczamy ją na podstawie podanej stawki VAT tj.: cena_brutto / VAT = cena_netto.

Dodatkowo podczas aktualizacji ceny w eMAGu poza ceną netto wysyłamy stawkę VAT, np. 23%. Czyli mamy cenę produktu w systemie i jest to cena brutto. System odlicza VAT i taką cenę przesyłamy do eMAG wraz z informacją, że dla oferty obowiązuje np. 23% VATu. Na tej podstawie eMAG wylicza cenę brutto.

Czy BL automatycznie przeliczy ceny na RON/HUF/BGN?

BaseLinker nie ma opcji przewalutowania. Możesz w tym celu skorzystać z mnożnika cen, który jest dostępny w ustawieniach integracji.

Jeżeli wystawiasz produkty z magazynu BL, możesz wykorzystać w tym celu również grupy cenowe.

Czy BL przetłumaczy opis i parametry podczas wystawiania oferty na eMAG?

Marketplace eMAG tłumaczy oferty oraz parametry już po swojej stronie – wystarczy zgłosić do nich taką chęć.

BL posiada również integrację z platformą DeepL. Możesz skorzystać z niej do przetłumaczenia danych produktów w katalogu BL lub przy wystawianiu produktów na marketplace.

Czy automatyczne wystawianie na eMAG obejmuje warianty?

Niestety, na ten moment automatycznie wystawianie nie obsługuje wariantów. System bierze pod uwagę tylko produkty główne.

Z jakich magazynów można wystawiać automatycznie na eMAG?

Funkacja ta pozwala na wystawianie ofert z magazynu BL oraz magazynu sklepu. Niestety, na ten moment nie jest możliwe wystawienie ofert bezpośrednio z magazynu hurtowni.

Dlaczego oferta na eMAG jest aktywna, a w BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna".


Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające".

Czy do BaseLinkera można podpiąć również eMAG .hu i .bg?

Jak najbardziej. W tym celu wystarczy wybrać odpowiedni region podczas dodawania integracji.

Czy limity liczby ofert repricingu obowiązują na jeden kanał sprzedaży czy na wszystkie łącznie?

Na każdy marketplace jest oddzielny limit, jednak obowiązuje na wszystkie konta w ramach jednego marketplace'u.

Czy repricing działa też na regiony eMAG .hu i .bg?

Tak, działa bez względu na region eMAG.

Czy opis wygenerowany przez AI jest moderowany przez pracownika eMAG?

Opis produktu jest tłumaczony automatycznie; agent sprawdza go i jeśli tłumaczenie wygląda dobrze, to jest publikowany; jeśli jednak zawiera literówki, linki do innych stron lub inne błędy, które wymagają ręcznej korekty, to nie zostanie opublikowany.

Czemu tak długo trwa akceptowanie ofert przez eMAG?

Produkty tłumaczone przez eMAG w początkowej fazie tylko z nazwą produktu, aby były aktywne na stronie tak szybko, jak to możliwe i dopiero, gdy produkt generuje odsłony, zostanie przetłumaczony w całości ze wszystkimi informacjami. Jeśli chodzi o okres, w którym pozostają one w toku, eMAG zwraca informacje czy treść wymaga poprawienia lub aktualizacji, czy też brakuje innych informacji. Może się zdarzyć, że ofertyy oczekujące na aktywację po stronie eMAG wymagają aktualizacji przez sprzedawcę, aby zostały w pełni przetworzone.

Gdzie ustawić automatyczne przekazywanie dokumentów do eMAG?

Integracje → konto eMAG → Zamówienia.

Dlaczego w panelu nie ma wszystkich kategorii OLX?

Aktualnie oferty OLX można wystawiać w wybranych kategoriach.

 

To kiedy zostaną udostępnione pozostałe kategorie, zależy od OLX (nie od BaseLinkera).

 

Nie mogę wystawić oferty OLX, system zwraca błąd "Token refresh call has failed"

Błąd "Token refresh call has failed" oznacza, że tokeny dostępowe wygasły i trzeba ponownie podłączyć dane konto OLX.

 

W takim wypadku należy podłączyć konto OLX ponownie w dziale Integracje → OLX.

 

Należy użyć przycisku 'Podłącz konto OLX'. Nie należy usuwać obecnego połączenia z kontem, zostanie ono tylko odświeżone.

Przycisk „Połącz konto OLX" jest nieaktywny (nie można w niego kliknąć)

W pierwszej kolejności kliknij przycisk „Zapisz" – przycisk zostanie aktywowany.

Czy wystawiając oferty przez BL mogę włączyć opcję „Przesyłka OLX"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Błąd przy wystawianiu: „Data validation error occurred Pole description: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne".

Błąd wskazuje na nieakceptowalny znak użyty w opisie. Niestety nie mamy pełnej wiedzy, jakie znaki akceptuje OLX. Komunikat błędu zwracany jest przez ich API, w związku z czym sugerujemy skontaktować się bezpośrednio z obsługą OLX celem uzyskania większej ilości informacji.

Błąd przy wystawianiu: „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony”

Błąd „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony” pochodzi z serwerów OLX, nie jest wygenerowany przez BaseLinker. Nie śledzimy limitu ogłoszeń po naszej stronie. Pojawienie się tego błędu oznacza, że BaseLinker wysłał ofertę do OLX, ale OLX odmówiło publikacji właśnie z powodu przekroczonego limitu. Celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace.

Błąd przy wystawianiu: „Nie można importować ogłoszeń do tej kategorii"

Błąd oznacza, że kategoria jest zablokowana dla Twojego konta po stronie OLX. My ze swojej strony nie mamy możliwości jej odblokowania – celem wyjaśnienia sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace. 

Błąd przy wystawianiu: „Pole person: W tym polu niedozwolone są znaki specjalne"

Przejdź do zakładki Integracje → OLX → Ustawienia wystawiania, a następnie sprawdź, czy w polu „Osoba do kontaktu" nie użyłeś polskich znaków – nie są one akceptowane przez marketplace w tym miejscu. 

Czy da się wystawić oferty z opcją „Zapłać jak sprzedasz"?

Niestety obecnie OLX nie udostępnia w API takiej funkcjonalności. Kiedy tylko będzie to możliwe, dodamy taką opcję do systemu.

Błąd przy wystawianiu: „Proszę ponownie podłączyć konto"

W takiej sytuacji należy odświeżyć połączenie z kontem za pomocą przycisku „Podłącz konto ponownie" znajdującego się w ustawieniach integracji OLX. Po tej operacji ponów wystawienie ofert.

Chciałabym przenieść oferty z Allegro na OLX. Jak to zrobić?

Niestety nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia aukcji/ofert z jednego marketplace na inny. Każdy portal ma swoją własną architekturę ofert i inne wymagania. W takim przypadku można jednak wykonać import aukcji Allegro z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinkera, a kolejno wystawić takie pozycje na samym OLX.

Czy integracja pozwala na pobieranie zamówień?

Niestety na chwilę obecną integracja z OLX nie posiada funkcjonalności pobierania zamówień. Samo OLX nie udostępnia w API takiej możliwości. Jak tylko OLX udostępni możliwość pobierania zamówień, na pewno uruchomimy również taką funkcjonalność w systemie.

Dlaczego oferty OtoMoto znajdują się w zakładce 'nieaktywne', choć mają dodatni stan magazynowy?

W przypadku, gdy zmiana w ofercie została wykonana bezpośrednio na stronie OtoMoto, należy wykonać import takiej oferty do systemu BaseLinker.

 

Wówczas aktywne oferty zostaną przeniesione do zakładki Trwające.

Błąd: Feed rejected (Code:400)(1c)

W pierwszej kolejności upewnij się, czy masz aktywny plan profesjonalny po stronie Amazon. Po jego aktywacji może zająć do 72h, zanim połączenie przez API będzie w pełni dostępne.

Jeśli API działa prawidłowo, zaloguj się do panelu Amazon i sprawdź, czy w Panelu Sprzedawcy nie występują błędy dotyczące rynku, na którym była próba wystawiania lub dotyczące konta np. związane z podpiętą kartą.

Po jakim czasie usuwane są dane z zamówień Amazon?

Zgodnie z wymogami Amazon, dane adresowe z zamówień usuwane są po 30 dniach.

 

Po 60 – 90 dniach zamówienia przenoszone są do Archiwum – wówczas usuwana jest historia zamówienia (w tym wiadomości i karta transakcji).

Czy da się przekazywać korekty faktur?

Niestety integracja na ten moment nie umożliwia przekazywania korekt, a jedynie faktur. W przyszłości planujemy rozbudowę systemu o taką funkcjonalność.

Brak NIPu w zamówieniach MFN

W pierwszej kolejności sprawdź, czy masz po stronie Amazon (https://sellercentral-europe.amazon.com/order-reports-and-feeds/column-picker?source=/order-reports-and-feeds/reports/) zaznaczone pole widoczne na poniższym zrzucie.

Po jego włączeniu (lub nawet jeśli było włączone) odśwież połączenie z kontem Amazon (za pomocą zielonego przycisku „Ponownie podłącz konto Amazon" w ustawieniach integracji).

Błąd przy wystawianiu: "Dla tego produktu wymagane jest uzupełnienie pola 'Numer producenta'. (#1)"

W przypadku takiego błędu uzupełnij parametr „MfrPartNumber".

Jak pobierać stawki VAT z zamówień z Amazon?

Możliwe jest wprowadzenie modyfikacji na Twoim koncie, która będzie ustawiała VAT w zamówieniach zgodnie z tym, co zwróci API Amazon (zamiast stawki z magazynu).

W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Pomoc i kontakt z poziomu panelu BL (po zalogowaniu do swojego konta).

Mam w magazynie wszystkie produkty jako pojedyncze, bez wariantów. Chciałbym je wystawiać jako ofertę wielowariantową. Jak to zrobić?

W tym celu dla każdego produktu na formularzu wystawiania konieczne jest uzupełnienie parametrów VariationTheme, VariationGroupId oraz Variation Parentage.

Błąd przy wystawianiu: "Wartość jest wymagana dla pola 'country_of_origin'. (990001#2)"

Parametr jest widoczny na formularzu wystawiania w sekcji „Dane", obok pola z wyborem kategorii i typu produktu, pod nazwą „CountyOfOriginCode" i jest to kraj produkcji. Kraj ten należy wpisać w formie dwuliterowego kodu.

Czy wszystkie zamówienia (również np. nieopłacone) są pobierane do systemu?

Do systemu pobierane są wszystkie zamówienia, poza tymi w statusach „Cancelled" oraz „Pending" (po stronie Amazon).

Błąd przy wystawianiu: "The value 'XXX' of element 'UnitCount' is not valid. (5000 #2)"

Błąd spowodowany jest błędnymi wartościami / brakiem uzupełnionych parametrów „UnitCount" oraz "PPUCountType".

Pod poniższym linkiem znajdują się informacje przygotowane przez Amazon, jakie wartości akceptowane są w tych polach.
https://m.media-amazon.com/images/G/02/rainier/Price_Per_Unit_FAQs.pdf

Brak kodów EAN w zamówieniach z Amazon

Niestety API Amazon nie zwraca kodów EAN produktów. Aby kod EAN był widoczny w zamówieniu, powiąż oferty Amazon z produktami w magazynie – wtedy VAT/waga/SKU/EAN będą zaciągane z magazynu.

Czy wiadomości wysyłane przez BL do zamówień z Amazon widoczne są w panelu marketplace?

Aby wiadomości wysłane przez BaseLinker do zamówień z Amazon widoczne były w panelu marketplace konieczne jest spełnienie dwóch warunków:
1. Adres e-mail klienta musi być „zahashowanym" adresem zwróconym przez Amazon.
2. Adres e-mail, z którego wysyłasz wiadomość musi być zgodny z adresem, na który masz zarejestrowane konto Amazon (wiadomości nie mogą być wysyłane przez nasz serwer, a przez podpiętą do systemu, własną skrzynkę).

Brak adresu e-mail/numeru telefonu kupującego w niektórych zamówieniach FBA

Niestety kupujący w Amazon ma możliwość nieprzekazywania takich informacji. Istnieje możliwość utworzenia automatycznej akcji z warunkiem: „Numer telefonu/E-mail: Nie podano", która będzie uzupełniała tę wartość dla takich zamówień.

Czy przez BL da się ustawić czas wysyłki dla ofert na Amazon?

Niestety aktualnie podczas wystawiania oferty nie ma takiej możliwości. Możesz zmienić ten parametr dla aktywnych już ofert za pomocą operacji w Zarządzaniu aukcjami („Zmień czas wysyłki"). Parametr ten dostępny jest również w ustawieniach integracji (zakładka Stany). Pamiętaj, że wartość ta zostanie przekazana jedynie dla tych ofert, dla których nastąpi zmiana stanu.

Czy w ramach jednego regionu mogę wybrać rynki, z których chcę pobierać zamówienia?

W ustawieniach integracji Amazon (zakładka Zamówienia) możesz wybrać, z jakich rynków w ramach danego regionu zamówienia mają być pobierane („Pobieranie zamówień – rynki").

Czy można wyłączyć pobieranie zamówień AFN do BL?

W ustawieniach integracji Amazon (zakładka Zamówienia) możesz włączyć pobieranie wszystkich zamówień (MFN + AFN) lub tylko Merchant Fullfilment.

Stan w ofercie jest wyższy niż ilość dostępna w magazynie

Sytuacja taka może mieć miejsce w związku z ustawieniem „Maksymalnej ilości" dla synchronizacji stanu Amazon. Jeśli oferta została wystawiona z większą ilością, niż wartość wprowadzona dla ustawienia „Maksymalna ilość" stan w ofercie zostanie obniżony dopiero w momencie, kiedy ilość w magazynie spadnie poniżej ustalonego progu.

Błąd przekazywania faktury: "Order Id XXX is invalid or shipment has not yet been dispatched"

Błąd ten oznacza, że próba przekazania faktury miała miejsce przed wprowadzeniem numeru przesyłki. W zaistniałej sytuacji należy zmienić moment przekazywania faktury lub utworzyć automatyczną akcję generującą fakturę PO przekazaniu numeru listu przewozowego.

Błąd przekazywania faktury: „Amazon will generate invoice for shipmentId N/A"

Błąd spowodowany jest aktywną po stronie Amazon usługą „Amazon’s VAT Calculation Service". Powoduje ona wystawianie faktur przez Amazon i blokuje możliwość dodanie własnej. Aby prawidłowo przekazać fakturę należałoby wyłączyć tę usługę po stronie Amazon.

Błąd importu ofert: "error #557 The report has not been completed. status:IN_QUEUE"

Błąd spowodowany jest limitami w API Amazon. Spróbuj ponownie za około godzinę.

Czy zamówienie anulowane w Amazon może automatycznie zmieniać status w BL?

Informacja o anulowaniu zamówienia na Amazon pobierana jest do sekcji „Informacje dodatkowe" na karcie zamówienia. Na jej podstawie możliwe jest utworzenie automatycznej akcji (Zdarzenie: „Anulowano zamówienie"), która będzie zmieniała status zamówienia w systemie.

Jak zmapować "Typ produktu"?

Typ produktu można przypisać dla poszczególnych kategorii lub produktów z poziomu zakładki Amazon Powiązania.

Dlaczego wystawione produkty nie wyświetlają się w reklamach?

Zgodnie z artykułem pomocy (https://support.google.com/merchants/answer/160491?hl=pl) Produkt o stanie „Oczekujący” nie wyświetla się w reklamach, ponieważ jest przetwarzany przez Google.

Błąd przy wystawianiu: „The product does not exist"

Błąd oznacza, że taki produkt nie istnieje w Empik. Aby go utworzyć, wybierz kategorię i uzupełnij atrybuty tego produktu. Wtedy Empik zweryfikuje opis, tytuł, zdjęcia i wskazane parametry i po akceptacji będzie dopiero możliwość wystawienia takiej oferty. Warto zapoznać się z https://www.empik.com/empikplace/integracje/baselinker oraz https://www.empik.com/empikplace/support

Dlaczego oferta na Empik jest aktywna, a w BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna".


Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające".

Jak usunąć ofertę na Empik z poziomu BaseLinkera?

Niestety, na ten moment nie ma takiej możliwości. Dostępna jest jedynie opcja usunięcia oferty z pamięci systemu.

Chcę wystawiać na Empik bez kodów EAN. Jak wyłączyć wymagalność kodu EAN?

Aby wystawiać na marketplace Empik bez kodów EAN produktów, konieczne jest zgłoszenie takiej chęci bezpośrednio do obsługi Empik. Jeżeli otrzymasz zgodę, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Pomoc i kontakt z poziomu panelu BL (po zalogowaniu do swojego konta)  z prośbą o zdjęcie wymagalności.

Błąd przy wystawianiu: „Nieprawidłowy SKU"

Błąd najczęściej odnosi się do przekroczenia limitu znaków w polu SKU – wynosi on 26. Zweryfikuj, czy wartość ta nie została przekroczona.

Oferta długo oczekuje na weryfikację po stronie marketplace

Czas oczekiwania na weryfikację po stronie marketplace niestety nie zależy od Nas. Zazwyczaj trwa to od kliku minut nawet do kilku godzin. Jednak ostateczny czas na zatwierdzenie zależny jest wylącznie od marketplace Empik.

Błąd przy wystawianiu: „ProductTransformationImportError: 1004|The category could not be identified"

Wyłącz mapowanie kategorii po stronie Empik.
https://support.channelengine.com/hc/en-us/articles/4409513425821-Mirakl-based-channels-common-issues

Jak skopiować aukcje z Allegro na Empik?

Niestety nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia aukcji/ofert z jednego marketplace na inny. Każdy portal ma swoją własną architekturę ofert i inne wymagania. W tym celu możesz jednak wykonać import aukcji Allegro z opcją tworzenia produktów w magazynie BL, a następnie wystawić takie pozycje na Empik.

Kategorie w BL nie pokrywają się z tymi po stronie Empik

Kategorie w systemie mogą się nieznacznie różnić od tych po stronie Empik. Niestety nie mamy na to wpływu, ponieważ takie zwraca Nam API marketplace. Należy wybrać najbardziej zbliżoną do tej, w której chcesz wystawić produkt.

Nie mogę zaimportować oferty z marketplace Empik. Dostaje pustą odpowiedź.

Najczęściej błędem jest niepoprawnie wpisane ID oferty. Aby zaimportować konkretną ofertę z Empik, przed jej numerem należy wprowadzić literkę „p".

Jak edytować trwającą ofertę na Empik z poziomu BL?

Niestety, nie ma możliwości edycji ofert trwających z poziomu systemu.

Dlaczego jak wystawiam swoją ofertę, zaciąga zdjęcie produktu konkurencji?

EmpikPlace działa w oparciu o jedną kartę produktu. Tworzona jest karta produktu, do której pozostali Sprzedawcy mogą podpiąć się bez konieczności tworzenia produktu.

 

Czy wszystkie produkty wystawiane na Empik muszą posiadać kod EAN?

Tak. Wszystkie produkty wystawiane na EmpikPlace muszą posiadać kody EAN. Wyjątkiem są Sprzedawcy, którzy są wyłącznym dystrybutorem produktu lub jego producentem.

W jaki sposób przyspieszyć wystawianie produktów, których do tej pory nie było na Empik?

Najlepszym sposobem na przyspieszenie tego procesu to zmapowanie swoich atrybutów i kategorii w panelu BaseLinker. Akcja ta pozwoli na zautomatyzowanie przyporządkowania odpowiednich kategorii i atrybutów do produktów z Twojego magazynu.

W jaki sposób przyspieszyć wprowadzenie zmian na karcie produktu?

Do czasu akceptacji produktu przez Empik możesz wprowadzać zmiany na karcie produktu. Wszystkie te zmiany zostaną naniesione na finalną kartę produktu. Jeśli produkt został zaakceptowany, to takie zmiany zgłoś bezpośrednio do obsługi Empik. 

Jak utworzyć ofertę wielowariantową?

Tworzenie wariantów produktów odbywa się poprzez kontakt z obsługą Empik (formularz kontaktowy – https://www.empik.com/empikplace/support/kontakt). W pierwszej kolejności należy dodać każdy produkt oddzielnie, a następnie skierować prośbę do Supportu o połączenie produktów w jedną ofertę.

 

Wystawienie produktu przez BL przebiegło prawidłowo, ale w Empik nie wyświetla się

W takiej sytuacji zweryfikuj zakładkę „Monitoruj importy produktów" lub „Monitoruj importy ofert" w panelu EmpikPlace. Zakładki znajdują się w Moje zapasy -> Importuj z pliku. Znajdziesz tam zrealizowany import wraz z raportem błędów, który wskaże przyczynę problemu.

 

Czy da się wstawić do szablonu aukcji poszczególne, konkretne zdjęcia z magazynu?

Tak, możemy wprowadzić modyfikację, która doda nowe tagi w szablonach dla poszczególnych zdjęć ([obrazek_dodatkowy1], [obrazek_dodatkowy2] itd.).

W tym celu skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Pomoc i kontakt z poziomu panelu BL (po zalogowaniu do swojego konta).

Stany/ceny w aukcji wielowariantowej nie synchronizują się

W przypadku aukcji wielowariantowych, aby system mógł prawidłowo wykonać synchronizację dla wariantów, również produkt główny musi posiadać powiązanie – można go dokonać np. z dowolnym z wariantów.

Czy można przypisać inne zdjęcia dla wariantów produktów na aukcji?

Niestety ze względu na ograniczenia w API eBay z poziomu BaseLinkera nie ma takiej możliwości.

Błąd przy wystawianiu: "Item condition required"

W przypadku tego błędu należy wybrać wartość dla parametru "Condition".

Jak przekazać status zamówienia?

Dla eBay przekazywanie statusów nie jest dostępne. Informacja o wysłaniu zamówienia jest tam ustawiana na podstawie przesłania numeru listu przewozowego.

Brak adresu dostawy w zamówieniach z eBay

Czasami zdarza się, że API eBay zwraca nam dane z opóźnieniem. Możemy wprowadzić modyfikację na Twoim koncie, która spowoduje wstrzymanie pobierania takich zamówień na 60 min. Jeśli w tym czasie dane się pojawią – zamówienie zostanie pobrane. Po upływie 60 minut pobierzemy zamówienia niezależnie, czy dane te zostaną zwrócone, czy nie.

Jeśli jesteś zainteresowany taką zmianą, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Pomoc i kontakt z poziomu panelu BL (po zalogowaniu do swojego konta).

Zamówienia z aukcji powiązanych ze sklepem nie obniżają stanu magazynowego

Aby stan powiązanych produktów był obniżany w magazynie (sklepie) konieczne jest przekazywanie takich zamówień do sklepu.

Czy wystawiając aukcje przez BL można włączyć opcję negocjacji ceny?

W formularzu wystawiania dostępny jest parametr „BestOffer", który może przyjąć wartość Yes/No. Jego włączenie (Yes) pozwoli zaproponować kupującemu własną cenę zakupu.

Czy są dostępne gotowe szablony aukcji eBay?

Niestety nie. Szablony takie należy utworzyć samodzielnie z poziomu zakładki eBay Szablony aukcji. Możliwe jest wykorzystanie w nich kodu HTML.

Czy do obsługi kilku rynków eBay należy podpinać oddzielne integracje?

Nie ma takiej konieczności. Wszystkie dostępne dla Twojego konta rynki eBay mogą być obsługiwane w ramach jednej integracji w systemie.

Jak ceny z magazynu mogą być automatycznie przeliczane na waluty odpowiednie dla poszczególnych rynków marketplace?

W tym celu musisz wprowadzić odpowiedni mnożnik ceny (Integracje → eBay → Ustawienia aukcji) dla poszczególnych rynków eBay.

Błąd przy wystawianiu: "Nie można wystawić ani zmodyfikować oferty sprzedaży. Nazwa i/lub opis mogą zawierać nieodpowiednie wyrazy lub oferta sprzedaży albo sprzedawca narusza zasady eBay. (kod błędu 240)"

W zaistniałej sytuacji skontaktuj się z obsługą eBay celem wyjaśnienia. Najprawdopodobniej Twoja oferta i/lub zawarte w niej treści naruszają zasady eBay.

Jak prawidłowo uzupełnić parametry dla produktu głównego oraz wariantów w przypadku aukcji wielowariantowej?

Aby prawidłowo wystawić aukcję wielowariantową, w produkcie głównym uzupełnij parametry, które są takie same dla wszystkich wariantów. W wariantach wprowadź wartości jedynie dla parametrów rozróżniających, EAN oraz SKU.

Jak ustawić właściwy język dla wybranego rynku marketplace?

W przypadku katalogu BaseLinkera, jeśli posiadasz w nim informacje w języku odpowiadającym językowi rynku marketplace, będą one zaczytywane automatycznie.

Czy import aukcji spowoduje nadpisanie istniejących już w Zarządzaniu aukcjami?

Dostępne są dwie opcje importu: pobranie jedynie nowych aukcji lub pobranie nowych i aktualizacja już istniejących.

Błąd przy wystawianiu: "Dane wejściowe są nieprawidłowe. Dane wejściowe dla taga są nieprawidłowe lub nie zostały podane. Zajrzyj do dokumentacji interfejsu API. (kod błędu 37)"

Komunikat ten oznacza, że Polityka Płatności po stronie eBay nie jest skonfigurowana (cenniki wysyłek, warunki zwrotów, warunki płatności) lub adres e-mail Twojego konta PayPal jest nieprawidłowy (po stronie eBay).

Czy można dodać kolejne warianty do istniejącej już aukcji?

Niestety na ten moment za pośrednictwem BaseLinkera nie ma możliwości dodania nowych wariantów do istniejącej już aukcji.

Kiedy będzie dostępna pełna integracja między eBayem a BaseLinkerem? Nadal nie można wystawiać produktów w kategorii Motors

Produktów w kategorii Motors nie można wystawiać jedynie na ebay.com. Obecnie nie mamy w planach wprowadzenia takiej możliwości. Jeśli chodzi o dopasowywanie TecDoc na innych rynkach, to pracujemy nad funkcjonalnością.

Wystawialiśmy towar na ebay.pl przez BaseLinker i nie wiadomo dlaczego opisy na aukcji są po niemiecku

Być może w szablonie aukcji użyto niewłaściwego tagu. Proszę sprawdzić czy tag nie pobiera opisu w innym języku.

Czy numery EAN produktów są obowiązkowe?

Tak, numery EAN obowiązkowe dla produktów w wybranych kategoriach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie eBay

Czy jest możliwość wystawiania produktów z BaseLinkera z wieloma parametrami np. rozmiar i kolor (lista rozwijana)?

Aby wystawić aukcję wielowariantową, konieczne jest uzupełnienie parametrów rozróżniających, a także SKU dla każdego z wariantów. List rozwijanych będzie tyle, ile rozróżniających parametrów. Parametry, które takie same dla wszystkich opcji, należy ustawić jedynie w produkcie głównym, natomiast dla wariantów zostawić pola puste i uzupełnić jedynie te parametry, którymi produkty się różnią. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Aukcje wielowariantowe eBay.

Błąd przy wystawianiu: „API error (resourceNotFound): Element nie został odnaleziony, prawdopodobnie został usunięty"

Błąd najczęściej wynika z braku ustawienia cennika wysyłek w zakładce „Dane" podczas wystawiania.

Ewentualnie, problem może leżeć również w nieodświeżonych cennikach wysyłek (po zmianach po stronie wszystko.pl). Jeżeli dokonywałeś zmian po stronie marketplace konieczne jest odświeżenie cenników, a następnie usunięcie ofert z zakładki „Błędne" i ponowne ich wystawienie.

Zwróć również uwagę czy cennik w zakładce „Dane" jest uzupełniony.

Błąd przy wystawianiu: „Invalid response format (4)"

Błąd „Invalid response format (4)" oznacza, że Wszystko.pl nie zwróciło poprawnej odpowiedzi z potwierdzeniem utworzenia oferty. Sprawdź połączenie Wszystko.pl z BaseLinkerem – pobierz ponownie token i odśwież połączenie. Jeżeli nie przyniesie to oczekiwanego skutku, skontaktuj się z obsługą Wszystko.pl, aby wyjaśnić przyczynę błędu.

Błąd przy wystawianiu: „API error (malfomedSyntax): Incorrect parameter value. Parameter: -2, sample values: [id: 14728c47-be4e-41d4-a25a-ab7f458d6465] name: Reklamacje"

W nomenklaturze Wszystko.pl parametr -2 oznacza warunki reklamacji (-1 to warunki gwarancji a -3 to warunki zwrotów). W tym polu w formularzu powinna pojawić się jedna z nazw ustawionych po stronie marketplace.
Proszę pamiętać o tym, że nazwa musi dokładnie odpowiadać tej z Wszystko.pl (duże/małe litery, brak spacji na końcu, itp.).

Czy można podłączyć więcej niż jedno konto Wszystko.pl do BL?

Tak, do jednego konta BaseLinker możesz podpiąć wiele kont Wszystko.pl.

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'Description[2].Items[0].Value': Wartość " nie spełnia kryteriów poprawności URL. Popraw wartość pola."

Wszystko.pl wymaga, aby obrazy w ofercie posiadały odpowiednie wymiary. Każdy obraz powinien mieć długość krótszego boku nie mniejszą niż 124px oraz dłuższego nie większą niż 2560px. W przypadku tego błędu przyczyną problemów są zdjęcia wykorzystane w szablonie. 

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'Description[0].Items[0].Value': Popraw wartość pola. Liczba znaków powinna mieścić się w przedziale 1 – 20000."

Błąd spowodowany jest brakiem opisu, bądź zbyt dużą liczbą znaków w opisie. Czasami może się również zdarzyć, że któraś z sekcji opisu oferty jest pusta (0 znaków a wymagany przynajmniej jeden).

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'title': Popraw wartość pola. Pole musi być zgodne z formatem '^[-A-Z0-9a-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ,\.\+>"

Komunikat błędu wskazuje, że użyłeś w tytule oferty niedozwolone przez Wszystko.pl znaki. Te, których możesz użyć to: '^[-A-Z0-9a-zżźćńółęąśŻŹĆĄŚĘŁÓŃ,\.\+>

Błąd przy wystawianiu: „API error (validationFailed): Pole 'gallery[2]': Uzupełnij wartość pola. Wartość nie może być pusta."

Błąd "gallery[X]" oznacza problem z wymiarami obrazu przesyłanego do Wszystko.pl. Portal akceptuje jedynie obrazy, którego długość krótszego boku wynosi co najmniej 124px a dłuższego nie więcej niż 2560px. "X" w błędzie wskazuje numer obrazu plus jeden – gdy mamy błąd gallery[2] chodzi o zdjęcie nr 3. Błąd może dotyczyć również zdjęć w opisie/szablonie.

Błąd przy wystawianiu: „API error (500): {"code":"unspecified","message":"Wystąpił nieokreślony błąd.","detailedError":null}"

Błąd wynika najczęściej z powodu problemu ze zdjęciami oferty. Wszystko.pl wymaga, aby każdy obraz posiadał długość krótszego boku nie mniejszą niż 124px i dłuższego nie większą niż 2560px.

Błąd przy wystawianiu: „Object reference not set to an instance of an object."

Najczęściej błąd ten dotyczy problemów z wymiarami obrazów ofert. Wszystko.pl wymaga, aby każdy obraz spełniał dwa kryteria: krótszy bok musi mierzyć co najmniej 124px a dłuższy nie więcej niż 2560px.

Jak mogę podłączyć rynek słowacki i czeski (.sk i .cz)?

W tym celu dodaj nową integrację, wybierając odpowiedni region. 🙂 

Błąd przy imporcie ofert: „Internal Server Error"

Błąd „Internal Server Error" oznacza chwilowy błąd po stronie API Kaufland. Proszę odczekać i spróbować ponownie uruchomić import za chwilę. 

Błąd przy wystawianiu: „400: Nieznany błąd"

Błąd zazwyczaj dotyczy błędnie przesłanych numerów EAN. Sprawdź, czy nie zawierają one błędów (np. niepotrzebnych spacji).

Jak mogę zmienić „Krótki opis" podczas wystawiania?

Krótki opis możesz ustawić poprzez mapowanie parametrów w zakładce Kaufland → Kategorie i parametry → Parametry Kaufland (parametr „Kurze Beschreibung").

Jak wystawić ofertę wielowariantową?

Niestety, w przypadku Kaufland nie ma takiej możliwości. Produkty wariantowe będą widoczne jako osobne oferty.

Błąd przy wystawianiu: „Product Data not found"

Komunikat błędu zwracany jest przez API Kaufland i może dotyczyć różnych informacji – np. braku długiego opisu. Celem wyjaśnienia sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace. 

Błąd przy wystawianiu: „ItemUnit: Field IdemUnit is missing or has wrong value."

Błąd oznacza błędną konfigurację automatycznej korekty cen po stronie Kaufland, która obniża Twoje ceny. Przy aktualnym ustawieniu cena zrobiłaby się niższa niż minimalna, dlatego zwracany jest błąd.

Błąd przy wystawianiu: „ean: Field ean is missing or has wrong value"

Komunikat wskazuje na błędny kod EAN produktu. W pierwszej kolejności sprawdź, czy wprowadzony EAN ma odpowiednią liczbę cyfr. Jeżeli nie widzisz nieprawidłowości, skontaktuj się bezpośrednio z obsługą marketplace.

Błąd przy synchronizacji „Unit not found"

Błąd zwracany jest przez Kaufland i oznacza, że taka oferta nie została odnaleziona. Najlepiej w tym przypadku usunąć ofertę z systemu BaseLinker i ponownie zaimportować.

Dlaczego oferta po stronie Kaufland jest aktywna, a po stronie BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna".

Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające"

Błąd przy wystawianiu: „błąd: 0: Nieznany błąd"

Jest to chwilowy błąd po stronie API Kaufland związany z przesyłaniem danych – odczekaj chwilę i ponów wystawienie oferty. 

Jak mogę dodać numer transakcji np. do pola dodatkowego?

W tym celu możesz skorzystać z tagu [numer_zamowienia_zrodlo].

Błąd przy synchronizacji „Resource not found."

Błąd ten zwracany jest przez API Kaufland i oznacza, że po stronie marketplace nie ma produktu o danym ID. Usuń ofertę z systemu, a następnie zaimportuj ponownie.

Dlaczego oferty tak długo czekają na zatwierdzenie w zakładce „W kolejce"?

Czas oczekiwania na weryfikację po stronie Erli niestety nie zależy od Nas. Zazwyczaj trwa to od kilku minut nawet do kilku godzin. Ostateczny czas na zatwierdzenie zależy jednak od marketplace.

Jak przenieść aukcje z Allegro na Erli?

Niestety nie ma swoistej możliwości przeniesienia aukcji/ofert z jednego marketplace na inny. Każdy portal ma swoją własną architekturę ofert i inne wymagania. W tym celu możesz wykonać import aukcji Allegro z opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinkera, a kolejno wystawić takie pozycje na samym Erli.

Dlaczego oferta po stronie Erli jest aktywna, a w BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna".


Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające".

Błąd przy imporcie ofert: „API error (1003): Nie odnaleziono zasobu. TraceId: npgptz-Y53a4u. Szczegóły: product shopId: 56546, externalId: 111476900 not found"

Błąd wskazuje na nieprawidłowo wprowadzone ID oferty podczas próby importu. Sprawdź jego poprawność. 

Jak wystawić ofertę wielowariantową?

Aktualnie w systemie dostępne jest wystawianie ofert wielowariantowych na Erli jedynie z rozmiarem, jako parametrem rozróżniającym. 

Błąd przy wykonywaniu operacji na ofercie: „API error (1005): Wystąpił błąd. TraceId: ftz2h3Yapdi93. Szczegóły: Root element must have html tag. Element with type text given. Fix near "

Erli posiada swoją walidację kodu HTML przesyłanego w opisach. Błąd ten najczęściej występuje, gdy opis posiada nieprawidłową składnię HTML. Opisy w produktach w magazynie są w formacie HTML sekcyjnym – niestety, takich Erli nie akceptuje. Możesz to poprawić przełączając się na edytor wizualny. Najlepiej wprowadzić prosty opis (bez znaczników sections) do pola „Opis dodatkowy 1" w magazynie.

Dlaczego mam zdublowane zamówienia z Erli?

Zbudblowane zamówienia zazwyczaj pochodzą ze starej integracji Erli, która łączyła się przez nasze API. W takiej sytuacji wyłącz starą integrację w panelu Erli.

Ponadto problem może również stwarzać bezpośrednie połączenie Erli z integracją sklepu, poza BaseLinkerem. Wtedy, jeżeli masz włączone pobieranie zamówień ze sklepu oraz bezpośrednio z Erli – pobierane są podwójnie.

Błąd przy podłączaniu konta: „API error (1001): Problem z autoryzacją. TraceId: ljnk7VBBtWExO. Szczegóły: invalid token"

Upewnij się, czy używasz prawidłowego klucza API. Nowy klucz ma format 3-4 cyfry, dwukropek i ciąg znaków np. 1234:BVWMciYG1uYFqNybsAZ


https://erli.pl/pomoc-dla-sprzedawcow/baselinkerMarketplace/nowa-integracja

Jakie tagi są dozwolone w opisach na Erli?

Tagi dozwolone w opisie produktów na Erli:
<h1> tytuł
<h2> podtytuł
<p> paragraf
<b> pogrubienie
<sup> indeks górny
<sub> indeks dolny
<ol> lista uporządkowana
<ul> lista nieuporządkowana
<li> element listy

Mam włączoną synchronizację cen. Nie są one jednak aktualizowane po stronie marketplace. Dlaczego?

Jeśli zdarzy się sytuacja. że cena zmienia się w BL poprawnie, nie ma błędów przy przesyłaniu zmian do Erli, a mimo to w marketplace jest stara cena to prawdopodobnie problemem jest zamrożona cena w Erli. Wynika to zazwyczaj z tego, że dokonałeś zmian bezpośrednio po stronie marketplace (co z tego co Nam wiadomo wyłącza możliwość aktualizacji przez BL). Aby przywrócić integrację ceny, należy akcją masową w panelu Erli wybrać „Umożliw aktualizację po API” i wskazać pole „Cena”.

Czy do BL pobierana jest informacja o anulowaniu zamówienia po stronie Erli?

Niestety, w przypadku Erli nie pobieramy informacji o anulowaniu zamówienia do systemu.

Czy za pomocą BL możemy przesyłać faktury do Erli?

Niestety, z poziomu systemu nie ma takiej możliwości.

Błąd połączenia: „Połączenie nieprawidłowe: invalid account id"

Zwracana przez Joom informacja sugeruje, że ID jest niepoprawne. Zweryfikuj czy na pewno wykonałeś prawidłowo wszystkie działania opisane podczas dodawania integracji.

Dlaczego oferta na Joom jest aktywna, a w BL znajduje się w zakładce „Nieaktywne"?

W takiej sytuacji, w ustawieniach synchronizacji stanu wybierz opcję „Zwiększ ilość w ofercie do wysokości stanu magazynowego i aktywuj ofertę, jeżeli była nieaktywna". 


Podczas kolejnej synchronizacji oferty powinny zostać przeniesione do zakładki „Trwające".

Co zrobić, gdy przekazany plik XML zawiera puste wartości?

Jeżeli Pigu nie może zaakceptować pełnego pliku z całą zawartością magazynu, możesz wygenerować eksport tylko produktów zawierających wszystkie niezbędne dane.

Czy trzeba tłumaczyć również parametry produktów?

Nie ma takiej konieczności, Pigu oczekuje odpowiednich tłumaczeń jedynie dla nazw i opisów.

Jak zintegrować Pigu dla poszczególnych rynków?

Po dodaniu integracji w ustawieniach bedą dostępne wszystkie dostępne rynki, na których można rozpocząc sprzedaż. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Pigu – konfiguracja integracji.

Czy dane o produktach należy przygotować w 4 językach?

Tak, rekomendowany dodatkowo jest również język rosyjski, jednak wszystkie te dane można przetłumaczyć za pomocą wtyczki DeepL lub wygenerować dzięki AI.

Gdzie magazynowane są produkty w przypadku fulfillmentu (kwestia VAT)?

Towary są magazynowane w magazynie w Litwie. W takiej sytuacji ma zastosowanie VAT litewski.

Jak wygląda proces zwrotów/reklamacji w przypadku wysyłki Cross Dock?

Logistyka Cross Dock obsługuje również zwroty do Sprzedawcy. Koszt obsługi zwrotu to 50% prowizji, ale nie więcej niż 10 EUR, w tym jest zawarta wysyłka kurierem bezpośrednio do magazynu Sprzedawcy.

Jakie są ograniczenia gabarytowe przesyłek?

Maksymalny rozmiar paczki to (długość + szerokość + wysokość) < 3 m. Żaden bok nie może być dłuższy niż 2 m. Maksymalna waga – <80 kg.

Ile wynosi opłata abonamentowa za sprzedaż na marketplace'ach PHH Group?

Sprzedaż obejmująca Litwę, Łotwę, Estonię:59 EUR + VAT / miesięcznie, dodatkowo Finlandia 19 EUR + VAT / miesięcznie.

W jakiej walucie odbywa się sprzedaż na Pigu?

Wszystkie rozliczenia są w walucie EUR.

Produkty wystawiane są jednocześnie na 4 platformach czy na każdej oddzielnie?

Obsługa ma miejsce z poziomu jednego panelu Sprzedawcy, ale każdy produkt zawiera karty produktu w każdym języku osobno.

Jak wyłączyć sprzedaż za pobraniem?

Nie ma takiej możliwości.

Czy wymiary produktów są konieczne?

Tak, waga i wymiary są konieczne na potrzeby logistyki.

Co tydzień aktualizuję plik XML. W jaki sposób wymusić aktualizację danych produktowych po stronie Pigu?

Należy skontaktować się z managerem po stronie Pigu lub helpdeskiem (businesspl@pigu.lt), aby odświeżyli import pliku.

Błąd przy synchronizacji: „ERROR: The VAT value must be in accordance with the delivery country VAT rates. – Product id: xyz"

Błąd oznacza, że stawka VAT w ofercie w BL różni się od stawki VAT na ofercie po stronie eMAG. Sprawdź też, czy opcja VAT w okienku karty produktowej po stronie eMag jest uzupełniona.

Błąd przy wystawianiu/synchronizacji: „ERROR: The VAT value must be in accordance with the delivery country VAT rates. – Product id: xyz"

Komunikat błędu pochodzi bezpośrednio z eMAG i wskazuje na wystawiony już produkt po stronie marketplace. Skonsultuj ten błąd z obsługą marketplace, prawdopodobnie został wykryty taki sam lub podobny produkt, na co niestety nie mamy wpływu.

Błąd przy wystawianiu/synchronizacji: „ERROR: Product vat_id value should not be null – Product id: XXX"

Zweryfikuj w panelu eMAG czy masz dostępną stawkę VAT, którą wybrałeś podczas wystawiania oferty.

Błąd przy wystawianiu: „ERROR: Handling time is invalid. You should fill this field with one of the allowed handling times (0,1,2,3,6,9,30,60,90) – Product id: 1"

Spróbuj ponowić wystawienie oferty, używając jedną z wartości dla parametru „Czas wysyłki": 0, 1, 2, 3, 6, 9, 30, 60, 90. Ewentualnie zostaw pole puste.

Błąd przy automatycznym wystawianiu nowych produktów: „Pole 'XXX' jest wymagane i nie może być puste."

Najprawdopodobniej nie masz stworzonych reguł mapowania parametrów obowiązkowych, bądź stworzone są błędnie. Aby takie dane uzupełniały się automatycznie podczas wystawiania, zmapuj parametry.

Błąd przy wystawianiu: „Brak uprawnień do wystawiania produktów w podanej kategorii, skontaktuj się z eMag, aby odblokować dostęp do tej kategorii."

Błąd odnośnie kategorii jest zwracany bezpośrednio z eMAG. Oznacza, że nie mają Państwo dostępu do podanej kategorii po stronie eMAG – w celu wyjaśnienia tej sytuacji skontaktuj się bezpośrednio z obsługą eMAG. Pomogą odblokować problematyczne kategorie.

Błąd połączenia: „Sprawdź login i hasło w ustawieniach wtyczki eMAG.Błąd: You are not allowed to use this API."

Spróbuj zmienić hasło po stronie eMAG i wprowadź je ponownie w BL. Czasem hasło np. ze znakiem specjalnym powoduje problem w API eMAG.