Empik

[Empik] 'The product does not exist'

Aby poprawnie wystawić nowe produkty za pomocą systemu BaseLinker, w serwisie Empik muszą być wcześniej zapisane ich numery EAN.

 

W takiej sytuacji zalecamy, aby wystawić produkty bezpośrednio w panelu Empik, a następnie zaimportować je do panelu BaseLinker.