FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Wysyłam z Allegro

Wysyłam z Allegro

W jaki sposób oznaczyć zamówienia Allegro SMART na liście zamówień?

W tym celu możesz stworzyć akcję automatyczną:

 

  1. Wybierz zdarzenie (systemowe lub własne), np. Pobrano formularz dostawy (Allegro / eBay)
  2. Dodaj odpowiedni warunek – Allegro ‚SMART
  3. Wybierz akcję Zmodyfikuj zamówienie,a następnie wybierz jakie pole ma zostać zmienione (np. Pole dodatkowe 1) i w jaki sposób (wartość SMART).
  4. Tak oznaczone zamówienia możesz filtrować zgodnie z instrukcją Filtrowanie zamówień
  5. Jeżeli chcesz, aby dodatkowa informacja pojawiła się na liście zamówień przy samym zamówieniu- przejdź do działu Manager zamówień → Ustawienia →  Lista zamówień i upewnij się, iż zaznaczony jest odpowiedni checkbox w sekcji Dodatkowa kolumna zgodnie z instrukcją Lista zamówień

Gotowe 🙂

Jak nadać przesyłkę Allegro Kurier/Paczkomaty inPost?

W integracji Wysyłam z Allegro nie ma w standardzie usług inPost. Aby nadawać takie przesyłki, możesz po stronie Allegro dodać umowę własną – wtedy w BaseLinkerze pojawi się kolejna usługa do wyboru podczas generowania przesyłek czy tworzenia automatycznych akcji. Przesyłki Allegro inPost możesz także nadawać za pomocą integracji Paczkomaty.

Jak weryfikowane są przesyłki SMART?

Zamówienie musi pochodzić z Allegro, posiadać zaszyfrowany adres mailowy kupującego i w pobranym FODzie musi znaleźć się adnotacja o tym, że przesyłka może być nadana w programie SMART.

Czy po połączeniu zamówień z Allegro numer przesyłki zostanie przekazany do obu zamówień (po stronie Allegro)?

Numer przesyłki zostanie przekazany jedynie do zamówienia, którego transakcja została zapisana w ramach połączonych zamówień.