FAQ BaseLinker

Aktualny temat: BaseLinker Caller

BaseLinker Caller

BaseLinker Caller nie wyszukuje zamówień. Dlaczego?

Sprawdź następujące rzeczy:

  1. Czy na Twoim telefonie zainstalowany jest Android w wersji 7 lub wyższej?
  2. Czy wykonałeś wszystkie kroki opisane w instrukcji  Jak uruchomić aplikację?
  3. Czy masz wyłączony tryb oszczędzania energii?
  4. Czy Twój telefon nie wygasza aplikacji działających w tle?
  5. Czy na Twoim telefonie nie ma innych aplikacji, które blokują aplikacje działające w tle?
  6. Czy jesteś zalogowany w aplikacji BaseLinker Caller na swoim telefonie?
  7. Czy jesteś zalogowany na swoim koncie BaseLinker (wybrałeś odpowiedni profil pracownika)?
  8. Czy przy instalacji nadałeś odpowiednie uprawnienia oraz wyraziłeś zgodę na wyświetlanie nad innymi aplikacjami?

 

Czy planowane jest stworzenie podobnej aplikacji dla IOS?

Niestety nie, z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.

Jakie telefony obsługuje aplikacja BaseLinker Caller?

Aplikacja obsługuje wszystkie telefony z Androidem w wersji 7 lub wyższej.

Czy można rozszerzyć działanie tej aplikacji także na VoIP?

Niestety z przyczyn technicznych nie jest to możliwe. Integracja taka musiałaby powstać po stronie aplikacji VoIP.

 

W API systemu BaseLinker dostępna jest specjalna funkcja, która pozwala na dodanie integracji z BaseLinkerem do dowolnego programu obsługującego telefon.

Korzystamy z urządzenia DUAL SIM – dlaczego BL Caller nie wyszukuje zamówień?

W przypadku Dual SIM problem może dotyczyć wyłączania internetu wraz z nadchodzącym połączeniem. Proszę spróbować z włączonym internetem na tym numerze, na który połączenia przychodzą lub Wi-Fi.