FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Poczta Polska

Poczta Polska

Podany identyfikator zbioru nie istnieje. Zbiór przesyłek został usunięty w E-Nadawcy. Przesyłka nie została utworzona. Aby stworzyć nowy zbiór, przejdź do ustawień wtyczki Poczty Polskiej i pod listą przesyłek kliknij przycisk "Wyczyść".(60)

Ten zbiór przesyłek Poczty Polskiej został już najprawdopodobniej pobrany przez urząd docelowy i konieczne jest wyczyszczenie go w BaseLinkerze.

 

Zbiór należy każdorazowo wysyłać za pomocą przycisku "Prześlij do UP…." w module Poczty Polskiej.  Jeżeli zbiór zostanie w ten sposób przesłany (musi to się odbyć po wydrukowaniu etykiet, a przed odbiorem paczek w urzędzie), czyszczenie listy paczek nie będzie konieczne.

Przy określonym punkcie odbioru przesyłki wypełnienie pola telefonu komórkowego jest wymagane (6)

Należy upewnić się,  czy w podanym zamówieniu widnieje numer komórkowy klienta.

 

Niestety niemożliwe jest nadanie tego typu przesyłki z numerem stacjonarnym.

Jak ustawić domyślną usługę podczas nadawania przesyłki Pocztą Polską?

Nie ma możliwości wybrania domyślnej usługi, możesz jednak skorzystać z funkcjonalności mapowania sposobów wysyłek dostępnej w sekcji „Pozostałe ustawienia integracji" w zakładce Integracje Poczta Polska.

Mimo sposobu nadawania przesyłek w placówce na etykietach pojawia się odbiór przez kuriera.

W takiej sytuacji należy zmienić/ustawić urząd nadania na pustym zbiorze. Po nadaniu wszystkich przesyłek i przekazaniu zbioru skorzystaj z przycisku 'Wyczyść', a następnie 'Zmień urząd nadania' i wskaż wybrany. Po wykonaniu tych czynności przycisk przekazywania zbioru będzie zawierał placówkę pocztową wraz z jej kodem PNI.