FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Pakowanie paczek

Pakowanie paczek

Jak zmienić domyślną kamerę do robienia zdjęć?

Domyślną kamerę do robienia zdjęć można zmienić w Dziale Manager zamówień  → Ustawienia  → Ustawienia stacji roboczej.

 

Czy to samo zamówienie można spakować na 2 stacjach roboczych?

Nie ma możliwości pakowania tego samego zamówienia na dwóch stacjach roboczych.

 

W momencie otwarcia zamówienia w Asystencie Pakowania pobierany jest aktualny stan zebrania/spakowania tego zamówienia. Stan ten jest natomiast zapisywany dopiero po ukończeniu pakowania. Dlatego jeżeli użytkownik otworzy jednocześnie to samo zamówienie na dwóch różnych przeglądarkach, to zmiana na jednej z nich nie będzie miała wpływu na drugą.

 

Aby zmiana stanu spakowania produktu na przeglądarce A była widoczna na przeglądarce B, należy zakończyć proces pakowania na przeglądarce A (spakować wszystkie produkty lub zamknąć asystenta pakowania), i dopiero wtedy otworzyć asystenta pakowania na przeglądarce B.