FAQ BaseLinker

Aktualny temat: Statystyki

Statystyki

Dlaczego kwota faktur nie zgadza się z kwotą w statystykach "Łączna wartość"?

Rejestr faktur jest tworzony na podstawie faktur wystawionych w danym miesiącu (brana pod uwagę jest data wystawienia faktury), natomiast w statystykach brana jest pod uwagę data utworzenia zamówienia.